FIRMYRada Nadzorcza ORLEN podjęła uchwałę o odwołaniu Daniela Obajtka z funkcji Prezesa...

Rada Nadzorcza ORLEN podjęła uchwałę o odwołaniu Daniela Obajtka z funkcji Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza ORLEN podjęła uchwałę o odwołaniu Daniela Obajtka z funkcji Prezesa Zarządu

W związku ze zmianą podejścia akcjonariusza dominującego i zmianą polityki dotyczącej dalszego rozwoju Koncernu oraz zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, w środę, 31 stycznia 2024 r. Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN S.A. oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej Spółki.

– Dalszy rozwój ORLENU, jego dobre imię oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski zawsze było dla mnie priorytetem. Jestem dumny z tego, jak w ciągu ostatnich lat koncern się zmienił, jak ważny jest dla kraju i jak silny staje się za granicą. Takiego rozwoju nie byłoby bez pracy ponad 66 tysięcy pracowników Grupy ORLEN, którym dziękuję za zaangażowanie w realizowane projekty i inwestycje – powiedział Daniel Obajtek, prezes ORLEN.

W ciągu ostatnich sześciu lat ORLEN przeszedł transformację od firmy przetwarzającej ropę naftową do koncernu multienergetycznego, zdolnego do realizacji szerokiego programu inwestycji we wszystkich kluczowych obszarach rynku energetycznego. Dzięki szybkiej, skutecznej i przeprowadzonej zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi konsolidacji krajowej branży paliwowo-energetycznej, powstał duży polski Koncern, który jest liderem w naszej części Europy.  ORLEN to dziś nowoczesna firma, prowadząca zdywersyfikowaną działalność, która gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski i innych krajów regionu. Dzięki budowie multienergetycznego koncernu możliwe było uniezależnienie Polski od rosyjskich surowców i rezygnacja z dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski.

Dynamiczny rozwój i transformację ORLENU w ostatnich latach potwierdzają dane finansowe i operacyjne. W 2015 roku przychody ORLENU osiągnęły poziom 88 mld zł, a zysk netto wyniósł 3,2 mld. W 2022 roku, w którym już w części uwzględniono efekty konsolidacji, przychody przekroczyły 277 mld, a zysk netto 33,6 mld zł. ORLEN znacząco zwiększył nakłady na inwestycje: w 2015 było to 3,2 mld zł, a na 2023 roku zaplanowano ponad 36 mld zł. Wartość synergii wynikających z budowy koncernu w perspektywie następnej dekady osiągnie kwotę 20 mld zł.

W latach 2018-2023 ORLEN dynamicznie rozwinął segment detaliczny. Koncern nie tylko zwiększył liczbę stacji, ale wszedł także na kolejne rynki. W 2018 roku sieć stacji paliw ORLENU liczyła 2803 punkty, obecnie jest ich już 3442, co oznacza wzrost o prawie 640 lokalizacji w ciągu 6 lat. Największy przyrost o 498 został zanotowany na rynkach zagranicznych. W 2018 roku ORLEN posiadał stacje paliw na 3 rynkach zagranicznych: w Niemczech, w Czechach i na Litwie. Obecnie, po akwizycjach na Słowacji, na Węgrzech i ostatnio w Austrii, liczba ta się podwoiła.

W lutym 2023 roku ORLEN przedstawił zaktualizowaną strategię rozwoju, uwzględniającą nową skalę działalności zintegrowanego koncernu, w której zaplanowano rekordową kwotę 320 miliardów złotych przeznaczonych na inwestycje. Jednym z głównych filarów rozwoju koncernu będą zielone inwestycje w tym w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór, na które ORLEN przeznaczy 120 mld zł.

Uzyskiwane wyniki oraz perspektywy rozwojowe ORLENU są pozytywnie oceniane przez instytucje finansowe i światowe agencje ratingowe. W 2022 roku ORLEN otrzymał najwyższe w swojej historii ratingi. W 2015 roku ocena ORLENU według Fitch to BBB-, a według Moody’s Baa3. Bieżąca ocena według Fitch to BBB+ z perspektywą stabilną oraz A3 z perspektywą stabilną według Moody’s. Pozytywna ocena zachodzących w ORLENIE zmian znajduje również odzwierciedlenie w międzynarodowych rankingach, gdzie koncern zajmuje coraz wyższe pozycje. W rankingu S&P Global Commodity Insights za 2022 rok, obejmującym 250 największych spółek energetycznych, Grupa ORLEN znalazła się na 37. miejscu. Z kolei w zeszłorocznej globalnej edycji rankingu Fortune Magazine, zestawiającego 500 największych firm na całym świecie, ORLEN znalazł się na 216. miejscu. W 2015 roku była to 454 pozycja. W 2023 roku Fortune ogłosił po raz pierwszy wyniki rankingu europejskiego „Fortune 500 Europe”. W tym zestawieniu ORLEN znalazł się na 44. lokacie jako najwyżej notowana polska spółka.

W związku z decyzją Prezesa Daniela Obajtka, oraz mając na uwadze zachodzące zmiany otoczenia spółki, Rada Nadzorcza ORLEN S.A. na posiedzeniu 1 lutego 2024 roku podjęła uchwałę o odwołaniu Daniela Obajtka z funkcji Prezesa Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku. Rada podziękowała prezesowi za współpracę i wkład w rozwój firmy.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...