MOTORYZACJARynek pojazdów elektrycznych rośnie, ale infrastruktura ładowania nie nadąża

Rynek pojazdów elektrycznych rośnie, ale infrastruktura ładowania nie nadąża

Rynek pojazdów elektrycznych rośnie, ale infrastruktura ładowania nie nadąża

Rynek pojazdów elektrycznych rośnie w dynamicznym tempie. W 2022 r. dostarczono dla konsumentów, w skali globalnej, 10,5 mln nowych pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych. Szacuje się, że liczba tych samochodów wzrosła o 55 proc. w porównaniu do 2021 r. Według analizy Siemens Financial Services wiele krajów, w tym Polska, wykazuje niski stosunek publicznych, dostępnych stacji ładowania do liczby pojazdów elektrycznych na drogach. Aby sprostać rosnącemu popytowi na auta napędzane alternatywnym napędem, kluczowe jest rozbudowanie infrastruktury EV. Pomóc w tym może m.in. wykorzystanie finansowania smart.

Zmiany klimatyczne skłaniają zarówno konsumentów, jak i firmy do poszukiwania bardziej zrównoważonych rozwiązań. Połowa produkowanej ropy naftowej jest bowiem wykorzystywana przez sektor transportu drogowego[1]. Z badań wynika, że Europa może zmniejszyć jej zapotrzebowanie nawet do 38,8 Mtoe (mln ton ekwiwalentu ropy naftowej)[2]. Byłoby to możliwe, dzięki podjęciu odpowiednich inicjatyw ekologicznych. Przykładem takiego działania może być m.in. wyposażenie ciężarówek w aerodynamiczne elementy czy ograniczenie podróży służbowych. Warto pamiętać, że konsumenci mają również wpływ na ilość zużywanej ropy naftowej. W celu zmniejszenia jej zużycia mogą np. częściej wybierać podróż środkami komunikacji publicznej, rowerem czy hulajnogą zamiast autem.

Rynek pojazdów elektrycznych (EV) rośnie coraz szybciej

Obecnie coraz częstszym wyborem konsumentów są też samochody elektryczne. W ujęciu globalnym tylko w 2022 r. dostarczono 10,5 mln nowych pojazdów EV i hybrydowych, co stanowi wzrost o 55 proc. w porównaniu do 2021 r. Ponadto szacuje się, że udział sprzedaży samochodów elektrycznych na świecie zwiększył się do 13 proc. w 2022 r. z 8,3 proc. w 2021 r. Chiny zajmują pierwsze miejsce w tym rankingu, w ujęciu regionalnym (27 proc.), natomiast Europa drugie (20,8 proc.). Świadczy to o tym, że zainteresowanie autami z alternatywnym napędem rośnie, a obecni, świadomi konsumenci chcą wybierać ekologiczne rozwiązania.

EV_wykres_1

Źródło: Raport Siemens Financial Services „Financing decarbonization: the e-Charging Infrastructure Investmnet Challenge”.

Potrzebny plan rozbudowy stacji ładowania EV

Szybki wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych wymaga pilnego rozbudowania infrastruktury ładowania, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiej dostępności publicznych stacji ładowania. Obecnie wiele instytucji jest zaangażowanych w rozwój tych sieci, m.in. spółki paliwowe, sektor publiczny, hotele czy właściciele parkingów podziemnych. Aby jednak tempo powstawania nowych stacji ładowania było dopasowane do liczby sprzedawanych pojazdów elektrycznych, konieczne jest wypracowanie wspólnych standardów w skali globalnej. Według Boston Consulting Group, takie inicjatywy powinny być napędzane przez sektor publiczny[3]. Konieczne jest bowiem stworzenie ogólnego planu rozbudowy, który obejmuje m.in. harmonogram powstawania, typ, liczbę i lokalizację stacji ładowania pojazdów.

EV_wykres_2

Źródło: Raport Siemens Financial Services „Financing decarbonization: the e-Charging Infrastructure Investmnet Challenge”.

Siemens Financial Services przeprowadził analizę, z której wynika, że prawie wszystkie badane regiony wykazują niski stosunek publicznych, dostępnych stacji ładowania do liczby pojazdów elektrycznych na drogach. Z danych wynika również, że Chiny są liderem pod względem rozbudowy tej infrastruktury, ponieważ poczyniły w tym zakresie wiele inwestycji. Kraje europejskie, w tym Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Niemcy, zajmują o wiele niższe miejsca w rankingu i nadal nie osiągnęły wysokich wartości tego wskaźnika.

Świadomość ekologiczna zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, cały czas rośnie. Przejawia się to również tym, że inicjatywy zgodne ze zrównoważonym rozwojem cieszą się większą popularnością. Obecnie możemy zauważyć, że odsetek sprzedawanych samochodów elektrycznych w skali globalnej rośnie z roku na rok. Okazuje się jednak, że wiele krajów ma niedostateczną liczbę stacji ładowania pojazdów EV mówi Łukasz Bancarzewski, menadżer ds. rozwoju elektromobilności z Siemens SI Emobility w Polsce.

Odpowiedzialne podejście do ekologii wiąże się nie tylko z wyborem „zielonych” produktów, lecz także z budową infrastruktury, która umożliwi pełne korzystanie z ich potencjału. Jest to wyzwanie, z jakim w najbliższej przyszłości będą mierzyć się instytucje. Pod koniec listopada 2023 r. w Polsce funkcjonowało 3277 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a po polskich drogach porusza się blisko 95 000 samochodów osobowych z napędem BEV i PHEV [4]. Świadczy to o tym, że infrastruktura niestety wciąż nie jest na tyle wystarczająca, aby skutecznie podtrzymać rosnący trend zainteresowania ekologicznymi pojazdami – podsumowuje Łukasz Bancarzewski.

[1]https://cleantechnica.com/2023/02/10/oil-industry-to-crash-burn-by-early-2030s/

[2]https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/08/2022August-oil-transport-demand-TE.pdf,

[3] https://www.bcg.com/publications/2021/electric-vehicle-charging-station-infrastructure-plan-for-governments

[4] https://pspa.com.pl/2023/informacja/licznik-elektromobilnosci-2023-dobrym-rokiem-dla-sektora-e-mobility/

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...