FIRMYNanoGroup S.A. pozyskała ponad 4,5 miliona złotych na prace badawczo-rozwojowe

NanoGroup S.A. pozyskała ponad 4,5 miliona złotych na prace badawczo-rozwojowe

NanoGroup S.A. pozyskała ponad 4,5 miliona złotych na prace badawczo-rozwojowe

W wyniku przeprowadzonej w maju subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz akcji serii M1, Zarząd NanoGroup S.A. zawarł umowy objęcia akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.699.490 PLN. Jak informuje Spółka, pozyskane w ten sposób środki pozwolą na finansowanie kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych systemu NanOX, czyli urządzenia oraz płynu NanOX do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia.

Zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 marca 2024 roku, NanoGroup S.A. przeprowadziła subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii L. Subskrypcją objętych było 3 699 490 papierów wartościowych. Na wszystkie zostały zawarte umowy objęcia akcji i wszystkie akcje zostały opłacone. Wartość emisyjna akcji wyniosła 3 699 490 zł. Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2024 roku wyemitowano również 952 381 akcji serii M1 za kwotę 1 000 000 złotych. W wyniku przeprowadzonych emisji spółka NanoGroup pozyskała prawie 4,7 miliona złotych.

Majowa emisja akcji, która zakończyła się pełnym sukcesem, to jeden z elementów realizacji szerokiego planu pozyskania finansowania, pozwalającego na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych w NanoGroup, w szczególności w ramach prac nad rozwojem projektu prowadzonego przez spółkę NANOSANGUIS czyli systemem NanOX. Jak przewiduje odrębna umowa inwestycyjna ze spółką eCapital Sp. z o.o. należącą do Pana Michała Lacha, kolejne etapy rozwoju projektu, a tym samym możliwość pozyskania dodatkowych środków, zostały rozpisane do końca 2025 r. Łączna wartość finansowania, którą możemy pozyskać w wyniku działań podjętych w ostatnich miesiącach to blisko 10 milionów złotych, a nasze dalsze plany obejmują m.in. pozyskanie dofinansowania prac badawczo-rozwojowych ze środków unijnych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie te działania zaowocują doprowadzeniem projektu do etapu I fazy badań klinicznych, a także umożliwią intensyfikację działań związanych z pozyskaniem partnera branżowego – powiedział Przemysław Mazurek, Prezes Zarządu NanoGroup S.A.

Projekt NanOX, rozwijany przez NANOSANGUIS S.A., spółkę zależną od NanoGroup S.A., to autorski system złożony ze specjalistycznego urządzenia NanOX Recovery Box oraz płynu perfuzyjnego NanOX, który służy do pozaustrojowego przechowywania organów przeznaczonych do przeszczepienia. Obecnie trwające prace skupiają się na przeprowadzeniu udanej autotransplantacji nerki świńskiej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...