FINANSEDOTACJEPierwszy konkurs NCBR w ramach Krajowego Planu Odbudowy. KPO IPCEI CIS na...

Pierwszy konkurs NCBR w ramach Krajowego Planu Odbudowy. KPO IPCEI CIS na rzecz transformacji cyfrowej

Pierwszy konkurs NCBR w ramach Krajowego Planu Odbudowy. KPO IPCEI CIS na rzecz transformacji cyfrowej

Wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to cele, w które wpisuje się konkurs KPO IPCEI CIS, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla Inwestycji C3.1.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na realizację działania przeznaczono budżet w wysokości niemal 445 mln zł.

Czas pandemii COVID-19, a także jej odczuwalne skutki pokazały, jak ważne jest przygotowanie naszej krajowej gospodarki na potencjalne kryzysy. W pierwszym konkursie, jaki w ramach środków KPO realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, chcemy zainwestować w niezwykle ważny obszar, jakim jest bezpieczeństwo cyfrowe. Polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mają szansę otrzymać wsparcie finansowe i zrealizować projekty, na których zyska wielu z nas – powiedział dr Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano m.in. podjęcie działań inwestycyjnych nakierowanych na wsparcie infrastruktury przetwarzania danych, w tym w ramach IPCEI-CIS, czyli dotyczących ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w zakresie infrastruktury i usług chmurowych nowej generacji (Important Project of Common European Interest on Next Generation Cloud Infrastructure and Services).

W konkursie wyłonimy projekty badawczo-rozwojowe obejmujące wdrożenie innowacyjnych rozwiązań chmurowych następnej generacji, które wpisują się w łańcuch wartości mechanizmu IPCEI oraz charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu oraz dalszego rozwoju wspólnego rynku cyfrowego – dodał dr Jacek Orzeł.

Konkurs KPO IPCEI CIS wpisuje się w cele Inwestycji C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych i dostarczania usług cyfrowych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz służy rozwojowi i pierwszym przemysłowym wdrożeniom zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych w kierunku budowania przetwarzania danych w chmurze i w ramach przetwarzania brzegowego.

Jeden konkurs, dwa nabory

Konkurs KPO IPCEI CIS, zorganizowany w ramach Inwestycji C3.1.1 KPO, jest skierowany do samodzielnych wnioskodawców, którzy podzieleni zostali na dwie kategorie:

  • Partnerów Bezpośrednich (Direct Partners), czyli podmioty planujące realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projekty IPCEI), dla których w procedurze notyfikacyjnej Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy oraz
  • Partnerów Pośrednich (Indirect Partners), czyli podmioty (w tym przedsiębiorstwa i organizacje badawcze), których działania sprzyjają realizacji celów IPCEI-CIS.

W naborze dla Partnerów Bezpośrednich wsparcie udzielane jest dla działalność B+R+I (badawczą, rozwojową i innowacyjną) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. Dla tego typu Partnerów przeznaczony został łączny budżet 170 mln zł, a nabór wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ze środków planu rozwojowego potrwa od 15 stycznia do 23 lutego 2024 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Z kolei w naborze dla Partnerów Pośrednich wsparcie udzielane jest na realizację przedsięwzięć, które obejmują: badania podstawowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo); badania przemysłowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo); eksperymentalne prace rozwojowe (możliwe do realizacji przez organizację badawczą lub przedsiębiorstwo); prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji wyłącznie przez organizację badawczą, która nie dokonuje bezpośredniego wdrożenia); prace przedwdrożeniowe  – pomoc de minimis (możliwe do realizacji wyłącznie przez przedsiębiorstwo). Dla tych podmiotów przeznaczono łączny budżet w wysokości niemal 275 mln zł. Nabór wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ze środków planu rozwojowego rozpocznie się 29 stycznia i potrwa do 22 marca 2024 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Proces oceny wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ze środków planu rozwojowego trwa do 60 dni, od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków dla danego typu wnioskodawców.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje konkurs jako Jednostka wspierająca plan rozwojowy. Środki przeznaczone na objęcie przedsięwzięć wsparciem w konkursie pochodzą z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...