PRACA I KARIERA87% pracowników czuje się przytłoczona stresem w pracy

87% pracowników czuje się przytłoczona stresem w pracy

87% pracowników czuje się przytłoczona stresem w pracy

Z ankiety przeprowadzonej przez Grafton Recruitment wynika, że 87% pracowników czuje się przytłoczona stresem w pracy. Odpowiedzi ujawniają, że co trzecia osoba boryka się z presją każdego dnia. Skalę problemu potwierdzają badania ICAN Institute na zlecenie Wellbee, według których co piąty pracownik korzystał w ubiegłym roku ze zwolnień lekarskich lub urlopu ze względu na złe samopoczucie psychiczne. Co mogą zrobić pracodawcy żeby Blue Monday nie zdarzał się co poniedziałek?

Temat dobrostanu psychicznego stał się szczególnie ważnym zagadnieniem po okresie pandemii. Według badania Wellbee 61% pracowników uważa, że ich dobrostan pogorszył się w ciągu ostatnich trzech lat. Nagła konieczność izolacji, a także pogodzenia sfery prywatnej i zawodowej, przy jednoczesnej obawie o zdrowie i stabilność zatrudnienia, stworzyły podatny grunt dla towarzyszącego wielu osobom niepokoju. Okres kwarantanny okazał się także przełomowy dla zmiany myślenia o –  znanej dotychczas przede wszystkim w teorii – koncepcji work-life balance.

Great Resignation, Quiet Quitting, czy Lazy Girl Job to tylko kilka trendów, które wyłoniły się w ostatnich latach. Zjawiska te nie powstają w próżni. Wszystkie są odpowiedzią m.in. na przemęczenie, spadek motywacji i nieadekwatne do natłoku obowiązków wynagrodzenia, a także coraz większą świadomość, że praca nie powinna dominować nad sferą prywatną – komentuje Joanna Wanatowicz, Dyrektor Zarządzająca Grafton Recuitment.

Pracownicy nie wytrzymują tempa

Z badań przeprowadzonych w ramach „Raportu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment wynika, że poziom stresu uzależniony jest m.in. od specyfiki pracy w danym dziale. Najbardziej narażeni na wypalenie okazali się pracownicy marketingu i PR – na stres zawodowy w tej grupie wskazało 70% badanych, przy czym aż 35% pracowników uznało swoją pracę za „zdecydowanie stresującą”. Drugi najwyższy wynik odnotowano w działach obsługi klienta, w których 26% pracowników wskazała na alarmującą odpowiedź.

Miniony rok przebiegł pod hasłem dyscypliny budżetowej, co w dużej mierze odbiło się na budżetach marketingowych. Wiele rekrutacji uległo zamrożeniu. Obserwowaliśmy również zjawisko znikających wakatów, kiedy to w momencie odejścia jednego z pracowników, firmy decydowały się na rozłożenie jej obowiązków pomiędzy pozostałych członków zespołu. Zmiana podejścia kadr do tego aspektu będzie z pewnością jednym z największych wyzwań w nadchodzących miesiącach – tłumaczy Kamil Jankowski, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Gi Group Holding.

Zarówno badania, jak i obserwacje rekruterów wskazują jednak, że niezależnie od wykonywanych zadań i branży, pracownicy odczuwają przeciążenie obowiązkami. To wynik między innymi korekty zatrudnienia, optymalizacji zespołów i związanej z nią presji na efektywność.

Stresory – nie tylko wynagrodzenie

Redefinicji wymaga również samo myślenie o efektywności i zaangażowaniu zespołów. Według pracowników badanych przez ICAN Institute na zlecenie Wellbee czynnikiem, który najsilniej oddziałuje na efektywność w pracy jest wynagrodzenie związane bezpośrednio z poczuciem bezpieczeństwa. Wskazało na nie 83% respondentów.

Wyniki badania pokazują jednak, że sytuacje w miejscu pracy mogą być również odzwierciedleniem tego, co dzieje się poza biurem. Wśród stresorów znalazły się: obniżony nastrój, atmosfera w pracy, trudności finansowe, rodzinne oraz niska samoocena. Co ciekawe, odpowiedzi różnią się w zależności od grupy wiekowej. Pracownicy w wieku 18-25 lat jako jedyni częściej wskazywali na obniżony nastrój i atmosferę w pracy niż zarobki.

Strategia, nie benefity

Zdrowie psychiczne nie jest już tematem tabu jak w przeszłości. Wskazuje na to m.in. coraz popularniejsza forma benefitu, jaką jest możliwość konsultacji z psychoterapeutą – na chęć skorzystania z takiego wsparcia w badaniu Wellbee wskazało 62% pracowników. Niepokoi, że pomimo wysokiego zainteresowania ze strony zatrudnionych, jedynie 30% pracodawców podejmuje działania w tym obszarze. Eksperci wskazują jednak, że wyniki niekoniecznie oznaczają niechęć do oferowania takich możliwości.

Ostatnie miesiące nie sprzyjały rozwojowi pakietów benefitów pracowniczych. Ich podstawę stanowi jednak niezmiennie prywatne ubezpieczenie medyczne, które coraz częściej zostaje rozszerzane o istotne z perspektywy pracowników usługi. Na ofertę wpływają oczekiwania młodszych pokoleń, stąd w ostatnim czasie na popularności zyskują udogodnienia takie, jak elastyczne godziny pracy, w tym możliwość pracy hybrydowej. Niezwykle cenione są także dodatkowe dni płatnego urlopu, na które w ankiecie Grafton Recruitment wskazało aż 65% respondentów – wyjaśnia Mateusz Skiba, manager ds. relacji z klientami, rekruter, trener w Grafton Recruitment.

Choć oferta dodatków pozapłacowych często decyduje o wyborze miejsca zatrudnienia, coraz większa skala wyzwań związanych z well-beingiem pokazuje, że o wspieraniu zdrowia psychicznego warto myśleć nie tylko w kategorii okazjonalnego benefitu, ale stałego elementu strategii przedsiębiorstw.

Zmiana napędzana przez Gen Z

Jaskółką zmian staje się coraz donioślejszy głos pokolenia Z, które wyraźnie komunikuje swoje potrzeby i weryfikuje jak deklaracje pracodawcy realizowane są w rzeczywistości. Najmłodsi nie kryją ponadto swojej dezaprobaty dla poświęcania zdrowia na rzecz aktywności zawodowej.

Choć dostosowanie się do oczekiwań najmłodszych pracowników wciąż jest wyzwaniem, możemy wiele się nauczyć poznając ich perspektywę. Często zapominamy, że podstawowy kapitał każdego przedsiębiorstwa stanowią pracownicy, którzy wymagają holistycznego podejścia, wykraczającego poza określenie listy zawodowych priorytetów. Pracodawcy powinni mieć oczywiście na uwadze dobrostan wszystkich zatrudnionych, niezależnie od wieku. Często to osoby reprezentujące starsze pokolenia mają tendencję do pracy po godzinach, odbierania maili podczas wakacji, czy pomijania urlopu i odpoczynku  – mówi Joanna Wanatowicz, Dyrektor Zarządzająca Grafton Recruitment.

Kulturę w organizacjach kształtują przede wszystkim liderzy, dlatego to właśnie ich wartości, ambicje i nawyki wyznaczają kierunek danej firmie. Nieodzowne staje się więc przyjrzenie się temu, jak środowisko pracy kształtuje postawy pracowników.

Co ciekawe, według badania Wellbee 95% pracowników uważa, że skuteczna komunikacja jest jedną z najważniejszych umiejętności, których będą musieli nauczyć się w najbliższych miesiącach. W obliczu dużej rotacji pracowników, organizacja szkoleń umożliwiających rozumienie wzajemnych potrzeb może okazać się szczególnie wartościowa dla całych organizacji.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...