BIZNESHANDELPodróbki oznaczają dla polskiej gospodarki utratę 18 tysięcy miejsc pracy każdego roku

Podróbki oznaczają dla polskiej gospodarki utratę 18 tysięcy miejsc pracy każdego roku

Podróbki oznaczają dla polskiej gospodarki utratę 18 tysięcy miejsc pracy każdego roku

  • Towary podrobione kosztują przemysł odzieżowy, kosmetyczny i zabawkarski 16 mld euro i prawie 200 000 miejsc pracy rocznie w Europie.
  • W Polsce z powodu podrabiania produktów w sektorach odzieżowym, kosmetycznym i zabawkarskim corocznie dochodzi do utraty ponad 18 000 miejsc pracy.
  • Przemysł odzieżowy ponosi największe straty z powodu podrabiania towarów, tracąc prawie 12 mld euro rocznych przychodów (5,2% sprzedaży).
  • Sektor kosmetyczny i przemysł zabawkarski również charakteryzują się znacznie niższą sprzedażą z powodu podrabianych produktów – notują one straty w wysokości 3 mld euro (4,8% sprzedaży) i 1 mld euro (8,7% sprzedaży).
  • Towary podrobione oznaczają mniej miejsc pracy: 160 000 mniej w sektorze odzieżowym, 32 000 mniej w sektorze kosmetycznym i 3 600 mniej w sektorze zabawek.

Ubrania, buty, kosmetyki i zabawki – artykuły te trafiają na listę prezentów wielu konsumentów przez cały okres świąteczny, a także interesujemy się nimi obecnie, w okresie wyprzedaży. Towary konsumpcyjne generują w Unii Europejskiej obroty rzędu setek miliardów euro rocznie, często są jednak podrabiane, co może wiązać się z poważnymi problemami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Fałszywe towary to dla prowadzących legalną działalność producentów w wymienionych sektorach strata aż 16 miliardów euro rocznej sprzedaży, a w konsekwencji eliminacja prawie 200 000 miejsc pracy dla całej gospodarki. Ustalenia te pochodzą z opublikowanego dziś przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) badania, w którym przeanalizowano skutki gospodarcze podrabiania towarów dla sektorów odzieży, kosmetyków i zabawek.

UKRYTY KOSZT O DUŻYM WPŁYWIE

W badaniu EUIPO, opierającym się na danych z lat 2018–2021, stwierdzono, że w sprzedaży legalnych: odzieży i obuwia, kosmetyków i zabawek notowano roczne straty w wysokości, odpowiednio, 12 mld euro, 3 mld euro i 1 mld euro.

Łącznie w tych sektorach Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Austria poniosły największe straty, przy czym sprzedaż towarów oryginalnych zmniejszyła się o prawie 8 mld euro.

Jednak poszczególne kraje w różnym stopniu doświadczają negatywnych skutków związanych z podróbkami, przy czym różnice między rodzajami towarów są znaczne.

Sektor zabawkarski jest tym najbardziej dotkniętym podróbkami; ze sprawozdania wynika, że w całej Unii sektor ten ponosi straty w wysokości 8,7%, a w ponad połowie krajów Unii odsetek jest dwucyfrowy. Pięć państw, w których sprzedaż zabawek jest najbardziej podatna na towary podrobione, to Malta (16,2%), Chorwacja (14,2%), Cypr (14,1%), Węgry (13,7%) i Słowenia (13,1%). Niemcy, które straciły 334 mln sprzedaży, są krajem najbardziej dotkniętym przez podróbki zabawek. Straty te stanowią jedną trzecią całej utraconej sprzedaży w UE w sektorze zabawkarskim.

Przemysł odzieżowy i obuwniczy, największy sektor analizowany w tym badaniu pod względem sprzedaży, ponosi straty na poziomie około 5% w Europie, przy czym kraje w których odnotowano najwyższe straty to: Cypr (10,7%), Irlandia (10,2%), Luksemburg (9,2%), Litwa (9,1%) i Estonia (8,7%).

Spośród trzech badanych sektorów, sektor kosmetyczny poniósł najmniejsze straty z powodu podrobionych towarów. W sprawozdaniu EUIPO stwierdzono, że straty działających legalnie producentów kosmetyków wynoszą nieco mniej niż 5% całkowitej sprzedaży w UE. Francuski przemysł kosmetyczny ucierpiał najbardziej pod względem wartości bezwzględnych, odnotowując straty w sprzedaży w wysokości 800 mln euro rocznie. W sprawozdaniu odnotowano największe straty w Bułgarii (8,7%), na Cyprze (7,9%), w Rumunii (7,9%), Portugalii (7,7%) i na Węgrzech (7,6%).

Oprócz strat pieniężnych i wpływu na rynek pracy w sprawozdaniu zauważono, że podrabianie produktów, w szczególności w sektorach kosmetyków i zabawek, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Jak wynika z oceny zagrożeń przestępczością przeciwko własności intelektualnej przeprowadzonej przez EUIPO w 2022 r., takie potencjalnie szkodliwe produkty stanowią 15% podrobionych artykułów przechwyconych na granicach zewnętrznych UE.

TOWARY PODROBIONE A MIEJSCA PRACY

Przeprowadzone przez EUIPO badanie tendencji sprzedaży w tych trzech sektorach uwypukla skalę wpływu podrabiania towarów na legalnie działające przedsiębiorstwa, które są dotknięte spadkiem sprzedaży, czego bezpośrednim rezultatem jest zmniejszenie liczby zatrudnianych osób. .

Jak wynika ze sprawozdania, Niemcy, jako największy rynek konsumencki w UE, tracą prawie 40 000 miejsc pracy. Straty w sektorach odzieżowym, kosmetycznym i zabawek ponoszą także inne duże kraje, w tym Włochy (24 241), Polska (18 244), Hiszpania (15 044) i Francja (14 427).

João Negrão, dyrektor wykonawczy EUIPO, stwierdził:

Towary podrobione wiążą się z rzeczywistymi kosztami – dla konsumentów, dla marek i dla naszych gospodarek. To najnowsze badanie pokazuje bardzo realne koszty w odniesieniu do utraconych dochodów i miejsc pracy w UE. Ustalenia dotyczące podrabiania towarów podkreślają cenną pracę, jaką EUIPO prowadzi za pośrednictwem obserwatorium, oraz ważną współpracę z Europolem, Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Komisją Europejską w celu identyfikacji i likwidacji podrobionych towarów w UE.

CZYNNIKI LEŻĄCE U PODSTAW

Jedną z istotnych zmiennych jest świadomość konsumentów w UE i postrzeganie towarów podrobionych. Zgodnie z badaniem opinii publicznej w kwestii własności intelektualnej przeprowadzonym przez EUIPO w czerwcu 2023 r. jedna trzecia Europejczyków uważa, że kupowanie podróbek jest dopuszczalne, jeśli cena oryginalnego produktu jest zbyt wysoka. Odsetek ten wzrasta do 50% w przypadku młodych ludzi. W badaniu uwzględniono odsetek osób w każdym kraju, które przyznają się do kupowania towarów podrobionych, niezależnie od tego, czy wprowadzono je w błąd, czy umyślnie kupiły towar podrobiony.

Ponadto badanie opiera się na danych ze wspólnego sprawozdania EUIPO i Europolu koncentrującego się na przestępczości wielorodzajowej, w którym wykazano, że przestępstwa związane z własnością intelektualną mają związek z innymi poważnymi przestępstwami, a także na sprawozdaniu rocznym publikowanym wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, zawierającym dane dotyczące granicznych i wewnętrznych zatrzymań podrobionych towarów.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...