FIRMYOd 23 listopada BVT działa jako LexBono

Od 23 listopada BVT działa jako LexBono

Od 23 listopada BVT działa jako LexBono

Spółka notowana na NewConnect z branży finansowej zakończyła proces zmiany nazwy. Od 23 listopada działa jako LexBono. W rezultacie zrealizowała jeden z kroków w transformacji modelu biznesowego. LexBono rozwija działalność w nowym obszarze: dochodzeniu roszczeń z tytułu wadliwych umów bankowych, w tym związanych z kredytami frankowymi.

Zmiana marki jest wynikiem uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy LexBono z 16 października. Akcjonariusze zatwierdzili propozycję zarządu dotyczącą wejściu na nowy rynek. Spółka, której siedziba znajduje się w Tarnowie, będzie prowadzić samodzielną działalność w zakresie pozyskiwania i obsługi roszczeń klientów banków z tytułu wadliwych umów kredytowych. Zmiana nazwy z BVT na LexBono ma na celu podkreślenie rozpoczęcie nowego etapu w ponad 10-letniej historii spółki.

Rejestracja nowej marki spółki to dla nas ważny krok w procesie transformacji modelu biznesowego. Istotą nowej nazwy jest chęć podkreślenie znaczenia nowego obszaru oraz fakt, że jednoznacznie kojarzy się ona z obsługą spraw prawnych, co pomoże operować na rozproszonym rynku obsługi roszczeń z tytułu wadliwych kredytów bankowych. Liczymy, że dzięki silnej i rozpoznawalnej marce będziemy coraz skuteczniej docierać do nowych klientów oraz do partnerów biznesowych, którzy będą zainteresowani wspólną działalnością na rynku roszczeń kredytowych – mówi Robert Gądek, prezes LexBono.

Wcześniejsza marka spółki – BVT – będzie nadal używana do działalności związanej z obsługą wierzytelności, która będzie kontynuowana niezależnie. Od ponad 10 lat spółka zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności, w tym m.in. masowych, pochodzących od operatorów usług komunikacyjnych, z branży telekomunikacyjnej i finansowej oraz obrotem wierzytelnościami.

LexBono prowadzi już od roku działalność w obszarze obsługi roszczeń klientów banków, związanych z wadliwymi umowami kredytowymi. W drugiej połowie 2022 roku spółka zawiązała konsorcjum z jedną z renomowanych kancelarii prawnych, specjalizujących się w obsłudze spraw związanych z nieprawidłowościami w umowach kredytów hipotecznych, waloryzowanych w walutach obcych. Do tej pory konsorcjum pozyskało ponad 1,6 tys. spraw kredytowych, z czego ponad 250 jest aktywnie prowadzonych, a pozostałe są analizowane pod kątem prawnym. Przez ten czas BVT zbudowało zespół prawników, specjalizujących się w tematyce roszczeń wobec banków oraz dostosowało systemy IT do obsługi spraw związanych z kredytami, dla sprawnego nadzorowania prowadzonych spraw oraz natychmiastowo dostępnej informacji dla klientów i obsługującego zespołu.

Od 2015 roku akcje LexBono są notowane na rynku NewConnect.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...