poniedziałek, 29 maja, 2023
EKOLOGIATechnologie dekarbonizacji pomogą Warszawie ograniczyć emisję dwutlenku węgla

Technologie dekarbonizacji pomogą Warszawie ograniczyć emisję dwutlenku węgla

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Technologie dekarbonizacji pomogą Warszawie ograniczyć emisję dwutlenku węgla

Nowe opracowanie wydawnictwa Economist Impact analizuje sposoby, w jakie Warszawa może osiągnąć cel zerowej emisję dwutlenku węgla netto do 2050 roku.

Publikacja studium przypadku dla Warszawy stanowi rozwinięcie raportu „Zrównoważona rewolucja: 12 technologii dekarbonizacji zmniejszających emisyjność miast” autorstwa Economist Impact, w którym przeprowadzono analizę sposobów, w jaki dwanaście technologii może radykalnie zmniejszyć ślad węglowy w środowiskach miejskich.

Przygotowując specjalne studium przypadku dla Warszawy, Economist Impact rozmawiał z wieloma organizacjami sektora prywatnego i publicznego, aby ustalić, które technologie dekarbonizacyjne są obecnie wykorzystywane w mieście oraz ocenić ich potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla.

Mimo że Warszawa stoi wciąż przed wieloma wyzwaniami w dążeniu do osiągnięcia zerowego bilansu emisji netto, w tym w zakresie wykorzystania paliw kopalnych, to w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy we wdrażaniu technologii takich jak systemy automatyki budynkowej czy ulepszone systemy przetwarzania odpadów, a koncepcja mobilności jako usługi (Mobility as a Service) staje się coraz powszechniejszym rozwiązaniem.

Korzystanie z miejskiego transportu publicznego cieszy się dużą popularnością i wraz z przemieszczaniem się pieszo stanowi połowę wszystkich podróży mieszkańców stolicy. Autobusy miejskie z silnikiem diesla są stopniowo zastępowane autobusami elektrycznymi, których obecnie w Warszawie jeździ ponad 160, co stanowi około 11% ogółu taboru. Chociaż autobusów wodorowych nie wprowadzono jeszcze do regularnego użytku, rząd przyjął krajową strategię w tym zakresie i dąży do wybudowania 32 stacji tankowania wodoru oraz stworzenia floty od 100 do 250 autobusów wodorowych na terytorium całego kraju do 2025 r.

Tomasz Olkiewicz, partner współzarządzający Osborne Clarke w Polsce: „Podobnie jak wiele innych stolic europejskich, Warszawa stoi zarówno przed ogromnym wyzwaniem związanym ze zmianami klimatycznymi, jak i przed wyjątkową szansą rozwoju systemów infrastrukturalnych, które będą dostarczać praktyczne i wartościowe usługi przy jednoczesnej dbałości o środowisko”.

„Działania na rzecz dekarbonizacji planowane dla Warszawy na przestrzeni najbliższych 15 lat obejmują na przykład projekty pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, ocieplenie budynków i wymianę starych urządzeń grzewczych, wraz z utworzeniem stref niskiej emisji w celu walki ze smogiem.”

Katarzyna Barańska, partner i lider zespołu ds. dekarbonizacji Osborne Clarke w Polsce: „Warszawa czyni duże postępy w zakresie dekarbonizacji transportu.  Miasto stale zastępuje istniejące środki transportu publicznego pojazdami elektrycznymi i zasilanymi gazem LNG, a podobną transformację można zauważyć również w polskim sektorze prywatnym. Liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych podwoiła się w 2021 r., a jednocześnie odnotowano 25-procentowy wzrost liczby stacji ładowania.”

Nowe opracowanie zostało przygotowane na zlecenie międzynarodowej kancelarii prawnej Osborne Clarke, która 1 marca otworzyła biuro w Warszawie. Warszawski oddział łączy wysoką jakość usług prawnych i podatkowych świadczonych przez firmę MDDP oraz doświadczenie i wiedzę prawników wywodzących się z innych prestiżowych kancelarii.

Autorzy pełnego wydania raportu „Zrównoważona rewolucja: 12 technologii dekarbonizacji zmniejszających emisyjność miast” stwierdzają, że największy wpływ na obniżenie emisyjności miast będą miały technologie wspierające efektywność w trzech kluczowych sektorach: budownictwie, infrastrukturze miejskiej i transporcie.  Należą do nich wysokowydajne pompy ciepła, lokalne systemy grzewcze / chłodnicze oraz inteligentne sieci i inteligentne liczniki – rozwiązania te znacząco poprawiają efektywność energetyczną i zyskały wysoką punktację w opracowaniu Economist Impact.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Co nas czeka na rynku obligacji korporacyjnych

0
„Pozostajemy optymistycznie nastawieni do rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Mając na uwadze bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy ścieżki stóp procentowych, ta klasa aktywów powinna pozwolić na osiągnięcie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu. Stabilizacja rentowności na...

REIT-y w Polsce to już temat zamknięty?

0
Tematowi uchwalenia polskich przepisów wprowadzających spółki typu REIT było poświęconych już kilka artykułów, które przygotowali eksperci portalu NieruchomosciSzybko.pl. Trudno się jednak dziwić, bo o regulacjach sprzyjających rozwojowi dywidendowych spółek nieruchomościowych była mowa już jesienią...

Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych

0
Wysoka inflacja z pewnością skłania coraz więcej inwestorów w lokowanie pieniędzy w obligacje korporacyjne. – Ta opcja inwestowania z pewnością wiąże się z większym ryzykiem, choć często jednocześnie oznacza większy zysk. Przy inwestowaniu w...