FIRMYAilleron kontynuuje dynamiczny rozwój

Ailleron kontynuuje dynamiczny rozwój

Ailleron kontynuuje dynamiczny rozwój

Ailleron, polska firma informatyczna, odnotowała w pierwszym półroczu 2023 roku silny wzrost przychodów i zysków. Przychody ze sprzedaży wyniosły 226,2 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 15,3 mln zł, co oznacza wzrost o 23%.

Wybrane dane finansowe Ailleron w pierwszym półroczu 2023 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 226,2 mln zł (+27%)
  • Zysk netto: 15,3 mln zł (+23%)
  • EBITDA: 35 mln zł (+50%)
  • Marża EBITDA: 15,4%
  • Zatrudnienie: 1 900 osób (+18%)

Osiągnięcia finansowe

Z analizy wyników finansowych Ailleron SA wynika, że EBITDA skonsolidowana osiągnęła poziom blisko 35 mln zł, czyli wzrost o 50% w stosunku do poprzedniego roku. Wartość ta przełożyła się na zysk operacyjny w kwocie 21,7 mln zł oraz zysk netto w wysokości 15,3 mln zł. Porównując z roku poprzednim, jest to wzrost odpowiednio o 32% i 23%.

Segment Technology Services, który obejmuje działalność związaną z outsourcingiem IT, nadal jest dominującym segmentem działalności Ailleron. Przychody z tego segmentu wyniosły 204,5 mln zł, co oznacza wzrost o 26%.

Jednakże, należy zwrócić uwagę na pewne zdarzenia jednorazowe, które wpłynęły na wyniki finansowe firmy. W pierwszym półroczu 2022 roku Ailleron uwzględnił koszty związane z przejęciem Software Mind, co wpłynęło na obniżenie wyników w tym okresie.

Kwestia umowy z Bankiem PEKAO SA

Ailleron podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy z Bankiem PEKAO SA dotyczącej internetowej platformy bankowości transakcyjnej. Decyzja ta była poprzedzona naruszeniem postanowień umowy ze strony banku. Ailleron skorzystał z prawa wstrzymania się z realizacją czynności z zakresu umowy. Chociaż Ailleron nie przewiduje żadnych potencjalnych roszczeń ze strony banku, firma postanowiła zachować ostrożność w wycenie. W konsekwencji dokonano odpisu w kwocie ok. 4,9 mln zł i utworzono rezerwę w kwocie ok. 0,8 mln zł.

Stabilność i perspektywy rozwoju

Bez uwzględnienia kosztów jednorazowych, wynik netto za pierwsze półrocze 2023 wyniósł 20,3 mln zł. Dla porównania, wynik za pierwsze półrocze 2022 wyniósł 15,8 mln zł. Widać wyraźny wzrost rentowności działalności gospodarczej.

Ostatnie lata świadczą o sukcesie Ailleron na rynku międzynarodowym. Sprzedaż exportowa wzrosła do ponad 169,5 mln zł w pierwszym półroczu 2023, co oznacza wzrost o blisko 26% w stosunku do roku poprzedniego.

Podsumowując, pierwsze półrocze 2023 roku było dla Grupy Ailleron okresem intensywnego rozwoju, skupienia na ekspansji międzynarodowej oraz umacniania pozycji na rynkach, na których firma jest już obecna. Wzrosty w obszarze sprzedaży exportowej oraz stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Ailleron świadczą o skuteczności przyjętej strategii. Biorąc pod uwagę obecne tendencje oraz plany na przyszłość, można przewidywać, że kolejne kwartały przyniosą dalsze wzrosty i sukcesy dla Grupy Ailleron.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...