PRACA I KARIERABEZROBOCIEPraca za granicą nadal atrakcyjna mimo coraz niższej stopy bezrobocia

Praca za granicą nadal atrakcyjna mimo coraz niższej stopy bezrobocia

Praca za granicą nadal atrakcyjna mimo coraz niższej stopy bezrobocia

Rynek pracy obecnie znacznie się ożywił, a stopa bezrobocia zmalała o 0,7 punktu procentowego w stosunku do rekordowych miesięcy w pandemii (styczeń-luty), nadal pozostają jednak województwa, m.in. warmińsko-mazurskie, w których ten problem dotyka wielu osób (pond 9%)[1]. W najtrudniejszej sytuacji pozostają bezrobotni w grupie wiekowej 45-75 lat. Średni okres poszukiwania przez nich pracy wynosi ponad 9 miesięcy[2]. Szansą dla nich może być wyjazd w celach zarobkowych za zachodnią granicę, gdzie coraz szerzej spotykanym problemem staje się niedobór pracowników w wybranych sektorach.

Pandemia wpłynęła na całą gospodarkę, w tym na nagły wzrost stopy bezrobocia, obserwowany szczególnie w miesiącach zimowych (styczeń-luty), kiedy wyniosła ona 6,5%. Zniesienie części obostrzeń pozwoliło unormować sytuację, a w miesiącach letnich wskaźnik ten w porównaniu z rokiem ubiegłym był nawet niższy o 0,3 punktu procentowego. Pomimo coraz stabilniejszej sytuacji w Polsce, istnieją jednak regiony gdzie problem braku pracy jest stale obecny i nie zapowiada się, aby ten stan rzeczy szybko się zmienił. W najgorszej sytuacji są województwa – warmińsko-mazurskie, gdzie stopa bezrobocia wynosi ponad 9,2%, czy kujawsko-pomorskie i podkarpackie, w których oscyluje wokół 8,5 %[3].

Polacy się starzeją, ale rynek nadal nie docenia dojrzałych pracowników

Jak wynika z prognoz demograficznych GUS, w Polsce w 2050 r. udział osób w wieku powyżej 65 roku życia wyniesie aż 32,7%[4], co może stanowić duże wyzwanie dla krajowej gospodarki. Niepewność towarzyszącą przyszłym emerytom podkreślają szacunki instytutu GRAPE, wg których udział seniorów, którzy będą pobierać świadczenie w kwocie minimalnej będzie wynosił w przyszłości nawet ok. 70%. Najbliższe prognozy także nie napawają optymizmem. Obecnie ok. 350 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą od minimalnej, a za 4 lata, jak podaje ZUS,  będzie ich nawet pół miliona[5]. Nie dziwi więc, że aż 37,7% Polaków zamierza pracować zawodowo po osiągnieciu wieku emerytalnego, a kolejne 32% nie ma jeszcze sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie[6]. Lokalny rynek pracy nie oferuje jednak łatwego startu – jak pokazuje Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, przeprowadzone przez GUS w I kwartale 2021 roku, najdłużej pracy poszukują osoby w następujących przedziałach wiekowych 45–54 lata (9,6 miesiąca) oraz 55–74 lata (8,6 miesiąca)[7]

Wielu Polaków w wieku przedemerytalnym lub takich, którzy właśnie go przekroczyli jest zdolnych i chętnych do dalszej pracy. Z drugiej strony napotykają oni często na niewielkie zainteresowanie ze strony pracodawców, którzy obawiają się jak długo będą oni chcieli pozostać aktywni zawodowo, a także czy będą w stanie przystosować się do nowych obowiązków. Warto jednak zauważyć, że dojrzałych pracowników charakteryzują często takie cechy jak silna motywacja, odpowiedzialność i duże doświadczenie życiowe – tłumaczy Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Praca za granicą to nadal finansowa szansa

Wobec trudności w zdobyciu pracy w Polsce, osoby po 45 roku życia, często decydują się na podjęcie pracy za granicą, między innymi w charakterze opiekuna seniora, gdzie nadal utrzymuje się duży popyt na tego typu usługi. Jednocześnie, z prognoz demograficznych dla Niemiec wynika, że w ciągu nadchodzących 15 lat liczba osób zawodowo czynnych zmniejszy się tam o 5-6 mln[8], co oznacza, że rynek ten prawdopodobnie będzie nadal rósł, a oferowane warunki mogą być z czasem jeszcze lepsze. Podjęcie pracy za granicą ułatwiają takie firmy jak Promedica24, które umożliwiają wyjazd na kontrakt, gwarantując przy tym legalną umowę, która spełnia wymagania w zakresie najniższej stawki godzinowej zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Podejmując pracę za granicą warto sprawdzić nie tylko wysokość oferowanej stawki, ale także formę umowy oraz to czy i w jakiej wysokości odprowadzane od wynagrodzenia są składki. W przypadku osób wyjeżdżających do pracy w ramach kontraktu z Promedica24 takie składki odprowadzane są od kwoty równej aktualnej średniej krajowej. Opiekunowie mają także zapewnione ubezpieczenie EKUZ, polisę ERGO oraz prywatną opiekę zdrowotną Enel Med – dodaje Beata Czech, Promedica24.

Firma pomaga także opiekunom wyjeżdżającym na taki kontrakt w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z podjęciem pracy, zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu świadczenia usług, a także wsparcie koordynatora czy dostęp do całodobowej infolinii alarmowej.

Wyjazd do pracy za granicę nadal może stanowić dobre rozwiązanie dla wielu osób mających problem ze znalezieniem zatrudnienia w swoim miejscu zamieszkania. Warto także pamiętać, że może on być także rozwiązaniem tymczasowym lub dorywczym, pozwalającym dorobić przed świętami czy w celu odzyskania stabilizacji finansowej po trudniejszym zawodowo okresie.

[1] Dane GUS – Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Bezrobocie rejestrowane / Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2021

[2] Dane GUS – https://www.money.pl/gospodarka/tyle-czasu-trzeba-szukac-pracy-gus-podaje-najnowsze-dane-6677789066517344a.html

[3] Dane GUS – Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Bezrobocie rejestrowane / Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2021

[4] Raport PARP „Starzenie się społeczeństwa – wyzwania dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+” –   https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Starzenie_sie_spoleczenstw.pdf

[5] Dane ZUS – https://www.money.pl/gospodarka/groszowe-emerytury-seniorzy-skarza-sie-na-finanse-6682685277477856a.html

[6] Badanie UCE Research i Syno Poland – https://pracodawcyrp.pl/media-o-nas/blisko-40-proc-polakow-zamierza-pracowac-po-osiagnieciu-wieku-emerytalnego-1

[7] https://www.money.pl/gospodarka/tyle-czasu-trzeba-szukac-pracy-gus-podaje-najnowsze-dane-6677789066517344a.html

[8] Dane GUS – https://www.forbes.pl/wiadomosci/niemcy-otworzyli-1-maja-rynek-pracy-dla-polakow/ywgr4zh

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....