wtorek, 21 września, 2021
WALUTYKRYPTOWALUTYBitcoin to nowe złoto?

Bitcoin to nowe złoto?

-

Bitcoin to nowe złoto?

Inwestorzy w dalszym ciągu aktywnie poszukują sposobów na ulokowanie zgromadzonych środków, by je pomnożyć. W 2020 roku na podium wskoczyło złoto, osiągając swoje historyczne ceny. Swoje kolejne rekordy bije również Bitcoin. Jego wartość obecnie wynosi około 220 tys. PLN. Wyścig pomiędzy tymi dwoma aktywami nieustanie trwa od początku pandemii. Ostatnio rynek został wzburzony przez wypowiedź Prezesa amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED), który wyraził swoją dezaprobatę dla propozycji uznania Bitcoina w roli globalnej waluty. Czy kryptowaluty mają jeszcze szansę na stanie się liderem na rynku inwestycyjnym. Wątpliwości wyjaśnia ekspert firmy Tavex.

Moda na Bitcoina, czy dobry ruch inwestycyjny?

Światowy kryzys wywołany pandemią koronawirusa skłonił inwestorów do zwrócenia się ku krypotowalutom. Jedną z przyczyn ostatnich gwałtownych ruchów na wykresach Bitcoina (BTC) są gigantyczne przepływy kapitału pomiędzy różnymi klasami aktywów. Warto jednak wiedzieć, że złoto oraz Bitcoin jako produkty inwestycyjne funkcjonują podobnie. Ich kursy są niejako papierkami lakmusowymi sytuacji na świecie – reagują również na niepewność inwestorów. Rodzi się więc pytanie, co jest słusznym kierunkiem inwestowania.

Ostatnio często można było usłyszeć, że BTC zmieni system finansowy i może stać się powszechnie akceptowanym i stosowanym środkiem płatniczym. Tym spekulacjom zdecydowanie sprzeciwia się   Prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED) – Jerome Powell. Podczas swojego ostatniego przemówienia wskazał m.in., że kryptowaluta jest zbyt zmienna, aby być pieniądzem. Jeszcze na początku 2020 roku jej wartość plasowała się na poziomie około 30 tys. zł, natomiast obecnie jest to ponad 220 tys. zł.

W tym miejscu, dość wyjątkowo, muszę się zgodzić z Prezesem FED – Bitcoin, głównie ze względu na bardzo wysokie koszty transakcyjne, nie ma możliwości, aby stać się globalnym pieniądzem. Nie zmienia to jednak faktu, że kryptowaluty i technologia blockchain bardzo intensywnie poszukują swojego miejsca i zastosowania we współczesnej gospodarce. Warto z dużą ostrożnością obserwować ten rynek – z jednej strony mówi się o tym jak nowe jest to rozwiązanie, z drugiej podkreśla się, że Bitcoin powstał w 2009 roku i wciąż nie dokonał realnych zmian w nawykach konsumentów – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.

Czy Bitcoin to substytut złota?

Warto podkreślić, że zarówno złoto jaki Bitcoin mają swoje wady i zalety. Dlatego tak ważna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Kruszec będzie dobrą i bezpieczną przystanią, która w czasie niepokoju oraz dekoniunktury na giełdzie ochroni nasz kapitał. Warto pamiętać, że w zależności od potrzeb można go nie tylko kupić, ale także szybko i łatwo spieniężyć. Natomiast krypotowaluta może być dobrym wyborem dla inwestycji krótkoterminowych.

Co więcej, złoto istnieje od tysięcy lat, podczas gdy kryptowaluty funkcjonują od zaledwie dekady i są na samym początku długiej drogi, którą kruszec już dawno ma za sobą. W związku z tym można podejrzewać, że inwestorzy nie odwrócą się od złota. Nie wiedzą bowiem jak potoczy się historia BTC w przyszłości.

Coraz częściej pojawiają się insynuacje, że Bitcoin przejmuje rolę złota. Wydaje mi się jednak, że zestawianie dwóch, zupełnie od siebie różnych aktywów, gdzie jedno jest wyłącznie wirtualnym zapisem, a drugie namacalnym nośnikiem wartości z kilkusetletnią historią nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. To, że zarówno złoto, jak i Bitcoin zyskują w czasie kryzysów nie uprawnia nas do tego, żeby stawiać pomiędzy nimi znak równości – nawiasem mówiąc istnieje zdecydowanie więcej cech, które je dzielą, niż łączą – wskazuje Aleksandra Olbryś, Młodszy Analityk ds. Rynku Złota, Tavex.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

polska raport

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...
ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....