ENERGETYKAPolska walczy o przyszłość kogeneracji w Europie

Polska walczy o przyszłość kogeneracji w Europie

Polska walczy o przyszłość kogeneracji w Europie

O kierunkach transformacji ciepłownictwa i dalszego wykorzystania kogeneracji w tym procesie – rozmawiano w trakcie konferencji organizowanej przez COGEN Europe w Brukseli. W programie konferencji ujęto kluczowe kwestie, dotyczące sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Debatowano na temat wyzwań, przed którymi stoi obecnie europejska kogeneracja.

W kuluarach konferencji odbyło się z spotkanie Pawła Szczeszka – prezesa zarządu Grupy TAURON, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych z Kadri Simson – unijną komisarz ds. energii. Było okazją do rozmowy na temat ostatecznego kształtu przepisów pakietu Fit for 55 i ich wpływu na sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce. Wiceprezes PTEZ w trakcie spotkania z komisarz ds. energii przekazał również Raport Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu „Fit for 55” na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”.

– W związku z kluczowymi dla sektora ciepłowniczego ustaleniami zawartymi w unijnym pakiecie „Fit for 55”, PTEZ przygotowało raport „Ocena wpływu unijnego pakietu „Fit for 55″ na transformację sektora ciepłowniczego w Polsce”. Regulacje tych dyrektyw będą miały znacznie większy wpływ na Polskę niż na inne państwa członkowskie ze względu na fakt, że jest to jeden z najludniejszych krajów UE o jednocześnie najtrudniejszych warunkach klimatycznych, co przekłada się na duże zapotrzebowanie na ciepło – mówił Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Pierwszą sesję tematyczną pt. „30 lat kształtowania przyszłości energii zerowej netto” rozpoczął Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). W dyskusji eksperckiej rozmawiano na temat konsekwencji wdrażania rozwiązań prawnych Zielonego Ładu w UE oraz tempa transformacji energetyki i ciepłownictwa. Sporo uwagi poświęcono ścieżkom dojścia do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz perspektywie wykorzystania nowych technologii w ciepłownictwie systemowym.

Raport PTEZ szczegółowo omawia wszystkie te zagadnienia. Dodatkowo analiza ta wykazała, że spełnienie wymogów unijnego pakietu „Fit for 55” będzie wymagało w przypadku Polski, w zależności od scenariusza, nakładów od 276 mld zł do 418 mld zł na dekarbonizację sektora ciepłowniczego. Czynnikiem, który będzie determinował skuteczność procesu transformacji jest finansowanie. W 2022 r. wartość produktu krajowego brutto w Polsce wyniosła 3 078,3 mld zł, co oznacza, że łączna wartość nakładów na samą transformację ciepłownictwa wyniosłaby blisko 13,6% rocznego PKB Polski.  

W sesji pt. „Reforma europejskiego rynku energii elektrycznej – jak wspierać integrację systemów energetycznych” uczestniczył Jędrzej Maśnicki, dyrektor Departamentu Relacji Międzynarodowych w PGE S.A. Wspólnie z ekspertami z innych krajów dyskutowano o kwestii odpowiedniego projektowania rynku energii elektrycznej w kontekście przyspieszenia na europejskiej ścieżce dekarbonizacji. Rozmawiano o rosnącym udziale energii odnawialnej w unijnym miksie energetycznym i wykorzystaniu energii ze słońca i wiatru w ciepłownictwie. Nie brakowało głosów o konieczności bilansowania systemów elektroenergetycznych, w celu ich stabilizacji. Rosnąca ilość energii z OZE, wymaga bowiem rozwoju takich kierunków jak elektryfikacja ciepłownictwa czy transportu samochodowego.

– Należy podkreślić, że przychody z kontraktów CfD powinny pomóc obniżyć przyszłe rachunki za energię elektryczną i ciepło, wspierając inwestycje w efektywność energetyczną, lokalne wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, magazynowanie i sieci. Konieczne jest, aby przyszłe uregulowania dotyczące CfD były wystarczająco elastyczne i uwzględniały specyfikę wszystkich objętych nim technologii, w tym energii jądrowej – powiedział Jędrzej Maśnicki, dyrektor Departamentu Relacji Międzynarodowych w PGE S.A.

Spotkanie środowiska branżowego było również okazją do świętowania 30-lecia istnienia COGEN Europe. Dyskutowano o dotychczasowych osiągnieciach organizacji, jak i perspektywach zaangażowania stowarzyszenia w przyszłości w kontekście wyzwań, jakie wynikają z dekarbonizacji ciepłownictwa. Na zakończenie konferencji podczas uroczystej kolacji wręczono nagrody i wyróżnienia dla przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.

– Cieszy nas otwartość partnerów unijnych do rozmów na temat sprawiedliwej transformacji ciepłownictwa. PTEZ od ponad 30 lat działa na rzecz rozwoju kogeneracji. Jego rola w kontekście realizacji ambitnych celów klimatycznych rośnie. Dlatego ważne, abyśmy rozmawiali z organizacjami branżowymi w Unii Europejskiej artykułując nasze postulaty i przedstawiając polską perspektywę na proces transformacji – podkreśla Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. – Spotkanie w Brukseli było okazją do prezentacji Raportu PTEZ. Mówiliśmy o kosztach, jakie polskie ciepłownictwo systemowe musi ponieść, aby dostosować się do wymagań pakietu Fit for 55. Przy okazji zwracaliśmy uwagę, że sektor ten jest największym w skali Wspólnoty, a to niesie za sobą konieczność przemyślanej transformacji, uwzględniającej unikatowość naszego kraju w tym obszarze.

COGEN Europe to stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli środowisk branżowych, zajmujących się wspieraniem rozwoju kogeneracji. Czwartkowa (29.06.23 r.) konferencja była okazją do rozmów z europejskimi liderami, odpowiedzialnymi za transformację energetyki i ciepłownictwa oraz ekspertami branżowymi, reprezentującymi czołowe przedsiębiorstwa działające na wspólnym unijnym rynku. Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia było Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...