FIRMYContec S.A. powiększa zarząd i wzmacnia zespół dzięki nowej Dyrektorce Finansowej

Contec S.A. powiększa zarząd i wzmacnia zespół dzięki nowej Dyrektorce Finansowej

Contec S.A. powiększa zarząd i wzmacnia zespół dzięki nowej Dyrektorce Finansowej

Contec, Spółka specjalizująca się w przetwarzaniu opon samochodowych na surowce ponownie wykorzystywane w przemyśle, ogłasza powołanie Dominiki Żelazek na stanowisko Dyrektorki Finansowej oraz Członkini Zarządu. To strategiczne posunięcie ma na celu wzmocnienie zespołu zarządzającego i przyspieszenie realizacji ambitnych planów rozwojowych firmy. 

Innowacje i ekspansja w centrum uwagi

Contec specjalizuje się w chemicznym recyklingu opon, przekształcając je w cyrkularne surowce dzięki technologii Molten®. Ta innowacyjna metoda, wykorzystująca stopioną sól jako medium transferu ciepła, zapewnia bezpieczniejszą, wydajniejszą i ekonomicznie opłacalną produkcję. Odzyskana sadza wytwarzana przez Contec ma o ponad 80% mniejszy ślad węglowy niż jej konwencjonalny odpowiednik.

Krzysztof Wróblewski, CEO Contec, podkreśla: Spółka koncentruje się obecnie na realizacji ambitnych planów ekspansji poprzez budowę kolejnych zakładów oraz dalszy rozwój produktów. Dołączenie Dominiki do naszego zespołu jest kluczowym elementem tej strategii, mającym na celu wsparcie działań fundraisingowych. Jako firma zaangażowana w promowanie zrównoważonego rozwoju, Contec dąży do pozyskania wsparcia ze strony państwowych i europejskich funduszy, które obecnie mocno koncentrują się na wzmacnianiu działań z obszarów gospodarki obiegu zamkniętego.

Doświadczenie i wsparcie w realizacji strategii

Dominika Żelazek wnosi do Contec ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w wymagających i regulowanych branżach. Przez ostatnie 15 lat pełniła kluczowe funkcje w Arriva Polska, gdzie jako Wiceprezeska Zarządu i Dyrektorka Finansowa nadzorowała finanse, IT oraz komunikację i relacje zewnętrzne. Jej kompetencje obejmują również doświadczenie w sektorze petrochemicznym.

“Dołączenie do Contec to dla mnie szansa na wykorzystanie moich kompetencji finansowych do wsparcia spółki w kluczowym momencie jej rozwoju,” mówi Dominika Żelazek. “Contec, ze swoją innowacyjną technologią i jasno określonymi celami zrównoważonego rozwoju, ma potencjał, by stać się liderem w dynamicznie rozwijającym się sektorze Clean Tech.”

Realizacja strategii i plany na przyszłość

Spółka planuje intensyfikację działań w zakresie pozyskiwania funduszy, zarówno od inwestorów prywatnych, jak i ze źródeł państwowych oraz europejskich, skupiających się na wspieraniu gospodarki obiegu zamkniętego. Zamierza wykorzystać te środki na rozbudowę mocy produkcyjnych poprzez budowę nowych zakładów, wzmocnienie pozycji na rynku europejskim i ekspansję na nowe rynki.

Powołanie Dominiki Żelazek do zarządu, w połączeniu z niedawno zakończoną rozbudową zakładu w Szczecinie, stanowi solidną podstawę do realizacji ambitnych planów wzrostu Contec i umacniania pozycji jako lidera w branży recyklingu opon i dostawcy zrównoważonych surowców dla przemysłu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...