BIZNESNierzetelność w biznesie – problem dotyka 43 proc. firm

Nierzetelność w biznesie – problem dotyka 43 proc. firm

Nierzetelność w biznesie – problem dotyka 43 proc. firm

Mimo że większość przedsiębiorców każdego dnia spotyka się z uczciwą postawą ze strony swoich kontrahentów, to istnieje wiele firm, które padły ofiarą nierzetelnych praktyk. Z badania „Zaufanie w biznesie” przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy pod patronatem Krajowego Rejestru Długów wynika, że 43 proc. ankietowanych przedsiębiorców doświadczyło aktu nierzetelności w biznesie. Problem ten najbardziej dotyka branżę budowlaną (63 proc.) oraz transportową (51 proc.).

Uczciwość jest niezwykle istotna w utrzymaniu pozytywnych relacji biznesowych. Klienci chcą mieć pewność, że dostaną to, za co zapłacili, i że firma dotrzyma swoich obietnic. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze tak się dzieje. Najnowsze badanie „Zaufanie w biznesie” przeprowadzone przez TGM Research na zlecenie Rzetelnej Firmy pokazuje, że aż 43 proc. ankietowanych przedsiębiorstw doświadczyło w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieuczciwości ze strony swoich partnerów biznesowych.

Tym, co odróżnia biznes od normalnego życia w kwestii zaufania, są narzędzia. W biznesie zaufanie trzeba skalować. Pojawiają się recenzje i opinie. Operujemy w oparciu o czyjąś reputację lub wizerunek. Deficyt zaufania jest jednym z pierwszych klocków domina, które przewracają się na początku kryzysu, a także ostatnim, który z powrotem się odbudowuje na końcu problemów. Pozbycie się miana nieuczciwego kontrahenta może zająć lata, o ile w ogóle będzie to możliwe. Jeśli zaś nawet w obliczu kryzysu zachowamy dotychczasowe wartości i jakość obsługi, nasi klienci zostaną z nami na dłużej – mówi Andrzej Tucholski, psycholog biznesu.

Jak pokazuje badanie, najwięcej nierzetelnych działań na swojej drodze napotkała branża budowlana (63 proc.) oraz transportowa (51 proc.).

Fakt, że aż 43 procent ankietowanych doświadczyło nieuczciwego zachowania ze strony swoich kontrahentów, sugeruje, że problem nierzetelności nie jest marginalny, a nieuczciwe praktyki wciąż występują w wielu branżach i firmach. Nieuczciwość wydaje się mieć swoje preferowane sektory. Budownictwo i transport mają do czynienia z większym ryzykiem nieuczciwych praktyk. W tych branżach, gdzie operacje są często złożone i oparte na współpracy z wieloma partnerami, istnieje większe ryzyko konfliktów związanych z terminami, płatnościami i jakością usług – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Na drugim biegunie, czyli w gronie firm, które nie doświadczyły w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieuczciwości ze strony swoich partnerów biznesowych, jest 57 proc. przedsiębiorstw. Wśród nich przede wszystkim branże: usługowa (65 proc.), produkcyjna (61 proc.), handlowa (51 proc.).

Nieterminowa realizacja zleceń i opóźnione płatności

Eksperci Rzetelnej Firmy zapytali również o to, w jaki sposób objawiał się brak rzetelności w ostatnich 6 miesiącach. Ankietowani za główny wyznacznik wskazali nieterminową realizację usług (35 proc.), opóźnione faktury (34 proc.) oraz utrudniony kontakt (31 proc.). Na to ostanie zjawisko szczególnie narzeka branża handlowa (36 proc). Branża transportowa największy problem dostrzega w braku rzetelności płatniczej, 71 proc. ankietowanych z tego środowiska zmaga się z nieterminowym opłacaniem faktur przez swoich kontrahentów. Dla branży produkcyjnej często spotykaną praktyką jest wątpliwa jakość otrzymywanych produktów (39 proc.), a wśród usługodawców piętą achillesową jest wydłużający się termin realizacji usługi (46 proc.).

Wielkość nie ma znaczenia

Badanie „Zaufanie w biznesie” ujawniło również pewną grupę problemów, z którymi borykają się wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości. Mikrofirmy najczęściej spotykają się z nieterminową realizacją zleceń (35 proc.), co w ich przypadku może mocno zaważyć na płynności biznesu. U tych najmniejszych wyłania się również problem z przeterminowaniem faktur (34 proc.) oraz utrudniony kontakt z ich partnerami (31 proc.). 38 proc. małych firm boryka się z problemem utrudnionego kontaktu z kontrahentem, jednak równie widoczny jest u nich problem z nieterminowymi realizacjami ze strony kontrahentów, na co wskazuje 36 proc., trzecim problemem jest nierzetelność płatnicza. Średnie firmy wskazały taki sam zestaw nieuczciwych praktyk, których doświadczają ze strony kontrahentów.

Dobra strona biznesu

Ale jest też dobra strona biznesu. W badaniu Rzetelnej Firmy aż 80 proc. przedsiębiorców deklaruje, że doświadczyło rzetelnego zachowania ze strony swoich kontrahentów w ciągu ostatnich 6 miesięcy. To wynik, który każe mieć nadzieję, że polscy przedsiębiorcy są świadomi tego, jak ważną rolę biznesie odgrywa zaufanie. Warto zaznaczyć, że firmy doświadczające dobrych praktyk są również ofiarami nieuczciwych zachowań (43 proc.). Nie każdy z badanych przedsiębiorców na swojej drodze spotyka jedynie rzetelnych kontrahentów, w ciągu ostatnich 6 miesięcy część z nich zdobyła zarówno te dobre, jak i złe doświadczenia.

Zapytaliśmy przedsiębiorców o konkretne przykłady takich rzetelnych zachowań. Dwie trzecie z nich wskazało, że ich kontrahent potrafił przyznać się do błędu, a 64 proc. ankietowanych otrzymało od kontrahenta informacje pomocne podczas podejmowania decyzji o zakupie. Uczciwość, transparentność i jasna komunikacja są ogromnie ważne w relacjach biznesowych. Trzeba jednak zachować czujność i nie zapominać o kontrahentach, którzy nie podzielają tych wartości i są zdolni do nieuczciwych zachowań – dodaje Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

O badaniu:

Ogólnopolskie badanie „Zaufanie w biznesie” przeprowadzone w sierpniu 2023 r. przez TGM Research na zlecenie Rzetelnej Firmy, na grupie 500 firm zatrudniających do 250 pracowników, metodą CAWI.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...