piątek, 26 maja, 2023
INNOWACJEAI będzie działać pod groźbą sankcji

AI będzie działać pod groźbą sankcji

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

AI będzie działać pod groźbą sankcji

Unia Europejska pracuje obecnie nad dwoma aktami prawnymi, którym mają uregulować korzystanie ze sztucznej inteligencji. Pierwszy z tych aktów będzie wskazywał zakazane obszary sztucznej inteligencji. Większość znanych dziś zastosowań sztucznej inteligencji będzie dopuszczona pod warunkiem spełnienia wielu daleko idących wymogów pod sankcją bardzo wysokich kar finansowych. Drugi z aktów UE regulować będzie odpowiedzialność m.in. producentów rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji za szkody wyrządzone przez takie rozwiązania. Biorąc powyższe pod uwagę, powiedziałbym, że w dalszych regulacjach należy się skupić na doprecyzowaniu podstawowych pojęć związanych ze sztuczną inteligencją oraz na kwestiach takich jak deep fake, które nie zostały objęte regulacją w pierwszej wersji projektu rozporządzenia unijnego.

dr. hab. Przemysław Polański, ekspert w obszarze prawa nowych technologii z Akademii Leona Koźmińskiego:

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Co nas czeka na rynku obligacji korporacyjnych

0
„Pozostajemy optymistycznie nastawieni do rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Mając na uwadze bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy ścieżki stóp procentowych, ta klasa aktywów powinna pozwolić na osiągnięcie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu. Stabilizacja rentowności na...

REIT-y w Polsce to już temat zamknięty?

0
Tematowi uchwalenia polskich przepisów wprowadzających spółki typu REIT było poświęconych już kilka artykułów, które przygotowali eksperci portalu NieruchomosciSzybko.pl. Trudno się jednak dziwić, bo o regulacjach sprzyjających rozwojowi dywidendowych spółek nieruchomościowych była mowa już jesienią...

Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych

0
Wysoka inflacja z pewnością skłania coraz więcej inwestorów w lokowanie pieniędzy w obligacje korporacyjne. – Ta opcja inwestowania z pewnością wiąże się z większym ryzykiem, choć często jednocześnie oznacza większy zysk. Przy inwestowaniu w...