BIZNESPrzedsiębiorcy coraz bardziej pesymistyczni, częściej pojawia się wizja bankructwa

Przedsiębiorcy coraz bardziej pesymistyczni, częściej pojawia się wizja bankructwa

Przedsiębiorcy coraz bardziej pesymistyczni, częściej pojawia się wizja bankructwa

Hamowanie gospodarki zaczyna coraz mocniej odbijać się na kondycji finansowej firm z sektora MŚP. Niemal co czwarty przedsiębiorca przyznaje, że doświadczył w tym roku realnego ryzyka likwidacji swojego biznesu — wynika z badania „Skaner MŚP” dla BIG InfoMonitor. Dodatkowym źródłem stresu coraz częściej staje się kondycja partnerów biznesowych – blisko 36 proc. badanych obawia się niewypłacalności kontrahentów w IV kwartale. W tych warunkach nie dziwi fakt, że co trzecia firma zapytana o prognozę swojej kondycji odpowiada, że będzie gorzej.

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna konsumentów, rosnące koszty prowadzenia działalności w tym przede wszystkim koszty energii zmuszają przedsiębiorców do szukania oszczędności, optymalizacji łańcuchów dostaw i wprowadzania narzędzi pomagających zachować płynność finansową. Wszystkie te działania mogą jednak okazać się niewystarczające w zderzeniu z galopującą inflacją, kryzysem energetycznym i spadkiem sprzedaży.

Krąży widmo bankructwa

O tym, z jakim stresem zmagają się dziś przedsiębiorcy, najlepiej świadczy fakt, że blisko co czwarty (22,6 proc.) badany przedstawiciel MŚP widział w tym roku realne ryzyko likwidacji swojego biznesu, podczas gdy w analogicznym okresie w 2020 roku, pomimo trwającej pandemii, taką perspektywę dostrzegało dwa razy mniej firm (10,6 proc) wynika z cyklicznego badania „Skaner MŚP” dla BIG InfoMonitor z czwartego kwartału 2022 r.

Przedsiębiorcy coraz bardziej pesymistyczni, częściej pojawia się wizja bankructwa
Źródło: badanie Skaner MŚP dla BIG InfoMonitor

Przyczyn takiego stanu rzeczy przedsiębiorcy upatrują przede wszystkim w wysokiej inflacji (52,2 proc.) i szybko rosnących kosztach prowadzenia działalności (43,4 proc.). Ponadto, pojawiły się powody dotąd jeszcze niepodnoszone takie jak konieczność zwrócenia zaliczek za sprzedane towary i usługi. Związane z tym zagrożenie deklarował co piąty przedsiębiorca. Natomiast 45,5 proc. badanych z branży budowlanej jako powód obawy o upadłość, podawało gwałtowny spadek zamówień wynikający z odwołanych kontraktów.

Wśród przedsiębiorców, którzy najczęściej bali się widma likwidacji biznesu, przeważały mikro- i małe firmy zatrudniające nie więcej niż 49 osób, oraz te działające w usługach (28,3 proc.) i transporcie (26,7 proc.).

— Duże firmy są bardziej odporne na zmiany gospodarcze i lepiej radzą sobie z inflacją czy rosnącymi kosztami energii niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wrażliwe na wahania koniunktury, działające bardziej lokalnie firmy z sektora MŚP coraz mocniej i szybciej odczuwają podwyżki cen surowców czy energii. Dla wielu z nich utrzymanie biznesu w aktualnych realiach ekonomicznych może być niewykonalne — komentuje Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

Czwarty kwartał i co dalej?

Znacząco spadł odsetek przedsiębiorców, którzy pozytywnie oceniają swoją bieżącą sytuację. Dobrze i bardzo dobrze o swoje aktualnej kondycji mówi dziś 39,2 proc. firm, czyli o 13,3 pkt proc. mniej niż w poprzedniej edycji badania Skaner MŚP z trzeciego kwartału 2022 r. Z kolei złe i bardzo złe oceny formułuje co dziesiąty badany – w porównaniu do ocen sprzed trzech miesięcy oznacza to wzrost o 2,4 pkt. proc. Z badania wynika również, że najbardziej pesymistyczne nastroje panują wśród najmniejszych firm, a stosunkowo najlepsze – wśród średnich przedsiębiorstw.

Prognozy nie napawają optymizmem. Co trzeci badany (34 proc.) spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej firmy w końcówce roku i to niezależnie od wielkości zatrudnienia czy branży. Jest to niewielka zmiana w stosunku do poprzedniej edycji badania – w 3. kwartale pogorszenia kondycji oczekiwało 27,2 proc. Na poprawę liczy jedynie 11,2 proc. badanych (bez zmian w stosunku do poprzedniej edycji).

Przedsiębiorcy coraz bardziej pesymistyczni, częściej pojawia się wizja bankructwa 2
Źródło: badanie Skaner MŚP dla BIG InfoMonitor

Narastają obawy o niewypłacalność kontrahentów

Przedsiębiorcy pytani w badaniu Skaner MŚP dostrzegają również niepokojące sygnały dotyczące kondycji finansowej swoich kontrahentów. Blisko 36 proc. mikro-, małych i średnich firm ma obawy dotyczące wypłacalności kontrahentów w IV kwartale 2022. Przedsiębiorcy wiedzą, że jeśli główni kontrahenci przestaną im płacić, to i oni na tym ucierpią. Wielu kontrahentów opóźniających płatności może wpędzić w kłopoty finansowe nawet najzdrowsze przedsiębiorstwo. Utrata płynności finansowej przez jeden duży podmiot w branży bezpośrednio uderza w kolejnych partnerów biznesowych, którzy nie są w stanie regulować własnych zobowiązań, a to sprawia, że opóźnione płatności dalej rozprzestrzeniają się w łańcuchu dostaw tworząc zatory płatnicze.

– Widmo zatorów płatniczych staje się bardzo realne i stanowi obecnie jedno z kluczowych rodzajów ryzyka. Trzeba pamiętać, że zatory działają jak domino wprowadzone w ruch przewracają kolejne domina. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, szczególnie dla małych firm oraz mało zdywersyfikowanych firm zależnych od jednego czy kliku odbiorców – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupy BIK).

Przedsiębiorcy coraz bardziej pesymistyczni, częściej pojawia się wizja bankructwa 3
Źródło: badanie Skaner MŚP dla BIG InfoMonitor

O niewypłacalność kontrahentów najbardziej drżą małe (10-49 zatrudnionych) i średnie firmy (50-249). Obawy te rozkładają się dość równomiernie po wszystkich branżach, choć zdecydowanie największy pesymizm w tym zakresie panuje w branży transportowej i przemysłowej.

—Z pewnością najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest podjęcie kroków zaradczych, zanim w ogóle przyjdzie nam się mierzyć z brakiem zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań. Warto zacząć od zweryfikowania potencjalnego partnera w bazie Biura Informacji Gospodarczej, aby wykluczyć niesolidnego kontrahenta i jednocześnie upewnić się, że nowy odbiorca należy do grona firm mających czyste konto w rejestrze dłużników — radzi Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

O tym, że coraz więcej firm pamięta o prewencji świadczą dane z bazy BIG InfoMonitor, które pokazują rosnącą liczbę zapytań o wiarygodność finansową firm. Zainteresowani prześwietlaniem swoich klientów pobrali od początku tego roku prawie 2,6 mln raportów na temat kondycji finansowej firmy – to o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sumie od początku działania, BIG InfoMonitor udostępnił swoim klientom 224,5 mln raportów, ponad 29 mln na temat firm. Tylko w 2021 sprawdzenia dotyczyły 1,3 mln różnych przedsiębiorstw.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...