BEZPIECZEŃSTWOCzy przedsiębiorcy są gotowi na przepisy NIS2?

Czy przedsiębiorcy są gotowi na przepisy NIS2?

Czy przedsiębiorcy są gotowi na przepisy NIS2?

Znaczny wzrost liczby incydentów naruszenia danych w ostatnich latach sprawił, że Unia Europejska wprowadziła zmiany w regulacjach dotyczących bezpieczeństwa sieci i informacji. Nowa dyrektywa, nazywana NIS2, ma zwiększać ogólny poziom cyberbezpieczeństwa i możliwości reagowania na incydenty w firmach z UE. Zdaniem ekspertów WithSecure wejście w życie nowych przepisów dla wielu przedsiębiorstw może być dobrą okazją do poprawy swoich systemów ochrony.

Nowe unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Rozporządzenie NIS2 wprowadza nowe wymagania dla firm, dotyczące zabezpieczenia m.in.  infrastruktury sieciowej urządzeń służbowych i danych w chmurze. Dyrektywą objęte zostaną przedsiębiorstwa z wielu branż, od energetyki po producentów preparatów farmaceutycznych.

Regulacje wynikające z dyrektywy NIS2 staną się częścią przepisów krajów członkowskich 17 października 2024 r. Największe zawarte w niej zmiany dotyczą zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa oraz konieczności monitorowania sieci informatycznej.

Nowa unijna dyrektywa zmusza firmy do opracowania bardziej kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie NIS2 może wydawać się dodatkowym obciążeniem, ale to milowy krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa zarówno firm, jak i ich klientów. Dlatego stworzyliśmy listę pytań dla dyrektorów, menadżerów i specjalistów ds. bezpieczeństwa, które pomogą określić czy ich przedsiębiorstwa spełniają nowe wymogi –– mówi Leszek Tasiemski, wiceprezes firmy WithSecure.

Eksperci WithSecure opracowali listę pytań, które mogą pomóc przygotować przedsiębiorców do wymagań dyrektywy NIS2:

  1. Czy firma posiada procedury zarządzania incydentami związane ze zgłaszaniem sygnałów ostrzegawczych właściwym organom w ciągu maksymalnie doby?
  2. Czy przedsiębiorstwo jest w stanie powiadamiać o zdarzeniach w ciągu 72 godzin, na żądanie aktualizować status analizowanego incydentu i w ciągu miesiąca sporządzić raport na jego temat?
  3. Czy w firmie regularnie przeprowadzane są oceny ryzyka, obejmujące zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji oraz łańcucha dostaw?
  4. Czy firma zapewnia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, w tym menadżerów, kadry zarządzającej i członków zarządu?
  5. Czy firma ma wdrożony plan ciągłości działania na wypadek utraty danych wskutek awarii lub cyberataku – i czy regularnie go sprawdza?
  6. Czy firma opracowała plany odzyskiwania danych oraz procedury zarządzania kryzysowego?
  7. Czy firma stosuje środki bezpieczeństwa informacji przy zawieraniu umów ze swoimi bezpośrednimi dostawcami i usługodawcami?
  8. Czy firma spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji w kwestiach wewnętrznych i zlecanych na zewnątrz funkcji IT?
  9. Czy firma regularnie przeprowadza wewnętrzne audyty i testy penetracyjne aby ocenić stan bezpieczeństwa i poziom wykrywania luk w zabezpieczeniach?
  10. Czy firma może spełnić wymagania określone w NIS2 w przeciągu 21 miesięcy?

Cyberochrona już teraz jest wyzwaniem

Z badania zrealizowanego przez Forrester Consulting na zlecenie firmy WithSecure wynika, że obecnie 6 na 10 firm reaguje na problemy z cyberbezpieczeństwem doraźnie. Zespoły IT podejmują działania dopiero wtedy, gdy pojawiają się problemy. NIS2 nałoży na firmy obowiązek stałego monitorowania sytuacji i zgłaszania incydentów. Wiele przedsiębiorstw stanie przed koniecznością modernizacji systemów ochronnych oraz powiększania zespołu zajmującego się cyberbezpieczeństwem. Nie wszystkie firmy będą w stanie realizować założenia dyrektywy na własną rękę – dotyczy to nawet największych organizacji.

Przedsiębiorcy już teraz powinni pomyśleć o skorzystaniu z usług dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Mogą one pomóc w szacowaniu potencjalnych zagrożeń, sprawdzeniu gotowości firmy na incydenty oraz planowaniu ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii – dodaje Tasiemski.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...