SZKOLENIA I KONFERENCJECEE Digital Coalition: wspólna praca na rzecz jednolitego rynku cyfrowego

CEE Digital Coalition: wspólna praca na rzecz jednolitego rynku cyfrowego

CEE Digital Coalition: wspólna praca na rzecz jednolitego rynku cyfrowego

Przedstawiciele branży cyfrowej z 12 krajów regionu spotkali się w Warszawie, aby wspólnie rozmawiać o cyfrowej agendzie dla Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej. To już czwarta odsłona CEE Digital Summit ­– międzynarodowego szczytu, który podkreśla rolę i pozycję regionu Europy Środkowo-Wschodniej na jednolitym rynku cyfrowym. W tym roku oficjalnie do grona koalicji dołączyła branża cyfrowa z Ukrainy.

Przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – to główny cel CEE Digital Coalition, zrzeszającej branżę cyfrowej z krajów Trójmorza. Koalicja powstała trzy lata temu z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska. Właśnie podsumowano kolejny rok jej działalności i przygotowano się na nadchodzące wyzwania technologiczne i polityczne.

Każdej jesieni spotykamy się w Warszawie w gronie przedstawicieli kilkunastu krajów. To coroczne spotkanie, które pozwala nam uporządkować aktualne zadania i przygotować się na wyzwania następnych lat – mówi Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski. – Tym razem rozmawialiśmy między innymi o priorytetach w budowie jednolitego rynku cyfrowego, a także o zmieniającej się roli państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej w kształtowaniu polityki całej Unii Europejskiej. Naszym celem jest większe zaangażowanie państw regionu w kwestie dotyczące ogólnounijnych projektów cyfrowych – podkreśla Michał Kanownik.

Ukraina dołącza do koalicji

Od 2020 roku koalicję buduje 18 organizacji z 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas czwartkowego szczytu do koalicji dołączyła także pierwsza organizacja z Ukrainy. – Kiedy wojna się skończy, Ukraina będzie musiała się odbudować w wielu obszarach. Dziś każdy sektor gospodarki zawiera w sobie komponent nowych technologii. Cyfryzacja bez wątpienia będzie siłą napędową odbudowy kraju – mówiła Tetiana Ilieva, reprezentantka IT Ukraine Association.

Oprócz organizacji z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, na warszawskim szczycie pojawili się też przedstawiciele polskiego, ukraińskiego i rumuńskiego rządu, a także ambasad Czech, Estonii oraz Rumunii. – Nawiązaliśmy prawdziwą przyjaźń w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy wspólne cele i stawiamy czoła tym samym wyzwaniom. Czasem mamy odmienne interesy, ale zgadzamy się, że na te wyzwania trzeba odpowiedzieć wspólnym wysiłkiem – mówił polski wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski podczas panelu „Rola Europy Środkowo-Wschodniej w osiągnięciu wzrostu i konkurencyjności Europy”. – Inicjatywa Trójmorza musi działać wspólnie, w tym samym tempie, nie pozostawiając żadnego partnera w tyle – wskazywał z kolei Marius–Viorel Poșa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Badań, Innowacji i Cyfryzacji Rumunii.

Mark Andrijanič laureatem corocznej nagrody Digital Trident

O przyjaźni i walorach pozabiznesowych wiele rozmawiano przy okazji wręczenia nagrody CEE Digital Trident, której tegorocznym laureatem został Mark Boris Andrijanič, Członek Rady Zarządzającej EIT – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, były Minister Cyfryzacji Słowenii. Jak napisano w laudacji – „promotor transformacji cyfrowej w duchu przedsiębiorczości i poszanowania praw człowieka”. – Nagrodę chciałbym zadedykować dzielnym obrońcom Ukrainy i cyfrowej społeczności Europy Środkowo-Wschodniej, która wspierała Ukraińców od pierwszych dni wojny – skomentował laureat.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...