czwartek, 26 listopada, 2020
OUTSOURCING Czy warto skorzystać z outsourcingu?

Czy warto skorzystać z outsourcingu?

-

Czy warto skorzystać z outsourcingu?

Outsourcing jest w dzisiejszym świecie jedną z kluczowych metod zarządzania. Stany Zjednoczone, które są znaczącym graczem na rynku globalnym, silną pozycję ekonomiczną zbudowały właśnie na stosowaniu tego typu rozwiązania.

Choć w Polsce cały czas uważa się outsourcing za dość nową koncepcję, to i tak daje się zauważyć bardzo dynamiczny jego rozwój. Przedsiębiorstwa działające w Polsce zaczęły dostrzegać to, jakie korzyści niesie za sobą zastosowanie tej metody. Od tej pory sukcesywnie starają się wcielać ją w życie.

Z tego typu rozwiązania nie korzystają już tylko firmy duże. Często przedsiębiorcy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że korzystają z zewnętrznych źródeł, choć przejawia się to m.in. tym, że do dystrybucji towarów wykorzystują samochody oferowane przez firmy kurierskie.

Rozwój outsourcingu szczególnie widać na przykładzie branży IT. Prognozuje się, że w ciągu kilku lat 80% firm działających na świecie zamknie własne centra danych czy serwerownie na rzecz migracji zasobów IT do serwerów zlokalizowanych w profesjonalnych centrach danych.

Polska postrzegana jest jako kraj, który ma duże szanse zaistnieć w outsourcingowym świecie. Kadry działające w Polsce są wysoko wykwalifikowane, a ryzyko inwestowania jest dość niskie. Do szans na rozwój outsourcingu przyczynia się też centralna lokalizacja kraju i przynależność Polski do Unii Europejskiej.

W Polsce outsourcingiem najczęściej obejmuje się usługi związane z transportem, informatyką, utrzymaniem czystości i księgowością. Niewątpliwe zalety tej metody zarządzania to efektywniejsza kontrola kosztów operacyjnych i podział ryzyka.

Każde przekazanie części firmy w outsourcing wiąże się z poważną decyzją, dlatego wcześniej powinna zostać ona poprzedzona dokładną analizą tego, czy takie działanie jest w ogóle opłacalne. Przede wszystkim przedsiębiorstwo powinno zidentyfikować i skatalogować wszystkie zadania, które chce przekazać do realizacji podmiotowi zewnętrznemu.

Zaletą korzystania z outsourcingu może być fakt, że firma ma możliwość skupienia się na kluczowych zadaniach, ponieważ te mniej znaczące przekazuje do realizacji innemu podmiotowi lub innym podmiotom. Dobrze zaplanowane działania outsourcingowe mogą wpłynąć na firmę ożywiająco.

Z outsourcingiem trzeba uważać

Niechęć niektórych firm do stosowania outsourcingu może wynikać z tego, że niesie on za sobą również pewne zagrożenia. Może być wykorzystany do zwolnienia niektórych pracowników, do utraty tożsamości przez przedsiębiorstwo, a nawet doprowadzić do obniżenia jakości oferowanych usług – z tego względu, że podmioty zewnętrzne np. nie będą należycie wywiązywać się z powierzonych im obowiązków; skutkować to będzie negatywnym wpływem na reputację przedsiębiorstwa, które korzysta z outsourcingu.
Bardzo często zdarza się bowiem, że przedsiębiorstwa, które oferują usługi w ramach outsourcingu, nie mają odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Pracownicy nie posiadają ani odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ani doświadczenia zawodowego.
Wadą outsourcingu może być możliwość utracenia przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Niebezpieczeństwo tkwi także w możliwości zaniedbania funkcji kluczowych z punktu widzenia strategicznego. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, jeśli podczas określania przedmiotów outsourcingu niewłaściwie określi się zadania, które powinny być wykonywane przez podmiot bądź podmioty zewnętrzne. Bardzo łatwo jest doprowadzić do zaniedbania polegającego na przekazywaniu odpowiedzialności. Niektórzy wychodzą z założenia, że nie muszą kontrolować działań podmiotu zewnętrznego. Takie postępowanie jest jednak złe.

Przy korzystaniu z outsourcingu trzeba wykazać się zdrowym rozsądkiem. Tego typu rozwiązań nie powinny stosować firmy, których skala działań nie jest zbyt duża i same doskonale potrafią poradzić sobie z obowiązkami. Przede wszystkim z outsourcingu trzeba korzystać odpowiedzialnie.

Reasumując

Outsourcing przyczynia się raczej do zmniejszenia kosztów działalności przedsiębiorstwa, jednak inaczej będzie, jeśli firma zacznie współpracować z przedsiębiorstwem nierzetelnym. Może doprowadzić to do tego, że koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa korzystającego z outsourcingu znacznie wzrosną.

Firmy nie zawsze pozytywnie oceniają decyzję o wprowadzeniu outsourcingu, zwłaszcza jeśli chodzi o wydzielanie funkcji księgowych. Dzieje się tak często ze względu na brak zaufania pomiędzy dostawcą a odbiorcą usług. Ponadto negatywne ocenianie korzystania z outsourcingu może wynikać także z niezachowania właściwych relacji pomiędzy jakością a kosztem wykonania danej operacji.

Trzeba jednak pamiętać, że outsourcing nie jest cudownym lekiem, który pozbawia wszelkich problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Na pewno firmy korzystające z outsourcingu powinny skupić się na tym, aby budować nowe modele operacyjne, a nie opierać się tylko na tradycyjnym modelu sprzedawca – kupujący. Stosowanie tej metody zarządzania nastawione jest głównie na współpracę, dlatego trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że odpowiedzialności nie ponosi wyłącznie jedna strona.

Przy wyborze firmy outsourcingowej warto skorzystać z usług specjalisty z zakresu prawa. Fachowiec doradzi, czy umowa, którą przedsiębiorca zamierza podpisać zazwyczaj na kilka lat, nie jest niekorzystna.

Autor: Miłosz Magrzyk

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

forex

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarkę – komentarz Grzegorza Maliszewskiego

0
W tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z gospodarek rozwiniętych, wskazujących na skalę załamania koniunktury w następstwie epidemii koronawirusa. W tym kontekście istotne będą wskaźniki koniunktury w USA i strefie euro. Oczekiwać można dalszego...
2

W II kwartale globalny PKB może spaść nawet o 15 proc. w ujęciu rocznym....

0
W marcu wskaźnik PMI – łącznie dla przemysłu i usług – w strefie euro odnotował rekordowy spadek do 31,4 pkt, podczas gdy jeszcze w lutym wyniósł 51,6 pkt. Dane te obrazują nastroje osób odpowiedzialnych za zakupy w firmach, co...
rozwoj

Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach

0
Doświadczenia z kryzysu z 2008 roku pokazały, że instrumenty podatkowe mają istotną rolę w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. Aktualne działania innych państw pozwalają stwierdzić, że polityka podatkowa ma i będzie mieć istotne znaczenie w...