FIRMYGK PTWP po trzech kwartałach 2022 roku

GK PTWP po trzech kwartałach 2022 roku

GK PTWP po trzech kwartałach 2022 roku

Organizowanie najważniejszych wydarzeń dla sektorów rynkowych, zarządzanie obiektami oraz rozwijanie obszaru online – te działania Grupy Kapitałowej PTWP znajdują odzwierciedlenie w wynikach finansowych podsumowujących trzy kwartały 2022 roku. We wszystkich segmentach działalności i spółkach ukształtowały się one na bardzo dobrym, wysokim poziomie.

Narastająco skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy PTWP wyniosły 63,5 mln zł, co oznacza blisko dwukrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Po trzech kwartałach br. Grupa zanotowała zysk brutto na poziomie 11,5 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży, w wysokości 15,4 mln zł, utrzymały się na poziomie zbliżonym do porównawczego okresu 2021 r. Ze względu na wzrost kosztów działalności operacyjnej i realizowane inwestycje rozwojowe, wynik Grupy PTWP za III kwartał 2022 r. zamknął się stratą netto na poziomie 181,2 tys. zł.

– Na wyniki osiągane w okresie od lipca do września rzutuje sezonowość. Okres letni z definicji jest momentem, w którym nie odbywają się licznie wydarzenia, za to sezon konferencyjny rozpoczyna się we wrześniu, co bezpośrednio przekłada się na finansowe podsumowania. W miesiącach letnich zmniejszają się nakłady klientów na reklamę online. Jest to także czas przygotowań do okresu jesienno-zimowego, który w tym roku wypełniony jest eventami – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

W analizowanym okresie Grupa konsekwentnie inwestowała w rozwój obszaru online. Każdego miesiąca jej portale odwiedza już 13,3 mln unikalnych użytkowników. Każdy z serwisów branżowych stał się liderem w swojej specjalizacji i umacnia swoją pozycję. Prace nad oferowanymi produktami i wdrażanie nowych rozwiązań mają bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów z działalności internetowej.

W raportowanym okresie Grupa wróciła w pełni do działalności eventowej. Wydarzenia organizowane były stacjonarnie, z bardzo dobrą frekwencją i z uwzględnieniem komponentu internetowego, który zagwarantował poszerzanie zasięgów. Z sukcesem obyło się najważniejsze wydarzenie dla branży nieruchomości komercyjnych – Property Forum w Warszawie. W zarządzanych przez jedną ze spółek Grupy obiektach – Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spodku, mimo trudnych warunków na początku roku, będących pokłosiem sytuacji covidowej, zadbano o dużą zajętość i zrealizowano szereg wydarzeń.

Ważnym wydarzeniem podsumowywanego okresu była również inwestycja w spółkę Farmer Direct, właściciela marketplace ze zdrową żywnością Lokalny Rolnik. Platforma oferuje produkty z zaufanego źródła od rolników i  drobnych przetwórców.

– Lokalny Rolnik zachęca do życia w zgodzie z przepisem na zrównoważony świat – harmonią między zdrowym społeczeństwem, prosperującymi społecznościami lokalnymi oraz czystą planetą. Są to wartości bliskie odbiorcom portali Grupy PTWP oraz uczestnikom wydarzeń organizowanych przez naszą spółkę, takich jak PRECOP 27 – mówi Wojciech Kuśpik.

Celem Grupy na najbliższy czas jest rozwój w zakresie zarządzania obiektami, dla którego solidną postawę stanowią doświadczenie i kompetencje zdobyte przez siedem lat zarządzania Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Grupa bierze udział w postępowaniu mającym na celu wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie. Wygrana i zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz objęcie roli operatora zewnętrznego Hali Urania byłoby istotnym krokiem do rozwoju działalności zarządczej i do zwiększenia przychodów Grupy PTWP.

–  Ostatnie dwa lata poświęciliśmy na przeformatowanie organizacji i dostosowanie do nowej sytuacji rynkowej. Z sukcesem stworzyliśmy strukturę i operacyjny plan działania, które teraz pozwalają nam sprawnie prowadzić działalność i przekuwać realizowane zadania w zyski – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...