PRACA I KARIERAJakie wyzwania czekają na polskich przedsiębiorców, zatrudniających obcokrajowców?

Jakie wyzwania czekają na polskich przedsiębiorców, zatrudniających obcokrajowców?

Jakie wyzwania czekają na polskich przedsiębiorców, zatrudniających obcokrajowców?

Dziś, gdy coraz więcej obcokrajowców poszukuje pracy w Polsce, warto uświadomić sobie, z jakimi wyzwaniami wiąże się proces zatrudniania pracowników zza granicy. Im większą będziemy mieć wiedzę w tym zakresie, tym sprawniej załatwimy wszystkie formalności i skutecznie wdrożymy nowych pracowników do zespołów.

Jak podaje ZUS, w Polsce pracuje już ponad milion obcokrajowców – na koniec września 2023 r. liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi sięgała 1,112 miliona. Najczęściej obcokrajowców zatrudniają takie branże jak: przetwórstwo przemysłowe, HoReCa, TSL, budownictwo, handel i agencje zatrudnienia – w tych sektorach pracuje w Polsce trzech na czterech cudzoziemców objętych ubezpieczeniami społecznymi. O czym muszą pamiętać pracodawcy podczas zatrudniania pracowników spoza kraju?

Po pierwsze formalności

Przede wszystkim pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca, musi sprawdzić, czy kandydat posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu w Polsce oraz tytuł pobytowy, który uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium Polski. Powinien też sporządzić i przechowywać kopię tych dokumentów przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. Warto pamiętać, że pracodawca, jako podmiot powierzający wykonanie pracy, musi zapewnić swoim pracownikom warunki zatrudnienia, które są zgodne z polskimi przepisami – podkreśla Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL, agencji pracy tymczasowej. Oznacza to, że zatrudnienie może się odbyć na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz rodzaj umowy, jakie zostały określone w wydanym dla cudzoziemca zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Po drugie komunikacja i integracja

Możliwość swobodnej komunikacji jest z pewnością kluczem dla efektywnej współpracy. Oznacza to, że warto zapewnić pracownikom spoza Polski dostęp do kursów językowych, które choć w minimalnym stopniu umożliwią porozumiewanie się w języku używanym w miejscu pracy. Oczywiście większość zespołów międzykulturowych porozumiewa się w języku angielskim, jednak zawsze zaleca się pracownikom, by uczyli się też języka używanego w danym kraju. Należy przy tym pamiętać, że kultura komunikacji może różnić się w zależności od miejsca, z którego pochodzi nasz pracownik, a to wymaga elastyczności i zrozumienia ze strony pracodawcy – uściśla ekspertka z Grupy VIPoL.

Umiejętność skutecznej komunikacji z pewnością ułatwia też integrację, która ma ogromne znaczenie dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu pobytu obcokrajowców w Polsce. Nowe miejsce pracy, nowy kraj, bariery językowe – to wszystko są wyzwania, związane z dostosowaniem się do nowego środowiska. Z tego powodu, aby tworzyć przyjazne, wielokulturowe miejsca pracy, warto organizować spotkania integracyjne, warsztaty wspierające rodziny pracowników, wyjazdy i wyjścia, które pomogą się poznać. Trzeba też zaopiekować się pracownikami zza granicy na co dzień, przydzielając im np. koordynatorów, których zapewniają agencje pracy – uważa Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL. Warto też zadbać o przełamanie barier kulturowych w zespole, na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy i wyciągać z nich wnioski.

Zatrudnianie obcokrajowców to dynamiczny proces, który wymaga stałego doskonalenia i adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Aby nie pogubić się w zawiłościach prawnych, warto rozważyć podjęcie współpracy z agencjami pracy, które specjalizują się w tych zagadnieniach i pilnują, by zatrudnienie pracowników zza granicy odbywało się zgodnie z zachowaniem wszelkich procedur.  Agencje dodatkowo dbają o potrzeby pracownika związane z jego zakwaterowaniem i transportem, zapewniają kursy językowe, wsparcie psychologiczne dla pracowników, pomagają w rozwiazywaniu bieżących potrzeb. Pracodawcy również mogą liczyć na odciążenie formalne, a także zapewnienie kompetentnych pracowników, którzy sprawdzą się w danej branży i ciągłość zatrudnienia przez cały okres współpracy.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...