poniedziałek, 4 grudnia, 2023
ZARZĄDZANIEPrzywództwo 4.0: jak dostosować umiejętności zarządzania do potrzeb pokolenia Z?

Przywództwo 4.0: jak dostosować umiejętności zarządzania do potrzeb pokolenia Z?

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Przywództwo 4.0: jak dostosować umiejętności zarządzania do potrzeb pokolenia Z?

W erze cyfrowej rewolucji, w której technologia, innowacje i globalizacja kształtują nasze codzienne życie, pojęcie przywództwa przeszło znaczącą metamorfozę. Na skutek obserwowanych zmian powstał nawet dedykowany, nowy termin, tj. „Przywództwo 4.0”, które odnosi się do czwartej rewolucji przemysłowej. To w niej technologie takie jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy czy big data zaczęły odgrywać kluczową rolę. W tym kontekście przywódcy stają przed wyzwaniem dostosowania swoich umiejętności do nowych realiów, a przede wszystkim do oczekiwań pokolenia Z.

Charakterystyka pokolenia Z

Pokolenie Z, urodzone w latach 1995-2010, dorastało w świecie, gdzie technologia była wszechobecna, a dostęp do informacji nieograniczony. Dla nich granice geograficzne są płynne, a różnorodność i inkluzyjność mają kluczowe znaczenie w kontekście budowania relacji i poszukiwania pracy. Wychowani w duchu indywidualizmu, ale jednocześnie pragnący być częścią społeczności przedstawiciele tego pokolenia, oczekują od liderów nie tylko wizji i kierunku, ale także empatii, autentyczności i zrozumienia. Na liście ich priorytetów wyjątkowo wysoko plasuje się sam człowiek.

Badanie przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Humanitas (2023) wskazało, że najwyżej cenione wartości w życiu reprezentantów pokolenia Z to m.in. szczęście (62 proc.), rodzina (60 proc.), możliwość realizowania pasji (56 proc.), ekologia (51 proc.) niezależność / wolność (51 proc.). Kwestie związane z pracą schodzą więc na nieco dalszy plan – młodzi ludzie traktują kwestie zawodowe jako uzupełnienie, a nie fundament ich dotychczasowego życia.

Czego potrzebuje pokolenie Z na rynku pracy?

Zawodowy Alfabet Pokolenia Z wskazuje, że pracownicy oczekują szybkiej informacji zwrotnej (72%) oraz technologii, która wspomoże ich codzienną pracę (56%). Co kluczowe w kontekście Milenialsów – młodsze pokolenie jest skłonne do wyjazdów służbowych (56%), a nawet przeprowadzki poza granice kraju (23%).

Mitem jest, jakoby „Zetki” chętnie zmieniały pracę – w rzeczywistości 39% z nich jest skłonna przepracować całe życie w jednej organizacji. Oczywiście pod warunkiem, że ta jest otwarta na ich potrzeby, szanuje ich czas wolny i pozwala na samorealizację.

Urodzeni w erze cyfrowej pracownicy uważają, że technologia jest integralną częścią codziennego życia. Nie chcą więc z niej rezygnować na swoim stanowisku. Pracownicy są bardziej świadomi globalnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne, nierówności społeczne czy kwestie polityczne. Dlatego też angażują się w działania na rzecz zmian, ceniąc przy tym wszystkim autentyczność i przejrzystość, zarówno w relacjach interpersonalnych, jak i w kontaktach z markami czy instytucjami.

Wielu z nich pragnie także stabilności zawodowej i finansowej. Oczekują jasnych ścieżek kariery i możliwości rozwoju. Cenią przy tym elastyczność w zakresie godzin pracy, miejsca pracy (np. praca zdalna) oraz struktury zadań. Dla wielu z nich równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest kluczowa. Przy tym wszystkim mają silne pragnienie ciągłego uczenia się i rozwoju. Oczekują dostępu do szkoleń, warsztatów i innych form edukacji, które pomogą im rozwijać umiejętności i kompetencje.

Pokolenie Z oczekuje więc od pracodawcy:

 • stabilności i poczucia bezpieczeństwa,
 • elastyczność i uszanowania wartości work-life balance,
 • rozwoju i szkoleń,
 • feedbacku na temat poszczególnych zadań i realizowanych celów,
 • technologii, która wspomoże komunikację i pracę w zespole.

Czym jest przywództwo 4.0?

Przywództwo 4.0 to termin, który odnosi się do ewolucji stylów i umiejętności przywódczych w odpowiedzi na wyzwania i możliwości stawiane przez czwartą rewolucję przemysłową. Ta, często nazywana Industrią 4.0, charakteryzuje się konwergencją technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy (IoT), big data, robotyka, druk 3D i inne. Te technologie przekształcają sposób, w jaki działają organizacje, a co za tym idzie, wymagają nowego podejścia do zarządzania.

Kluczowymi cechami przywództwa 4.0, jest:

 • adaptacyjność do zmieniającego się środowiska. Liderzy muszą być elastyczny, gotowi do działania, ale także do nauki i pogłębiania swojej wiedzy,
 • umiejętność pracy w cyfrowym środowisku,
 • holistyczne podejście do biznesu i zespołu – lider powinien rozumieć, że wszystkie te składowe wpływają na siebie nawzajem,
 • przestrzeganie etyki zawodowej oraz branie odpowiedzialności za swoje decyzje,
 • nastawienie na cel i konkretną wizję, którą liderzy realizują we wsparciu zespołu,
 • rozumienie różnic, które występują w zespole,
 • rozwój i nieustanne poszerzanie swoich kompetencji – zarówno tych twardych, jak i miękkich.

Przywództwo 4.0 to odpowiedź na wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej i zmieniające się potrzeby pokolenia Z. Aby być skutecznym liderem w dzisiejszym świecie, trzeba nie tylko zrozumieć technologię i jej wpływ na biznes, ale także ludzi, z którymi się pracuje. Dostosowanie się do potrzeb i wartości pokolenia Z jest kluczem do sukcesu w przyszłości. Zwłaszcza że jest to niezwykle liczna grupa, wchodząca właśnie na rynek pracy. Z myślą o tym powstało szkolenie “Od menedżera do lidera” firmy Vademecum. Starannie zaplanowany cykl 4 niezależnych modułów został stworzony z myślą o potrzebach współczesnego lidera, który jest świadomy istotności kompetencji miękkich, związanych z m.in. komunikacją, motywowaniem i udzielaniem feedbacku. Pierwsze szkolenie z cyklu rozpoczyna się 23.10. Dowiedz się więcej na: https://vade.com.pl/blog/od-menedzera-do-lidera-szkolenia-dla-menedzerow-ktore-wzbogaca-twoja-firme/

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...