FIRMYRonson Development prezentuje wyniki finansowe za 2018 rok

Ronson Development prezentuje wyniki finansowe za 2018 rok

Ronson Development prezentuje wyniki finansowe za 2018 rok

  • Przychody Ronson Development w 2018 r. przekroczyły 294 mln zł i były o 27% wyższe niż w 2017 r. Uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w projekcie joint venture, całkowite przychody sięgnęły 323 mln zł.
    • W ubiegłym roku spółka przekazała klientom łącznie 764 lokale, z czego 695 lokali w projektach objętych pełną konsolidacją oraz 69 lokali w projekcie City Link I, w którym Ronson Development ma 50-procentowy udział.
  • Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wypracowany w 2018 r. wyniósł 45,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z 2017 r.
    • Średnia marża brutto na inwestycjach mieszkaniowych przekazanych klientom w minionym roku (uwzględniając City Link I) wyniosła 16,8%.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom Ronson Development wyniósł w 2018 r. 13,5 mln zł i był o 42% wyższy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 9,5 mln zł.

W 2018 r. Ronson Development zakończył realizację inwestycji obejmujących łącznie 457 lokali w Warszawie, w tym czwartego etapu projektu Espresso na Woli, pierwszego etapu osiedla Miasto Moje na Białołęce oraz pierwszego etapu projektu Nova Królikarnia na Mokotowie.

– W 2018 r. przekazaliśmy klientom łącznie 764 lokale w porównaniu z 833 rok wcześniej. Znacząco, do 695 (z 584 w 2017 r.) wzrosła natomiast liczba lokali przekazanych w projektach, w których mamy 100-procentowy udział, co przełożyło się na istotny wzrost raportowanych przychodów. Największy udział w wynikach 2018 r. miały nasze warszawskie inwestycje: Miasto Moje, Espresso oraz Nova Królikarnia. W minionym roku sprzedaliśmy ponadto pulę ostatnich lokali w naszym wysokomarżowym projekcie Moko, co także znalazło pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych za 2018 r. – wskazał Rami Geris, wiceprezes i dyrektor finansowy Ronson Development.

Warszawskie projekty odpowiadały za ponad 70% przychodów rozpoznanych przez Ronson Development w ubiegłym roku oraz za zdecydowaną większość wypracowanych zysków. Spośród inwestycji realizowanych poza Warszawą, spółka rozpoznała w ubiegłym roku przychody z projektów Młody Grunwald w Poznaniu, Panoramika w Szczecinie oraz Vitalia we Wrocławiu, które zostały ukończone jeszcze przed 2018 r.

Pod względem bieżącej sprzedaży, Ronson Development odnotował w 2018 r. wyniki zbliżone do rezultatów z 2017 r.

– W minionym roku sprzedaliśmy nieco mniej lokali niż rok wcześniej, tj. 773 wobec 815 w 2017 r., ale wartość zawartych umów sprzedaży była wyższa, gdyż przekroczyła 329 mln zł wobec niespełna 313 mln zł w 2017 r. Średnia cena lokali sprzedanych w 2018 r. wyniosła 426 tys. zł w porównaniu z 384 tys. zł rok wcześniej. Najlepiej sprzedającymi się projektami w 2018 r. były nasze dwa warszawskie bestsellery, czyli City Link na Woli, gdzie sprzedaliśmy 211 lokali, oraz Miasto Moje na Białołęce, gdzie znaleźliśmy nabywców na 159 lokali. Dużą popularnością cieszyły się także nasze inwestycje poza Warszawą – Vitalia i Miasto Marina we Wrocławiu, Panoramika w Szczecinie oraz Grunwald2 w Poznaniu. W każdym z tych projektów sprzedaliśmy w ubiegłym roku po kilkadziesiąt mieszkań. Dużą uwagę przykładamy ponadto do sprzedaży lokali mieszkalnych, miejsc parkingowych i komórek lokatorskich w już ukończonych projektach, co pozwoliło nam istotnie ograniczyć zapasy gotowych produktów na koniec roku – wskazał Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.

W ofercie sprzedaży spółki na koniec 2018 r. znajdowały się 562 lokale, w tym 82 lokale w projektach już ukończonych oraz 480 lokali w projektach w budowie.

Nir Netzer, prezes Ronson Development
Nir Netzer, prezes Ronson Development

– Rok 2019 rozpoczęliśmy z mocno wyprzedaną ofertą. Naszym priorytetem jest jej istotne wzmocnienie w nadchodzących miesiącach, w uzupełnieniu do projektów, których realizację już rozpoczęliśmy od początku tego roku. Zakładamy, że w ciągu całego bieżącego roku uruchomimy cztery zupełnie nowe inwestycje, w tym dwie w Warszawie – Ursus Centralny i Wilanów Tulip, a także Matisse we Wrocławiu oraz Chopin w Szczecinie. Planujemy ponadto uruchomienie kolejnych etapów już realizowanych projektów, takich jak Miasto Moje, Vitalia oraz Panoramika. Łącznie są to inwestycje obejmujące ponad 1000 lokali. Ponadto, w przypadku skorzystania z opcji nabycia kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia, nasza oferta może powiększyć się dodatkowo o 85 domów i apartamentów realizowanych w ramach tego prestiżowego osiedla na Mokotowie – zapowiedział Nir Netzer, prezes Ronson Development.

Bieżący rok może okazać się rekordowy dla Ronson Development pod względem liczby lokali przekazywanych klientom. – Zakładając, że prace budowlane będą przebiegać zgodnie z planem, w tym roku planujemy ukończenie inwestycji obejmujących łącznie 1123 lokale, z czego 858 zostało już sprzedanych przed końcem 2018 r. Ponadto, w już ukończonych projektach znajdowało się 35 lokali, które także były już sprzedane, ale jeszcze nie zostały przekazane nabywcom – wskazał Nir Netzer.

Spośród wspomnianej liczby 1123 lokali, których budowa ma zakończyć się w tym roku, 189 lokali znajduje się w projekcie City Link II, w którym Ronson Development ma 50-procentowy udział. Pozostałe projekty objęte są pełną konsolidacją, a więc przychody ze sprzedaży w całości zostaną rozpoznane w rachunku wyników Ronson Development.

***

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Ronson Development (mln zł)

  2018 2017 Zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 294,1 231,7 +27%
Zysk brutto ze sprzedaży 45,7 38,1 +20%
Zysk / (strata) netto 1) 13,5 9,5 +42%

1) zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...