INNOWACJESZTUCZNA INTELIGENCJAAutomatyzacja i sztuczna inteligencja w logistyce magazynowej

Automatyzacja i sztuczna inteligencja w logistyce magazynowej

Automatyzacja i sztuczna inteligencja w logistyce magazynowej

Nowoczesne technologie, zarówno w sferze rozwijających się dynamicznie informatycznych systemów zarządzania logistyką jak i wymiany danych pomiędzy tymi systemami a także w obszarze techniki magazynowe, mają dziś bez wątpienia kluczowe znaczenie dla rozwoju całej logistyki magazynowej – zwraca uwagę dr inż. Andrzej Bobiński, Prezes Zarządu Logifact-Systems.

Z jednej strony możemy więc mówić o rozwoju takich systemów zarządzania jak WMS, TMS, platformy e-commerce, czy platformy komunikacyjne a z drugiej o znaczącej automatyzacji i robotyzacji procesów magazynowych.

Coraz większa złożoność obsługiwanych procesów, automatyzacja, duże przepływy materiałowe, wysokie wymagania konkurencyjnego rynku, to wszystko wymusza konieczność szybkiego podejmowania możliwie optymalnych decyzji na podstawie szerokiego strumienia informacji dostarczanego w czasie rzeczywistym. Wymóg ten jest coraz trudniejszy do spełnienia przy zastosowaniu tradycyjnych algorytmów, dlatego podejmowane są próby zastosowania rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

Na razie w logistyce magazynowej trudno jeszcze mówić o szerszym zastosowaniu metod AI, wpływają na to zarówno wysokie koszty przygotowania, wdrożenia i doskonalenia modeli AI jak i niedostatek specjalistów z tej dziedziny i na ogół długie czasy jakie są potrzebne do uzyskania zadawalających wyników.  Na razie trudno też o uniwersalne modele AI dobrze funkcjonujące dla wielu klientów.

Wspomniane powyżej przeszkody zostaną z pewnością dość szybko pokonane. Coraz więcej dostawców systemów zarządzania dla logistyki magazynowej (w tym wszyscy wiodący) deklarują, że prowadzą pracę nad zastosowaniem AI w swoich rozwiązaniach. Wysiłki te powinny w niedługim czasie sprawić, że AI znajdzie rozsądne zastosowanie w logistyce magazynowej oferując rozwiązania w przystępnych, dla szerszego grona użytkowników, kosztach i akceptowalnych czasach wdrożenia.

Dr inż. Andrzej Bobiński, Prezes Zarządu Logifact-Systems

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...