FIRMYID Logistics rozwija energooszczędne centra dystrybucji

ID Logistics rozwija energooszczędne centra dystrybucji

ID Logistics rozwija energooszczędne centra dystrybucji

ID Logistics stawia na wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań w centrach dystrybucji. Ich zastosowanie przekłada się na wymierne oszczędności, a firma już planuje kolejne wdrożenia.

Wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań w magazynach ma dziś kluczowe znaczenie dla działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, ale także ze względu na rosnące ceny energii i konieczność optymalizacji kosztów. W 2022 roku ID Logistics w centrach dystrybucji, którymi zarządza w Polsce, rozpoczął realizację programu ukierunkowanego na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a tym samym zwiększenie efektywności procesów operacji magazynowych.

– Naszym celem było obniżenie zużycia energii elektrycznej o 25 proc. Dzięki dobrze przemyślanym inwestycjom w energooszczędne rozwiązania i konsekwencji w ich realizacji znacznie przekroczyliśmy te założenia. Na przykład, porównując dane z maja 2022 i 2023, zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej w jednym z naszych magazynów aż o 51,88 proc., z 252 do 122 MWh  – wyjaśnia Maciej Korzeniowski, Energy Manager ID Logistics.

PRZEDE WSZYSTKIM SYSTEMY OŚWIETLENIOWE

Jednym z kluczowych elementów realizacji programu było zastosowanie nowoczesnych systemów oświetleniowych. Obecnie w 90 proc. centrów dystrybucji ID Logistics w Polsce wykorzystywane jest oświetlenie LED, a docelowo ma być ono zamontowane we wszystkich lokalizacjach. Kolejne inwestycje związane są z jego modernizacją w oparciu o nowoczesne technologie ograniczające ilość zużywanego prądu. W magazynach ID Logistics montowane są dostosowane do operacji czujniki światła i czujniki ruchu, z podziałem na strefy, w tym składowania między regałami. Na przykład ustawienie czujników światła na konkretny czas wygaszania wpłynęło na optymalizację i przyspieszenie procesów typu „pick and stow” (zarządzanie zapasami). Kolejnym rozwiązaniem, stosowanym w wybranych magazynach ID Logistics, są panele sterowania oświetleniem z podziałem na strefy, dzięki czemu pracownicy mogą sami kontrolować czas działania czujników, załączania/wyłączania stref czy ustawienia natężenia światła.

TERMOIZOLACJE I STANDARDY UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ

Zużycie energii optymalizuje także, stosowana standardowo we wszystkich magazynach, termoizolacja zabezpieczająca obiekty przed utratą ciepła. Ma to szczególne znaczenie w przypadku stref załadunku i rozładunku towarów. Na przykład w magazynie w Krzyżowicach ID Logistics zainwestował w docieplenie ramp dokowych warstwową płytą izolacyjną, tak aby w jak najlepszy sposób doszczelnić możliwe przedmuchy powietrza, co już przekłada się na wymierne korzyści. Przykładowo w lutym 2022 r. strata ciepła wynosiła ponad 311 KWh, rok później już tylko 9,9 kWh. Teraz planowane jest zastosowanie tego rozwiązania także w innych lokalizacjach.

Mniejsze zużycie prądu zapewniło także wprowadzenie przez ID Logistics nowych standardów użytkowania energochłonnych urządzeń, najczęściej stosowanych w magazynach czyli sorterów, taśm przenośnikowych (konwojerów) czy wózków widłowych Li -ION.

– Znając specyfikę techniczną urządzeń np. centrale wentylacyjne, przepływy na kotle, użytkowanie sortera, wiemy jak najefektywniej wykorzystywać ich potencjał względem poboru energii elektrycznej, przy jednoczesnym dostosowaniu do efektywnej pracy naszych działów operacyjnych i standardów – wyjaśnia Maciej Korzeniowski.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MAGAZYNACH

ID Logistics, przygotowując kolejne rozwiązania, stawia też na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na początku roku, wspólnie z klientem, w magazynie w Woli Rakowej rozpoczęto budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 100KWp. Docelowo, po zakończeniu projektu, 12 proc. energii wykorzystywanej w tym magazynie ma pochodzić z farmy PV. Z kolei w centrum dystrybucji w Adamowie, od początku 2023 do końca 2024 r., ID Logistics wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych, potwierdzone certyfikatem. Od stycznia do lipca br. zużyto tu 220 MWh zielonej energii, w ciągu dwóch lat ma to być 1000 MWh.

– Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wpływa korzystnie na zmniejszenie emisji CO2. Pokazuje też świadomość i podejście naszej firmy, nie tylko patrzymy na obniżenie konsumpcji ale także na wpływ, jaki mamy na środowisko – podkreśla Maciej Korzeniowski

KOLEJNE WDROŻENIA I KOLEJNE OSZCZĘDNOŚCI

Obecnie ID Logistics przygotowuje się do wdrożenia kolejnych rozwiązań, które pozwolą na oszczędność energii, odzysk ciepła i inteligentne sterowanie urządzeniami w celu optymalizacji zużycia mediów. Należy do nich dalsza modernizacja oświetlenia w następnych magazynach (podział na strefy, czujniki ruchu, czujniki zmierzchu, cyfrowy system sterowania oświetleniem DALI). Dodatkowo w centrum dystrybucji w Rokitnie wymienione mają być wszystkie głowice od grzejników na te z dostępem możliwością zdalnej nastawy temperatury. Będą one działać w oparciu o dedykowany system, co z jednej strony umożliwi zdalną koordynację pracy grzejników, z drugiej ułatwi zbieranie informacji na temat zużycia ciepła. Z kolei w centrach dystrybucji e-commerce w Psarach i Strykowie, gdzie wykorzystywane są parownice do ubrań, ID Logistics planuje wdrożenie nowych rozwiązań umożliwiających odzysk ciepła i inteligentnego systemu sterowania urządzeniami, który ma zoptymalizować zużycie gazu.

DLA ŚRODOWISKA – ZGODNIE ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Grupa ID Logistics przedstawiła w 2021 r. założenia strategii Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej do roku 2030. Jednym z jej głównych filarów jest Środowisko, a w szczególności proaktywna polityka mająca na celu obniżenie zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenie emisji CO2 z działalności logistycznej o 40 proc. do roku 2030 vs 2018. ID Logistics zobowiązał się do podejmowania konkretnych kroków, których celem jest zmniejszenie zużycia energii w zależności od charakterystyki energetycznej magazynów i dążenie do wykorzystania bardziej ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...