FIRMYInetum Polska podsumowuje 2022 rok

Inetum Polska podsumowuje 2022 rok

Inetum Polska podsumowuje 2022 rok

Wzrost przychodów o 70 proc., na co znaczący wpływ miał rozwój eksportu rozwiązań i usług IT – takim wynikiem zamknęła 2022 rok polska spółka będąca częścią francuskiej grupy Inetum. Dla Inetum Polska stał on pod znakiem dynamicznego rozwoju oraz integracji ze spółką JCommerce, katowickim dostawcą usług IT, którego przejęcie nastąpiło w kwietniu zeszłego roku. Spółka oczekuje odbicia rynku w drugiej połowie roku.

Rok dynamicznych zmian w Inetum

Przychody Inetum Polska w 2022 roku ukształtowały się na poziomie 194 mln złotych, wobec 114 mln w roku 2021. Wynik jest efektem organicznego wzrostu, który wyniósł 19 proc., około trzykrotnie więcej niż uśrednione tempo rozwoju krajowego rynku wg IDC., oraz kontraktów wniesionych do portfela spółki wraz z akwizycją JCommerce (proces łączenia spółek formalnie zakończył się w kwietniu br.). Wartość rozwiązań i usług IT dostarczanych poza granice kraju zwiększyła się o ok. 30 proc., do poziomu 118 mln złotych. Wzrostowy trend spółka kontynuuje nieprzerwanie od 2017 roku. W ocenie Marka Pokorskiego, prezesa Inetum Polska, miniony rok był dobry, a integracja była okazją do odświeżenia biznesu, wzmocnienia portfela rozwiązań, wykorzystania digitalizacji w pracy z klientami i w wewnętrznych procesach spółki. Wśród kluczowych dla siebie sektorów Inetum wymienia Finanse oraz Aerospace – oba sektory szeroko czerpiące z nowoczesnych rozwiązań IT. Uzyskane w nich przychody zwiększyły się odpowiednio o 60 proc. i 15 proc.

– Sektor finansowy jest jednym z tych, w których wahnięcia gospodarki mają mniejszy wpływ na spowolnienie digitalizacji. Z kolei po trudnych latach pandemii firmy związane z szeroko pojętym lotnictwem korzystają z boomu, wykazując dużą chęć inwestycji w rozwiązania cyfrowe, które chcą wdrażać z myślą o podniesieniu efektywności lub zmianie modelu biznesowego. Nasza unikalna wiedza w tych sektorach sprawia, że możemy efektywnie wspierać naszych klientów we wdrażaniu innowacji, chociażby w oparciu o chmurę obliczeniową – mówi Marek Pokorski, prezes zarządu Inetum Polska.

Perspektywy polskiego sektora IT

Jak zwraca uwagę Marek Pokorski, wobec zjawisk makroekonomicznych – inflacji i silniejszej złotówki, polski sektor IT traci część atutów, które wcześniej budowały jego przewagę nad tradycyjnymi konkurentami.

– W branży IT wynagrodzenia stanowią istotny składnik kosztów. Rynek pracownika i inflacja napędzające ich wzrost mają niebagatelny wpływ na biznes. Dla organizacji nastawionych na rynki zachodnioeuropejskie – takich jak Inetum, sytuację utrudnia również umocnienie naszej waluty względem euro. W efekcie polskie firmy stają się mniej konkurencyjne kosztowo względem podmiotów z Indii czy Filipin, a także krajów europejskich jak Hiszpania, Portugalia oraz dostawców z Afryki Północnej – ocenia Marek Pokorski.

Jak wskazuje, wpływ na sektor ma również zmiana, jaka zaszła w Europie Zachodniej.

– Zachodnie firmy nauczyły się pracy zdalnej, co sprawia, że częściej sięgają po pracowników bezpośrednio. To również ma znaczenie w kontekście biznesowym. Polskie IT broni się przede wszystkim jakością oferowanej obsługi. Wygrywamy sposobem działania – bierzemy większą odpowiedzialność za projekt. Cechuje nas elastyczność, zaangażowanie nakierowane na realizację celu, a znaczenie ma również aspekt bliskości kulturowej. Oferta obejmująca kompletne zespoły wnoszące biznesową wartość dodaną, na czym bazujemy w Inetum, spotyka się z dużym popytem ze strony klientów – komentuje Marek Pokorski.

Jednocześnie wskazuje, że zmiana sytuacji na rynku dotknęła firmy, które opierały swoje propozycje wartości jedynie na dostępności zasobów. W odpowiedzi na stagnację w tym segmencie przedsiębiorstwa sięgnęły po agresywne cenowo oferty, zawierające obietnice większych oszczędności kosztowych.

Oczekiwane odbicie rynku

W ocenie prezesa Inetum Polska pierwszy kwartał 2023 był dla sektora IT najgorszym na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W porównaniu r/r dynamika jego wzrostu była niższa – ok. 9,8% Q1 2023 vs. 20% Q1 2022. Symptomatyczna dla rynku zmiana nastąpiła w obszarze podmiotów inwestujących w digitalizację.

– Spółki venture oraz start-upy mają problemy z kontynuowaniem projektów, do czego przyczynia się m.in. odpływ kapitału będący pokłosiem rosnącego ryzyka biznesowego. Jednocześnie firmy racjonalnie podchodzące do cyfryzacji, której efektem ma być podniesienie efektywności ich funkcjonowania, nie rezygnują ze swoich planów – wskazuje Marek Pokorski. – Co więcej, widząc realne efekty wcześniejszych inwestycji, rozszerzają swoje plany dotyczące wykorzystania technologii IT.

W zmieniających się realiach najlepiej poradzą sobie organizacje najlepiej przygotowane i szybko reagujące na zmiany. Grupa Inetum w perspektywie 2025 roku stawia na inwestycje w rozwiązania nowej generacji dedykowane sektorowi ochrony zdrowia, inteligentnym miastom oraz branżom finansowej i energetycznej.

– W tym kontekście będziemy kontynuować rozwój obszarów Deep Analytics, Cloud Journey oraz Service Management, a także rozwiązań dla branż Automotive oraz Aerospace – mówi prezes Inetum Polska.

W jego opinii przyzwyczajanie się firm do niepewnej sytuacji, a dodatkowo słabnięcie inflacji w Europie Zachodniej przekłada się na bardziej optymistyczne nastroje.

– Nie martwię się o portfel zamówień Inetum. Rynek zbalansował się, a digitalizacja postępuje. Jestem przekonany, że ci, którzy potrafią z niej korzystać, będą inwestować. Polskie usługi IT przeszły długą drogę. Obecnie nie konkurujemy ceną, lecz jakością, innowacyjnością i wysoką kulturą pracy. Dlatego pozostaję optymistą względem naszej przyszłości – podsumowuje Marek Pokorski.

Źródła: Worldwide Spending on IT and Business Services Proves to be Resilient with Moderate Growth Forecast Over the Next Five Years, According to IDC

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...