FINANSEBANKOWOŚĆS&P Global Ratings: Banki borykają się z rosnącymi stratami i zwiększonym ryzykiem

S&P Global Ratings: Banki borykają się z rosnącymi stratami i zwiększonym ryzykiem

S&P Global Ratings: Banki borykają się z rosnącymi stratami i zwiększonym ryzykiem

S&P Global Ratings szacuje, że 83 banki, których działalność jest monitorowana przez agencję, poniesie straty kredytowe na poziomie ponad 1,5 biliona dolarów w ciągu dwóch lat, do końca 2024 r.

‘Mimo, że nasza najnowsza prognoza dotycząca strat kredytowych, które poniosą banki w 2023 roku, zasadniczo nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednią, wynoszącą około 772 mld dolarów, to w 2024 r. straty kredytowe wzrosną do około 814 mld dolarów, czyli o 24% więcej niż prognozowaliśmy wcześniej’ – twierdzi Osman Sattar, analityk kredytowy S&P Global Ratings.

Pogarszający się stan gospodarki i szereg zmian na poziomie regionalnym, o których analitycy S&P Global Ratings wspominają w niniejszym raporcie, odzwierciedla się w prognozach gospodarczych dla znacznej części świata. Raport uwzględnia również ewentualny negatywny wpływ podwyższonych stóp procentowych dla kredytobiorców, co według przewidywań przyczyni się do wyższych strat kredytowych banków w 2023 i 2024 roku.

Spodziewamy się również spowolnienia dynamiki udzielanych kredytów w dużej części świata w 2023 i w 2024 roku., a ryzyko obniżenia naszych prognoz pozostaje znaczące.

‘Słabnące wyniki gospodarcze mogą skutkować zwiększeniem liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw, w których wskaźnik zadłużenia jest niezwykle wysoki, co może prowadzić do wyższych strat kredytowych’ – powiedział Sattar. ‘Spadek wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych na całym świecie może jeszcze bardziej narazić banki na straty’ – dodał Sattar.

Natomiast pozytywnym aspektem jest fakt, że w przypadku 200 największych banków na świecie, straty kredytowe musiałyby być ponad pięciokrotnie wyższe niż przewidujemy, by spowodować uszczuplenie kapitałów banków, a nie ich zysków.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...