MEDYCYNA I FARMACJANowy system odszkodowań za błędy medyczne: ma być szybciej i łatwiej

Nowy system odszkodowań za błędy medyczne: ma być szybciej i łatwiej

Nowy system odszkodowań za błędy medyczne: ma być szybciej i łatwiej

6 września br. weszły w życie nowe przepisy, które znacząco ułatwiają dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne. Zamiast wieloletnich i kosztownych procesów sądowych, pacjenci mogą teraz ubiegać się o świadczenie kompensacyjne w trybie administracyjnym. Decyzja zostanie wydana w ciągu trzech miesięcy, a podstawą do wszczęcia postępowania będzie wniosek złożony przez poszkodowanego lub jego rodzinę do Rzecznika Praw Pacjenta.

Do tej pory pacjenci, którzy padli ofiarą błędu medycznego, musieli dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Procesy te były często długie i kosztowne, a ich wynik był niepewny. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza tzw. system no-fault, który eliminuje konieczność orzekania o winie placówki medycznej.

W ramach nowego systemu odszkodowania będą wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który został utworzony przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zakażenie w szpitalu lub śmierć pacjenta na skutek błędu lekarskiego czy zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie uzależniona od rodzaju zdarzenia i jego skutków. W przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia wyniesie od 2 do 200 tys. zł. W przypadku śmierci pacjenta odszkodowanie dla jego rodziny wyniesie od 20 tys. do 100 tys. zł.

Nowy system odszkodowań za błędy medyczne ma na celu zapewnienie pacjentom szybkiego i skutecznego odszkodowania, a także zmniejszenie liczby błędów medycznych w przyszłości.

Wprowadzenie systemu no-fault ma również na celu zmniejszenie obawy personelu medycznego przed ujawnianiem zdarzeń niepożądanych. Dzięki temu placówki medyczne będą mogły czerpać z doświadczeń i wyciągać wnioski, aby w przyszłości uniknąć błędów.

Oto kilka kluczowych informacji o nowym systemie odszkodowań za błędy medyczne:

  • Świadczenia kompensacyjne będą wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który został utworzony przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zakażenie w szpitalu lub śmierć pacjenta na skutek błędu lekarskiego czy zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  • Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie uzależniona od rodzaju zdarzenia i jego skutków.
  • Decyzja o przyznaniu świadczenia kompensacyjnego będzie wydawana w trybie administracyjnym w ciągu trzech miesięcy.
  • Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od daty zdarzenia.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...