UBEZPIECZENIARosnące ryzyko katastrof naturalnych: 380 mld USD strat w 2023 roku

Rosnące ryzyko katastrof naturalnych: 380 mld USD strat w 2023 roku

Rosnące ryzyko katastrof naturalnych: 380 mld USD strat w 2023 roku

  • Globalne straty gospodarcze spowodowane katastrofami naturalnymi sięgnęły w ubiegłym roku 380 mld dolarów – wynika z raportu Aon “Climate and Catastrophe Insight”.
  • Wartość ubezpieczonych szkód wyniosła 118 mld dolarów, czyli zaledwie 31 proc. poniesionych szkód.
  • Największe straty ekonomiczne spowodowały trzęsienia ziemi, natomiast dla ubezpieczycieli najkosztowniejsze okazały się silne burze konwekcyjne.

Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne. Jak wynika z corocznego raportu Aon „Climate and Catastrophe Insight”, 398 globalnych zdarzeń tego typu wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów – to 22 proc. powyżej średniej z ostatnich dwudziestu czterech lat. Dla porównania w 2022 było to 355 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze konwekcyjne w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Celem raportu jest identyfikacja najbardziej palących potrzeb związanych ze zmianą klimatu, występowaniem coraz gwałtowniejszych zjawisk atmosferycznych i katastrof naturalnych, a także z ich rosnącymi kosztami dla gospodarki. Pomoże to organizacjom publicznym i prywatnym w podejmowaniu lepszych decyzji w zakresie zarządzania tego typu ryzykami i odpowiednim dopasowaniu ubezpieczeń. Jak wynika z naszego raportu, obecne podejście do problemu nie gwarantuje wystarczającej ochrony finansowej, a jego skala prawdopodobnie będzie z roku na rok rosła – mówi Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska.

Ubezpieczenie pokryło zaledwie 1/3 strat

Globalne straty ubezpieczeniowe były w ubiegłym roku o 31 proc. wyższe od średniej dla XXI wieku, przekraczając granicę 100 miliardów dolarów czwarty rok z rzędu. A to i tak kropla w morzu potrzeb. Polisy ubezpieczeniowe pokryły bowiem tylko 1/3 całkowitych strat – łączna ich wartości to „zaledwie” 118 mld dolarów. Tzw. „luka ochronna” wyniosła zatem aż 69 proc. (dla porównania w 2022 r. było to 58 proc.). Wskazuje to na pilną potrzebę znacznego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej.

Rekordowy poziom osiągnęła także liczba klęsk naturalnych przynoszących duże szkody – 66 zdarzeń powodujących straty ekonomiczne przekraczające miliard dolarów i 37 zdarzeń powodujących ponad miliardowe straty ubezpieczeniowe. Najkosztowniejsze w historii zdarzenia ubezpieczeniowe związane z pogodą odnotowano w Nowej Zelandii, Włoszech, Grecji, Słowenii i Chorwacji.

10 zdarzeń, które spowodowały  największe straty w 2023 r.:

Data Zdarzenie Lokalizacja Ofiary śmiertelne Straty ekonomiczne (mld $) Straty ubezpieczone ($ mld)
6.02-20.02 Trzęsienia ziemi
w Turcji i Syrii
Turcja i Syria 59 272 92,4 5,7
22.05-30.09 Powodzie
w Chinach
Chiny 370 32,2 1,4
25.10-26.10 Cyklon Otis Meksyk 52 15,3 2,1
1.01-30.06 Susza w La Placie Brazylia, Argentyna, Urugwaj 15,3 1,0
1.01-31.12 Susza w USA USA 14,0 6,5
13.05-17.05 Powódź w Emilia-Romania Włochy 15 9,8 0,6
1.03-3.03 Gwałtowne burze konwekcyjne USA 13 6,2 5,0
21.07-26.07 Gwałtowne burze konwekcyjne Europa 11 5,8 3,0
8.08-17.08 Pożary na Hawajach USA 100 5,5 3,5
31.03-1.04 Gwałtowne burze konwekcyjne USA 37 5,5 4,4
Wszystkie pozostałe zdarzenia ~35 500 178,0 92,0
Łącznie ~95 000 380 118

Źródło: Aon Polska

Nie tylko polisa, ale i ograniczanie ryzyka są konieczne

Skuteczna ochrona przed negatywnymi skutkami katastrof naturalnych nie ogranicza się jednak jedynie do minimalizowania  kosztów ich likwidacji.

Jak zaznacza Andy Marcell, CEO Risk Capital i CEO Reinsurance w Aon, wyniki raportu podkreślają potrzebę wykorzystania przez organizacje – od ubezpieczycieli po sektory silnie dotknięte kryzysem, takie jak budownictwo, rolnictwo i nieruchomości – wybiegającej w przyszłość diagnostyki, która pomoże analizować trendy klimatyczne i ograniczać ryzyko. Menedżerowie ds. ryzyka mogą korzystać z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i analityki do  podejmowania lepszych decyzji. Z kolei branża ubezpieczeniowa odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu odporności finansowej firm i korzystania z okazji do wypełnienia luki w ochronie za pomocą nowych produktów.

Nie bez znaczenia dla wysiłków służących zmniejszeniu skali skutków katastrof naturalnych są także działania wpływające na ograniczenie globalnego ocieplenia. Organizacje i firmy mogą rozważać zmiany klimatyczne z trzech perspektyw: ochrony swoich portfeli przed ryzykiem finansowym, czerpania korzyści z możliwości rozwoju w zakresie rozwiązań klimatycznych oraz określania, w jaki sposób wywierać pozytywny wpływ i odgrywać rolę w świecie zmierzającym do osiągnięcia zerowej emisji netto.

W raporcie podkreślono, że z powodu katastrof naturalnych w 2023 r. życie straciło 95 000 osób na całym świecie (najwięcej od 2010) – głównie w wyniku trzęsień ziemi i fal upałów. Jeśli chodzi o klimat, ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...