FINANSEDOTACJEFundusze Europejskie dla innowacyjnych MŚP. Rusza konkurs Seal of Excellence

Fundusze Europejskie dla innowacyjnych MŚP. Rusza konkurs Seal of Excellence

Fundusze Europejskie dla innowacyjnych MŚP. Rusza konkurs Seal of Excellence

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs Seal of Excellence, realizowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Przedstawiciele sektora MŚP, którzy uzyskali od Komisji Europejskiej pieczęć doskonałości na zgłoszony projekt badawczo-rozwojowy, będą mogli zgłaszać swoje wnioski o dofinansowanie od 10 czerwca br. Budżet konkursu to 35 mln zł.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą zgłosić w tym naborze projekty badawczo-rozwojowe, którym Komisja Europejska przyznała certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accellerator programu „Horyzont Europa”. Projekty muszą obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel, co projekt z pieczęcią doskonałości bądź jego część dotyczącą przeprowadzenia prac B+R. Sam certyfikat powinien być wystawiony nie później niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w konkursie. Dodatkowo każdy projekt powinien wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

– Głównym celem programu EIC Accelerator jest wsparcie MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, posiadają przełomowe rozwiązanie przynajmniej na etapie prototypu i zamierzają je wdrożyć na rynek europejski i globalny. Tym projektom, które nie mogły przez ograniczenia budżetowe zostać sfinansowane z instrumentu, Komisja Europejska przyznała certyfikat Seal of Excellence i mogą one ubiegać się o bezpośrednie dofinansowanie na poziomie krajowym. Konkurs, który ogłosiło NCBR, jest więc drugą szansą na ich realizację – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zasady naboru

Pomoc publiczna zostanie przeznaczona na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy, na jeden projekt, to 2,5 mln euro. Jednocześnie całkowita wysokość dofinansowania dla projektu B+R nie może przekroczyć maksymalnej wielkości dofinansowania określonego dla tego projektu, zgodnie z przepisami EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”. Poziom dofinansowania dla jednego MŚP na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac. Każdy projekt może być realizowany nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Seal of Excellence potrwa od 10 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00). Ocena złożonych wniosków odbędzie się w ciągu 70 dni od zakończenia naboru.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...