FINANSEDOTACJEZmiany w programie FENG i grantach rządowych. Czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy?

Zmiany w programie FENG i grantach rządowych. Czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy?

Zmiany w programie FENG i grantach rządowych. Czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy?

W obliczu licznych zmian w polskim systemie dotacji, przedsiębiorcy stają przed szeregiem szans i wyzwań. W przypadku programu FENG, wydłużony termin składania wniosków dla ścieżki SMART daje więcej czasu na przygotowanie dokumentacji, z drugiej strony rodzi wyzwania natury organizacyjnej. Niesprzyjająco wygląda sytuacja w przypadku Kredytu Ekologicznego, gdzie nastąpiło skumulowanie dwóch naborów do jednego, przy jednoczesnym skróceniu terminu aplikowania o dotację.

Wnioski do ścieżki SMART dla pojedynczych przedsiębiorstw w ramach FENG mogą być teraz składane, aż do 30 października 2023 roku. Zmiana daje przedsiębiorcom więcej czasu na składanie wniosków, ale jednocześnie może rodzić pewne wyzwania dla planowania działań.

– Należy pamiętać, że ścieżka SMART w ramach FENG jest programem przeznaczonym w głównej mierze dla firm chcących uzyskać dodatkowe środki na projekty innowacyjne. Wydłużenie terminu naboru może wpłynąć na planowanie prac, projektów i budżetów, zwłaszcza dla tych firm, które uzależniają od tego swoje strategie rozwojowe. Opóźnienie daty wydania decyzji o przyznaniu dotacji może również wprowadzić dodatkowy element niepewności, który jest zawsze wyzwaniem w środowisku biznesowym – komentuje Monika Artych, Project Manager w Dziale Innowacji Ulg i Dotacji, Ayming Polska.

Ekspertka podkreśla jednak, że pomimo tak postawionych wyzwań, przedłużenie terminów naboru to duża szansa dla firm, które wniosków jeszcze nie złożyły.

– Dodatkowy czas umożliwia im staranne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, co zwiększa ich szanse na pozyskanie funduszy. Możliwość głębszego zrozumienia własnej działalności przekłada się na lepsze planowanie i skuteczniejsze aplikacje. Dodatkowo, przedsiębiorcy zyskują również czas na konsultacje z ekspertami, co powinno przełożyć się na podniesienie jakości składanych wniosków i większe szanse na uzyskanie wsparcia –dodaje.

Nabór na projekty dla konsorcjów został przesunięty na termin 14.11.2023 – 8.02.2024.

Mniej czasu na Kredyt Ekologiczny

Zmiany w naborach do ścieżki SMART nie są jedynymi, które zaszły w ramach programu FENG. W kontekście działania Kredyt Ekologiczny, przedsiębiorcy stają przed wyzwaniem pojedynczego naboru, z końcem terminu zgłoszeń na 17 sierpnia 2023 r.

– Wniosek o dofinansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego i uzyskania promesy kredytu, co jest nie tylko kosztowne, ale też bardzo czasochłonne. Ze względu na krótki czas do końca naboru, najlepiej podjąć niezbędne działania już teraz, aby sprostać wymogom w wyznaczonym terminie – tłumaczy Monika Artych.

Pozytywne zmiany w grancie rządowym

To nie koniec zmian. W zeszłym miesiącu Rada Ministrów wprowadziła istotne modyfikacje w programie wsparcia inwestycji, znanym jako „Grant rządowy”. Uchwała nr 91/2023 z 5 czerwca 2023 r. przynosi rewizję zasad przyznawania wsparcia, zbliżając je do modelu stosowanego w Polskiej Strefie Inwestycji. Modyfikacje mają na celu zwiększenie transparentności i zrozumiałości tych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców.

Najważniejsze zmiany dotyczą obniżenia progów inwestycyjnych w zależności od wielkości przedsiębiorcy i lokalizacji inwestycji. Dla dużych firm minimalna wartość kosztów inwestycji oraz liczba nowych miejsc pracy wymaganych do utworzenia zostały obniżone o 70%. Te same kryteria zostały obniżone o 98% dla mikroprzedsiębiorstw, 95% dla małych firm i 80% dla firm średnich. Zmienione zasady dotyczą również inwestycji w obszarach zagrożonych wykluczeniem, gdzie progi wejścia zostały zredukowane o 50%.

Zmiany uwzględniają także postulaty przedsiębiorców. W przypadku reinwestycji w istniejących zakładach, minimalna liczba nowych miejsc pracy, która musi być utworzona w związku z wnioskowaniem o grant inwestycyjny, została obniżona. Dodatkowo, program wprowadza szereg zasad dotyczących zmian w projekcie inwestycyjnym w przypadku wystąpienia siły wyższej, co daje przedsiębiorcom większą elastyczność i bezpieczeństwo.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...