PRACA I KARIERAJakich kompetencji wymaga praca managera? Sprawdź co musisz umieć!

Jakich kompetencji wymaga praca managera? Sprawdź co musisz umieć!

Jakich kompetencji wymaga praca managera? Sprawdź co musisz umieć!

Zadaniem managera jest nadzorowanie realizacji zadań przez podlegające mu osoby i działy. Manager dba o wysoką efektywność pracy zespołu poprzez stosowanie różnych metod zarządzania. Kompetencje osoby na tym stanowisku powinny uwzględniać szeroki zakres obowiązków, gdyż w przeciwnym razie manager nie poradzi sobie z koordynowaniem pracy kilku lub kilkunastu osób. Jakie kompetencje miękkie są potrzebne na stanowisku managera?

Jaką rolę w firmie pełni manager?

Manager pełni w firmie wiele ról. Jest jednocześnie liderem i motywatorem, coachem i koordynatorem, a także strategiem, analitykiem i kontrolerem. W niektórych sytuacjach jest też sędzią, który rozstrzyga spory i łagodzi konflikty. Liczba pełnionych przez niego funkcji jest szeroka i zmienna w zależności od bieżącej sytuacji w dziale. 

Rola managera wymaga od niego przede wszystkim kompetencji miękkich, które umożliwiają skuteczne nadzorowanie zespołu. Dotyczy to zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników i innych umiejętności społecznych. Sprawdź najbardziej pożądane kompetencje przeglądając aktualne oferty pracy dla managera.

Jakie kompetencje managerów są najważniejsze?

Najważniejsze kompetencje managerów powinny umożliwiać szybkie reagowanie na zmiany, ciągłe uczenie się i podejmowanie decyzji. Dzięki tym umiejętnościom kadra kierownicza potrafi pracować pod presją, urzeczywistniać obrane strategie oraz inspirować innych do rozwoju. 

Managerowie powinni dobrze radzić sobie z zarządzaniem zespołem bez względu na to, czy pracują stacjonarnie, czy online. Zarządzenie zespołem rozproszonym to kompetencja, bez której nie da się skutecznie zarządzać działem pracującym w pełni lub częściowo zdalnie. Praca zdalna jest coraz powszechniejsza, dlatego manager powinien sprawnie korzystać z różnych kanałów komunikacji z pracownikami.

Prowadzenie zebrań i spotkań online wymaga większego skupienia ze względu na ograniczoną możliwość śledzenia reakcji uczestników oraz ich zaangażowania w pracę. Ważne jest również zadbanie o ustalenie z góry całego cyklu spotkań, by manager sprawnie rozliczał zespół z wykonywanych zadań. Umiejętność efektywnego prowadzenia spotkań online obejmuje również kompetencję aktywnego słuchania, by zbierać opinie pracowników i rozwiązywać ewentualne problemy. Słuchanie pracowników buduje również ich poczucie wartości. 

Zarządzanie kryzysem i czasem

W przypadku kadry managerskiej istotna jest również umiejętność zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Problemy wizerunkowe, gwałtowane załamanie się rynku, a nawet pandemia wymagają szybkiej reakcji, by ograniczyć starty firmy. Zarządzanie czasem chroni natomiast przed pracoholizmem i wypaleniem zawodowym oraz umożliwia wyznaczanie sobie realnych celów.

W zarządzaniu czasem dodatkowo ważne jest delegowanie zadań. Ta kompetencja sprawia, że manager umiejętnie rozdziela zadania zespołowi i jest w stanie egzekwować ich wykonanie. Dzięki temu cały zespół pracuje z taką samą efektywnością. Ambitniejsi pracownicy nie przepracowują się po godzinach, gdyż wszyscy w dziale wykonują swoje zadania i nie czekają aż zrobi je ktoś inny.

Motywacja, rozwój i ocena pracowników

Kolejną umiejętnością, którą powinien posiadać manager, jest motywowanie pracowników. Jego zadaniem jest coaching, mentoring  opieka nad zespołem, by wszyscy w pełni wykorzystywali swój potencjał. Motywowanie może przyjmować zarówno formy pieniężne w ramach premii miesięcznych i rocznych, jak i związane z zupełnie innymi aspektami. Manager powinien być pod tym względem elastyczny i wykazać się empatią, by znaleźć sposoby na zwiększenie poziomu motywacji u wszystkich podwładnych.

Rozwój pracowników wpływa na wzrost efektywności całego działu, dlatego manager powinien wykazać się umiejętnością dobierania szkoleń dla swojego zespołu. Dzięki nim zespół sprawniej realizuje wyznaczane mu cele, lepiej się ze sobą komunikuje oraz jest przygotowany do wdrażania szybkich zmian w razie kryzysu.

Istotnym elementem zarządzania zespołem jest ocenianie jego członków. Wszyscy pracownicy powinni otrzymywać feedback od managera. Z tego powodu manager powinien być przygotowany do konstruktywnego udzielania krytyki, pochwał oraz innych informacji zwrotnych. Dzięki nim zespół może pracować jeszcze sprawniej, rzadziej popełniając błędy.

Podejmowanie decyzji 

Manager powinien umieć podejmować decyzję i jednoznacznie informować o nich cały dział. W zależności od sytuacji decyzje powinny być podejmowane samodzielnie, po uzyskaniu porady specjalistów lub w ramach głosowania. To manager powinen ustalić, kiedy i w jaki sposób zadecydować o danej sprawie na podstawie własnego doświadczenia, wiedzy o zarządzaniu i charakteru problemu. 

Współpraca podstawą osiągania celów

Lista kompetencji potrzebnych managerom jest dłuższa i zależna od dokładnej specyfiki danej firmy. Manager w każdym przypadku powinien jednak wykazać się odpowiedzialnością i rozbudowanymi kompetencjami miękkimi. Dzięki nim możliwe jest kierowanie zespołem, motywowanie go i monitorowanie jakości i terminowości wykonywanych zadań. Sprostanie tym wymaganiom jest trudne i wymaga doświadczenia, dlatego tylko wąska grupa poszukujących pracę posiada odpowiednie kompetencje, by objąć stanowisko managera.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...