sobota, 30 września, 2023
MOTORYZACJAMinisterstwo Infrastruktury: będzie więcej czasu na wymianę pojazdów wykorzystywanych przy szkoleniach w...

Ministerstwo Infrastruktury: będzie więcej czasu na wymianę pojazdów wykorzystywanych przy szkoleniach w zakresie prawa jazdy kategorii C+E

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Ministerstwo Infrastruktury: będzie więcej czasu na wymianę pojazdów wykorzystywanych przy szkoleniach w zakresie prawa jazdy kategorii C+E

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców[1] Adam Abramowicz wielokrotnie podejmował liczne interwencje mające na celu ochronę słusznych praw przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

W 2019 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury[2] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które wprowadziło zmiany w zakresie wymogów, co do pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania w odniesieniu do kategorii prawa jazdy C+E. Rozporządzenie to uchyliło obowiązek wykorzystywania do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie tej kategorii zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego i przyczepy[3]. Jednocześnie w nowym pkt 11 wprowadzono obowiązek wykorzystania w takim przypadku zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego z naczepą. W Rozporządzeniu zmieniającym ustalono okres obowiązywania dotychczasowych regulacji do 31 grudnia 2024 r.

W ubiegłym roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniował w Ministerstwie Infrastruktury przekazując krytyczne uwagi przedsiębiorców do omawianych zmian. Na skutek merytorycznej argumentacji oraz starań zarówno Rzecznika jak i przedsiębiorców w Ministerstwie Infrastruktury podjęto prace nad nowelizacją Rozporządzenia zmieniającego[4], które zmierzają do wydłużenia terminu stosowania dotychczasowych regulacji, jeśli chodzi o wymogi, co do pojazdów przeznaczonych do szkolenia i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E.

Zmiana motywowana jest koniecznością zapewnienia czasu na dostosowanie się krajowych ośrodków szkolenia kierowców do nowych wymagań oraz konieczności wymiany posiadanego taboru pojazdów i poniesienia znacznych wydatków na ich zakup. Dla małych przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców obowiązek wymiany pojazdów dotychczas stosowanych przy szkoleniach kategorii C+E wiąże się z nieproporcjonalnie dużymi wydatkami (kosztem zakupu innych pojazdów). Jeśli przygotowywana zmiana wejdzie w życie, przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia zyskają dodatkowe dwa lata na wymianę taboru, gdyż termin stosowania dotychczasowych regulacji ma zostać przesunięty z 31 grudnia 2024 r. na 31 grudnia 2026 r.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 648 z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2019 r. poz. 2560 z późn. zm., dalej jako – „Rozporządzenie zmieniające”

[3] § 43 w ust. 4 pkt 10 aktu zmienianego.

[4] Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury: RCL # 340.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375201, data dostępu 13 sierpnia 2023 r.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...