EKOLOGIATechnologie dekarbonizacji pomogą Warszawie ograniczyć emisję dwutlenku węgla

Technologie dekarbonizacji pomogą Warszawie ograniczyć emisję dwutlenku węgla

Technologie dekarbonizacji pomogą Warszawie ograniczyć emisję dwutlenku węgla

Nowe opracowanie wydawnictwa Economist Impact analizuje sposoby, w jakie Warszawa może osiągnąć cel zerowej emisję dwutlenku węgla netto do 2050 roku.

Publikacja studium przypadku dla Warszawy stanowi rozwinięcie raportu „Zrównoważona rewolucja: 12 technologii dekarbonizacji zmniejszających emisyjność miast” autorstwa Economist Impact, w którym przeprowadzono analizę sposobów, w jaki dwanaście technologii może radykalnie zmniejszyć ślad węglowy w środowiskach miejskich.

Przygotowując specjalne studium przypadku dla Warszawy, Economist Impact rozmawiał z wieloma organizacjami sektora prywatnego i publicznego, aby ustalić, które technologie dekarbonizacyjne są obecnie wykorzystywane w mieście oraz ocenić ich potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla.

Mimo że Warszawa stoi wciąż przed wieloma wyzwaniami w dążeniu do osiągnięcia zerowego bilansu emisji netto, w tym w zakresie wykorzystania paliw kopalnych, to w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy we wdrażaniu technologii takich jak systemy automatyki budynkowej czy ulepszone systemy przetwarzania odpadów, a koncepcja mobilności jako usługi (Mobility as a Service) staje się coraz powszechniejszym rozwiązaniem.

Korzystanie z miejskiego transportu publicznego cieszy się dużą popularnością i wraz z przemieszczaniem się pieszo stanowi połowę wszystkich podróży mieszkańców stolicy. Autobusy miejskie z silnikiem diesla są stopniowo zastępowane autobusami elektrycznymi, których obecnie w Warszawie jeździ ponad 160, co stanowi około 11% ogółu taboru. Chociaż autobusów wodorowych nie wprowadzono jeszcze do regularnego użytku, rząd przyjął krajową strategię w tym zakresie i dąży do wybudowania 32 stacji tankowania wodoru oraz stworzenia floty od 100 do 250 autobusów wodorowych na terytorium całego kraju do 2025 r.

Tomasz Olkiewicz, partner współzarządzający Osborne Clarke w Polsce: „Podobnie jak wiele innych stolic europejskich, Warszawa stoi zarówno przed ogromnym wyzwaniem związanym ze zmianami klimatycznymi, jak i przed wyjątkową szansą rozwoju systemów infrastrukturalnych, które będą dostarczać praktyczne i wartościowe usługi przy jednoczesnej dbałości o środowisko”.

„Działania na rzecz dekarbonizacji planowane dla Warszawy na przestrzeni najbliższych 15 lat obejmują na przykład projekty pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, ocieplenie budynków i wymianę starych urządzeń grzewczych, wraz z utworzeniem stref niskiej emisji w celu walki ze smogiem.”

Katarzyna Barańska, partner i lider zespołu ds. dekarbonizacji Osborne Clarke w Polsce: „Warszawa czyni duże postępy w zakresie dekarbonizacji transportu.  Miasto stale zastępuje istniejące środki transportu publicznego pojazdami elektrycznymi i zasilanymi gazem LNG, a podobną transformację można zauważyć również w polskim sektorze prywatnym. Liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych podwoiła się w 2021 r., a jednocześnie odnotowano 25-procentowy wzrost liczby stacji ładowania.”

Nowe opracowanie zostało przygotowane na zlecenie międzynarodowej kancelarii prawnej Osborne Clarke, która 1 marca otworzyła biuro w Warszawie. Warszawski oddział łączy wysoką jakość usług prawnych i podatkowych świadczonych przez firmę MDDP oraz doświadczenie i wiedzę prawników wywodzących się z innych prestiżowych kancelarii.

Autorzy pełnego wydania raportu „Zrównoważona rewolucja: 12 technologii dekarbonizacji zmniejszających emisyjność miast” stwierdzają, że największy wpływ na obniżenie emisyjności miast będą miały technologie wspierające efektywność w trzech kluczowych sektorach: budownictwie, infrastrukturze miejskiej i transporcie.  Należą do nich wysokowydajne pompy ciepła, lokalne systemy grzewcze / chłodnicze oraz inteligentne sieci i inteligentne liczniki – rozwiązania te znacząco poprawiają efektywność energetyczną i zyskały wysoką punktację w opracowaniu Economist Impact.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...