piątek, 26 maja, 2023
EKOLOGIAJaką wysoką cenę zapłacimy za śmieci?

Jaką wysoką cenę zapłacimy za śmieci?

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Jaką wysoką cenę zapłacimy za śmieci?

Gospodarka odpadami jest jednym z kluczowych problemów środowiskowych, z którym boryka się nie tylko Polska, ale cała Europa. Na pierwszej debacie podczas IV edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, zaproszeni goście dyskutowali o tym, czy wciąż możemy spodziewać się wyższych kosztów związanych z wywozem śmieci oraz jak zwiększyć efektywność gospodarki odpadami bez nadmiernego obciążania obywateli.

Krzysztof Baczyński, Prezes Zarządu EKO-PAK, podczas dyskusji zwrócił uwagę na to, że w tej kadencji zarówno Komisja jak i Parlament Europejski raczej wyczerpali już swoje pomysły legislacyjne. Niemniej jednak, według niego, Polska ma przed sobą duże wyzwanie legislacyjne, ponieważ na przestrzeni tej kadencji mieliśmy do czynienia z rewolucją odpadową. Dodał także, że musimy pamiętać, że to co już zostało uchwalone, jest tak obszerne, że długo będziemy to jako państwo wdrażać.

Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Fortum Power and Heat Polska, podkreślił, że polityka gospodarki odpadami powinna skupiać się na zwiększaniu efektywności i redukcji ilości odpadów. Zdaniem Dzikucia, każdy kto produkuje odpady, powinien być odpowiedzialny za ich zagospodarowanie. Zapytany o wprowadzenie systemu kaucyjnego, stwierdził, że jest to dobry pomysł, ale musi być on dobrze przemyślany i zrealizowany.

Damian Kołakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska w GZM, podkreślił, że ważne jest, aby inwestować w infrastrukturę, która pozwoli na skuteczne zagospodarowanie odpadów. Jednocześnie podkreślił, że kluczową kwestią jest edukacja społeczeństwa, która pozwoli na zmianę postaw i nawyków związanych z produkcją i zagospodarowaniem odpadów.

Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol, podkreślił, że problemem nie jest sama gospodarka odpadami, ale brak koordynacji i komunikacji między różnymi podmiotami, którzy są zaangażowani w ten proces. W jego opinii, ważne jest, aby wdrożyć system, który umożliwi zintegrowane zarządzanie odpadami.

Implementacja dyrektyw unijnych dotyczących gospodarki odpadami to temat, który wzbudza wiele kontrowersji i zainteresowania. Wśród ekspertów pojawiają się różne opinie dotyczące wpływu nowych przepisów na rynek. Jakub Tyczkowski, ekspert ds. gospodarki odpadami, podkreśla, że koszty związane z gospodarką odpadami rosną, ale jednocześnie coraz więcej chcemy zbierać i sortować. Tyczkowski uważa, że w dłuższej perspektywie czasu będzie to jednak korzystne dla całej gospodarki, ponieważ będziemy wykorzystywać surowce, które dziś są marnowane, a musimy używać surowców pierwotnych.

Marek Lachowicz zwraca uwagę na problem reform, które mogą szkodzić państwom i regionom. Damian Kołakowski, reprezentujący Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, podkreśla, że gospodarka odpadami na Górnym Śląsku i Zagłębiu jest szczególnie skomplikowana i że wdrażanie dyrektyw będzie wymagało czasu. Z kolei Urszula Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – zauważa, że pierwsze kroki w zakresie gospodarki odpadami powinny być podjęte na poziomie ustawodawstwa.

Urszula Pawlak uważa, że konieczne są przepisy, które będą regulowały, co można z czego robić, jakie mogą być tworzone opakowania, a także gdzie należy je wyrzucać. Według niej, wówczas cały system gospodarki odpadami zyska na efektywności. Pawlak podkreśla również konieczność odpowiedniej segregacji i wykorzystania odpowiednich materiałów.

Mariusz Dzikuć zwraca uwagę na to, że odpady są najtańszym źródłem energii, a spalanie odpadów jest efektywnym sposobem na ich przetwarzanie. Dzikuć zauważa, że wszelkie dane dotyczące kosztów ciepła pochodzącego ze spalania odpadów są ogólnodostępne, co umożliwia porównanie kosztów z tradycyjnymi metodami pozyskiwania ciepła.

 

Podsumowując, implementacja dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki odpadami budzi wiele pytań i wątpliwości. Jednakże, w opinii ekspertów, jest to krok w dobrą stronę, który w dłuższej perspektywie czasu przyniesie korzyści dla całej gospodarki.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Co nas czeka na rynku obligacji korporacyjnych

0
„Pozostajemy optymistycznie nastawieni do rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Mając na uwadze bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy ścieżki stóp procentowych, ta klasa aktywów powinna pozwolić na osiągnięcie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu. Stabilizacja rentowności na...

REIT-y w Polsce to już temat zamknięty?

0
Tematowi uchwalenia polskich przepisów wprowadzających spółki typu REIT było poświęconych już kilka artykułów, które przygotowali eksperci portalu NieruchomosciSzybko.pl. Trudno się jednak dziwić, bo o regulacjach sprzyjających rozwojowi dywidendowych spółek nieruchomościowych była mowa już jesienią...

Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych

0
Wysoka inflacja z pewnością skłania coraz więcej inwestorów w lokowanie pieniędzy w obligacje korporacyjne. – Ta opcja inwestowania z pewnością wiąże się z większym ryzykiem, choć często jednocześnie oznacza większy zysk. Przy inwestowaniu w...