INWESTYCJEPolacy, jeśli mieliby 100 tys. zł oszczędności, najchętniej zainwestowaliby w nieruchomości, złoto...

Polacy, jeśli mieliby 100 tys. zł oszczędności, najchętniej zainwestowaliby w nieruchomości, złoto i lokaty bankowe

Polacy, jeśli mieliby 100 tys. zł oszczędności, najchętniej zainwestowaliby w nieruchomości, złoto i lokaty bankowe

37% Polaków, gdyby miało 100 tys. zł oszczędności najchętniej zdecydowałoby się na inwestycję w nieruchomości, a 9% w złote monety lub sztabki – wynika z reprezentatywnego badania, przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia, na zlecenie Mennicy Skarbowej. W sferze zainteresowań respondentów pozostają również lokaty bankowe i konta oszczędnościowe oraz obligacje Skarbu Państwa. Złoto jako przedmiot inwestycji, jest najbardziej popularne w trzech grupach: osób z wyższym wykształceniem, mieszkańców miejscowości liczących 20-49 tys. osób oraz w ogóle wśród mężczyzn.

W Polsce wyraźnie zauważalny jest trend powiększania majątku poprzez zakup nieruchomości. 37% ankietowanych myśląc o inwestycji długoterminowej trwającej 10-15 lat, deklaruje, że najchętniej zainwestowałoby 100 tysięcy złotych w nieruchomości tj. ziemię, dom lub mieszkanie. Po 9% w zestawieniu otrzymały lokaty i konta oszczędnościowe oraz inwestycje w złote monety i sztabki. 6% badanych preferowałoby zakup obligacji Skarbu Państwa. Uwagę przykuwa liczba osób niezdecydowanych licząca aż 22%. Analizując tę grupę respondentów można dostrzec, iż kobietom trudniej dokonać wyboru potencjalnej inwestycji, niż mężczyznom. Największa grupa osób niezdecydowanych posiada wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe. Zmienna osób niezdecydowanych maleje wraz z rosnącym poziomem wykształcenia.

– Na rynku europejskim obserwujemy dekoniunkturę jeśli chodzi o zakup złota, w Polsce ten spadek to 40% rok do roku. Europejczycy – a także Polacy – z jednej strony kupili sporo produktów z tego kruszcu w czasie pandemii i na początku wojny na Ukrainie, a drugiej strony w wyniku wysokiej inflacji ciekawym rozwiązaniem okazały się bankowe produkty oszczędnościowe lepiej oprocentowane niż jeszcze parę lat temu. Oczywiście także prawdopodobnie jeszcze przez długi czas będziemy obserwować zainteresowanie Polaków inwestycjami w nieruchomości. Od dawna panuje powszechne uznanie dla tego typu lokaty kapitału. Szczególnie zakup mieszkań jest popularny i postrzegany przez społeczeństwo za najbardziej korzystną opcję w dłuższej perspektywie. Jednak popularność złota rośnie wśród naszych rodaków od kilku lat.  Złoto przestało być już produktem dla wybranych z wysokim progiem wejścia. Obecnie inwestycje w złoto można rozpocząć już od kilkuset złotych i na bieżąco budować swój kapitał. Polacy coraz chętniej kupują także złote lub srebrne monety lub sztabki jako prezent okolicznościowy przyznaje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

Złoto, jako przedmiot inwestycji długoterminowej, jest najbardziej popularne w trzech grupach badanych: osób z wyższym wykształceniem, mieszkańców miejscowości o liczbie 20-49 tys. mieszkańców oraz wśród mężczyzn. Jeśli spojrzymy na zainteresowanie 10-15-letnią inwestycją w złoto z perspektywy regionów Polski dostrzeżemy, że najrzadziej tę opcję inwestycji rozważają mieszkańcy północnego regionu kraju (3%), najczęściej zaś rozpatrują ją osoby zamieszkujące południowo-zachodnią część kraju (13%).

Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków liczącej 1011 osób.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...