GIEŁDA I INWESTYCJEPolscy inwestorzy indywidualni otrząsają się z kryzysu: dwie trzecie twierdzi, że spowolnienie...

Polscy inwestorzy indywidualni otrząsają się z kryzysu: dwie trzecie twierdzi, że spowolnienie gospodarcze nie zmniejszyło ich apetytu na inwestowanie

Polscy inwestorzy indywidualni otrząsają się z kryzysu: dwie trzecie twierdzi, że spowolnienie gospodarcze nie zmniejszyło ich apetytu na inwestowanie

  • 66 proc. polskich inwestorów indywidualnych ma pozytywne i neutralne nastawienie do trwającej bessy
  • Wielu z nich stawia na aktywa defensywne, takie jak akcje firm z branży usług finansowych i nieruchomości, 
  • Aż 75 proc. badanych ma w swoim portfelu produkty gotówkowe (wzrost z 55 proc. w III kw. 2022 r.)
  • Inflacja pozostaje największym zagrożeniem dla inwestycji (33 proc.)

Jak wynika z najnowszego badania „Puls Inwestora Indywidualnego” przeprowadzonego przez platformę inwestowania społecznościowego eToro, większość polskich inwestorów indywidualnych nie przejmuje się spadkiem koniunktury, który od ponad roku panuje na rynkach finansowych.

Dwie trzecie inwestorów (66 proc.), zapytanych o wpływ bessy na ich nastroje, jest nastawionych pozytywnie lub neutralnie, podczas gdy pozostali (34 proc.) twierdzą, że ich apetyt inwestycyjny został w pewnym stopniu osłabiony.

Rok 2022 będzie pierwszym poważnym doświadczeniem bessy dla wielu mniej doświadczonych inwestorów indywidualnych w Polsce, jednak dane pokazują, że to właśnie starsi inwestorzy, bliżej przejścia na emeryturę, najbardziej odczuwają jej skutki.

inwestorzy indywidualni otrząsają się z kryzysu

Źródło: eToro, badanie “Puls Inwestora Indywidualnego”, Q4 2022

Trzy na cztery osoby (74 proc.) w wieku 18-34 lat pozytywnie lub obojętnie oceniają pogorszenie koniunktury, podczas gdy wśród osób powyżej 55 roku życia, odsetek ten spada do 55 proc. (patrz wykres). We wszystkich grupach wiekowych, im młodszy inwestor, z tym większym spokojem podchodził do bessy 2022 roku – co podważa przekonanie, że młodsi inwestorzy kierują się bardziej krótkoterminową perspektywą.

Komentując wyniki badania, Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro, powiedział: Fakt, że po tak trudnym roku na giełdzie 2/3 inwestorów zachowała pozytywne lub neutralne nastawianie do rynku może wydawać się dziwny. Jest to jednak tylko potwierdzanie tego, co pokazały już wyniki Pulsu Inwestora eToro w poprzednich kwartałach. A mianowicie, że większość polskich inwestorów myśli długoterminowo (w perspektywie lat i dekad). W takiej sytuacji, bessa, która w 2022 roku przeceniła S&P500 i WIG20 o około 20 proc., jest postrzegana jako okazja do zakupu aktywów po znacznie niższych cenach. A to, w dalszej perspektywie, służy poprawie wyników inwestycyjnych.

Odnotowano również lekką poprawę nastrojów – 56 proc. respondentów czuje się pewnie jesli chodzi o ich obecny portfel inwestycyjny. Choć nadal jest to stosunkowo niski wynik w porównaniu z poprzednimi wynikami Pulsu Inwestora Indywidualnego, stanowi on wzrost o 2 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym. Jednocześnie, wzrosło zaufanie badanych co do utrzymania poziomu swoich dochodów (51 proc. vs 47 proc. kwartał do kwartału). Badani bardziej obawiają się natomiast utraty pracy niż w poprzednim kwartale – spadek poziomu bezpieczeństwa z 58 proc. do 54 proc (w III kwartale 2022).

Zagrożenie inflacją (uznawane za największe ryzyko dla inwestycji w sześciu z ostatnich siedmiu ankiet kwartalnych) pozostaje największym zagrożeniem. Pod koniec III kwartału 37 proc. postrzegało inflację jako największe indywidualne zagrożenie dla swojego portfela w okresie trzech miesięcy, przy czym na koniec IV kwartału, odsetek ten spadł do 33 proc. Na pytanie o największe ryzyko w całym 2023 roku, odsetek osób wskazujących na inflację spadł do 27 proc., następnie 17 proc. wskazało na globalny konflikt, a 12 proc. potencjalną recesję w Polsce.

W ramach zabezpieczenia przed ryzykiem recesji, wiele osób dostosowuje swoje portfele defensywnie, jednocześnie przygotowując się na przyszłe możliwości. Odsetek osób posiadających aktywa gotówkowe (np. konto oszczędnościowe) wzrósł z 55 proc. w III kwartale do 75 proc. na koniec IV kwartału. Tymczasem najpopularniejszą branżą wśród inwestujących samodzielnie polskich inwestorów pozostają usługi finansowe (61 proc. vs 67 proc. w III kwartale), a następnie nieruchomości (60 proc. vs 49 proc. w III kwartale). Sektor technologiczny odnotował spadek z 58 proc. w III kwartale do 41 proc. obecnie.

Choć inflacja nadal pozostaje największą obawą inwestorów, to widać, że wraz z jej spadkiem (w listopadzie i grudniu) strach maleje. Wzrosły natomiast, po raz pierwszy od dwóch kwartałów, obawy związane z międzynarodowym konfliktem i wojną na Ukrainie. Wynika to z braku obecnie jakichkolwiek realnych szans na jej zakończenie lub deeskalację, dodaje Paweł Majtkowski.

W portfelach inwestorów na dobre zagościła też gotówka, co nie dziwi w sytuacji, gdy najlepsze lokaty na rynku osiągnęły, nienotowany od lat, poziom 10 proc. rocznie. Jest to także przygotowanie na nadchodzące rynkowe okazje i zakupy.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...