poniedziałek, 10 maja, 2021
GOSPODARKAKomisja Europejska ostrzega – polskie finanse zagrożone

Komisja Europejska ostrzega – polskie finanse zagrożone

-

Komisja Europejska ostrzega – polskie finanse zagrożone

Komisja Europejska jest zaniepokojona omijaniem przez Polskę Stabilizującej Reguły Wydatkowej (SRW) – wynika z opublikowanego w środę raportu o stanie polskiej polityki gospodarczej i fiskalnej (Country Report Poland 2020). Komisja wskazuje w nim, że wydatki oraz deficyt strukturalny Polski urosły w 2019 roku ponad poziom rekomendowany przez KE – są to wnioski analogiczne do stanowiska Pracodawców RP w tej kwestii.

Wspomniany raport to coroczna ocena realizacji rekomendacji KE z poprzedniego roku oraz diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Takim raportem jest obejmowany każdy kraj członkowski Unii Europejskiej. – Według mojej opinii, konkluzja raportu w aspekcie fiskalnym jest jednoznaczna – sytuacja fiskalna Polski w 2019 roku uległa pogorszeniu – uważa główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek – Deficyt strukturalny wzrósł na tyle, że grozi nam uruchomienie tzw. procedury nadmiernego odchylenia.

Dr Sławomir Dudek - główny ekonomista Pracodawców RP
Dr Sławomir Dudek – główny ekonomista Pracodawców RP

Taka procedura jest rozpoczynana, kiedy dany kraj członkowski nie stosuje się do rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie dostosowania deficytu strukturalnego i odpowiedniego do tego wzrostu wydatków. Zdaniem dr. Dudka, Komisja dostrzegła m.in. „wypychanie” wydatków budżetowych do Funduszu Solidarnościowego. Komisja oceniła, że Polska wykazuje ograniczony progres w zakresie rekomendacji dotyczącej ścieżki wzrostu wydatków. – Takie całościowe spojrzenie na wydatki i przychody to prawidłowy i obiektywny miernik stanu finansów publicznych. Jeśli będziemy musieli wdrożyć procedurę nadmiernego odchylenia, trafimy na „czarną listę” – obok Rumunii i Węgier – wyjaśnia główny ekonomista Pracodawców RP. – Istotne jest moim zdaniem, że KE dostrzega, iż Polska kreatywnie omija regułę wydatkową. Ta reguła na pewno będzie pod szczególnym nadzorem i obserwacją Komisji. Można więc powiedzieć, że sygnał z tego dokumentu jest następujący – jeżeli w Polsce zostaną podjęte próby rozluźnienia reguły wydatkowej, to Komisja uważnie będzie się temu przyglądać w kontekście implementacji dyrektywy – dodaje ekspert.

Komisja Europejska prognozuje też wysoki deficyt strukturalny Polski i przewiduje, że pozostanie on na wysokim poziomie także w 2020 roku. Jak czytamy w raporcie, pojawiają się też nowe trwałe wydatki, które strukturalnie pogorszą sytuację fiskalną polskich finansów publicznych, a na pewno jej nie poprawią. Komisja dostrzega też, że uszczelnianie VAT jest coraz trudniejsze.

W opinii dr. Sławomira Dudka, prace nad budżetem na rok 2021 będą się odbywać w niezwykle trudnych warunkach, na które wpływają:

  • spowolnienie gospodarcze,
  • duża inflacja,
  • brak dochodów jednorazowych,
  • wygasające efekty uszczelniania VAT,
  • ryzyko objęcia Polski procedurą nadmiernego odchylenia przez KE,
  • ryzyko zmniejszenia dochodów podatkowych,
  • wymóg spełnienia reguły wydatkowej (SRW).

Przy tych uwarunkowaniach na 2021 rok nie ma szans, aby utrzymać 14., i być może też 13. emeryturę, o nowych tego typu propozycjach nie wspominając. Nie da się też obejść i zawiesić SRW, bo Komisja Europejska już jest zaniepokojona sytuacją. Będziemy też musieli jesienią tego roku przedstawić KE plan działań obniżających deficyt strukturalny – wyjaśnia główny ekonomista Pracodawców RP – Budżet 2021 będzie prawdziwym wyzwaniem.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...
polska unia europejska

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską i Polskę?

0
Michał Perzyński/Instytut Jagielloński: Jak Pana zdaniem będą wyglądać stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta? Bogusław Sonik: Myślę, że przede wszystkim zmieni się jedno – będą mieli do siebie zaufanie...