POLITYKARząd zapowiada kontynuację programu odkwaszania gleb

Rząd zapowiada kontynuację programu odkwaszania gleb

Rząd zapowiada kontynuację programu odkwaszania gleb

11 lipca w Pałacu Prezydenckim spotkali się członkowie Narodowej Rady Rozwoju, przedstawiciele rządu oraz eksperci i debatowali na temat stanu gleb w Polsce. Eksperci Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb przedstawili założenia Narodowego Programu Powszechnego Odkwaszenia Gleb w Polsce. To kolejne spotkanie z przedstawicielami władz, w którym wzięli udział eksperci Koalicji. Jakie były rezultaty rozmów z administracją i co składa się na następne kroki w kierunku zwiększania wsparcia publicznego dla odkwaszenia krajowego areału? O tym w komunikacie.

Celem zawiązanej na początku roku Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb jest intensyfikacja działań mających na celu systemowe podejście do kompleksowej regeneracji obszarów rolnych. Czternaście najważniejszych rolniczych organizacji samorządowych, związkowych, producenckich i innych branżowych stowarzyszeń sformułowało konkretne propozycje działań. Rezultatem tej współpracy jest postulat przyjęcia Narodowego Programu Powszechnego Odkwaszenia Gleb w Polsce (NPPOGwP). Program zakłada zwiększenie intensywności odkwaszenia pól i pozostałych użytków rolnych w Polsce, w szczególności poprzez:

  • powszechny dostęp do badań pH gleb i zwiększenie wsparcia państwa w zakresie dofinansowania zakupu nawozów wapniowych,
  • odbiurokratyzowanie procedur związanych z ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania zakupu przez rolników nawozów wapniowych,
  • promocję stosowania praktyk rolniczych sprzyjających odkwaszeniu gleb.

Lech Kołakowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił, że rząd jest zainteresowany współpracą z Koalicją na rzecz Zdrowych Gleb w zakresie regeneracji gleb uprawnych poprzez odkwaszanie. Podkreślił, że obecna intensywność tego procesu jest niesatysfakcjonująca i że zachodzi potrzeba zwiększenia wsparcia ze strony państwa celem kontynuowania tych działań. Przedstawiciele Koalicji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkają się w najbliższych tygodniach, aby omówić możliwość realizacji propozycji zawartych w NPPOGwP.

Przebieg spotkań

W ostatnich dniach przedstawiciele Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb spotkali się z przedstawicielami Prezydenta RP, rządu i parlamentu, aby przedstawić stronie publicznej propozycje odkwaszenia gleb. 11 lipca eksperci Koalicji wzięli udział w posiedzeniu Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Podczas dyskusji pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Ardanowskiego przedstawiono główne założenia NPPOGwP.

Przebieg dyskusji potwierdził pełną zgodność poglądów w zakresie znaczenia odkwaszenia gleb dla kondycji krajowego areału, jakości i wysokości plonów oraz ochrony środowiska. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że poziom zakwaszenia gleb w Polsce jest niepokojąco wysoki i wymaga pilnych działań. Przypomnijmy, według ekspertyzy opracowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ponad 60% polskich gruntów jest bardzo kwaśnych lub kwaśnych i wymaga wapnowania.

Tego samego dnia delegacja Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP. Senatorowie podzielili wagę regeneracji obszarów rolnych poprzez ich odkwaszenie nie tylko dla zachowania efektywności rolnictwa, ale także dla środowiska naturalnego.

Z kolei 12 lipca br. eksperci Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb zapoznali posłów z propozycjami NPPOGwP. Posłowie zapewniali o swoim poparciu dla starań Koalicji, a min. L. Kołakowski odniósł się do przedstawionych propozycji. Potwierdzono wolę dalszych rozmów i współpracy w dążeniu do poprawy sytuacji. Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzebę zwiększenia intensywności odkwaszania gleb w Polsce i zwiększenia wsparcia państwa dla tego procesu.

Następne kroki

Przedstawiciele Koalicji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkają się w najbliższych tygodniach, aby omówić szczegóły programu NPPOGwP. Eksperci Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb liczą, że współpraca ze stroną publiczną doprowadzi do powszechnego odkwaszenia gruntów rolnych w kraju a przez to, do poprawy ogólnego stanu polskich gleb.

O Koalicji:

Koalicja na rzecz Zdrowych Gleb stanowi platformę współpracy 14 najważniejszych organizacji rolniczych, samorządowych i związkowych, producentów rolnych, branżowych oraz promujących rolnictwo ekologiczne. W jej skład wchodzą:  Agraves, Dolnośląska Zielona Dolina, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Fundacja Grunt od Nowa, Izba Paszowo-Zbożowa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI “Solidarność”, OPZZ RiOR, Polska Ekologia, Polska Federacja Rolna, Rolnictwo Zrównoważone, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, ZZR Samoobrona

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...