BIZNESSektor usług biznesowych jednym z najbardziej różnorodnych sektorów polskiej gospodarki

Sektor usług biznesowych jednym z najbardziej różnorodnych sektorów polskiej gospodarki

Sektor usług biznesowych jednym z najbardziej różnorodnych sektorów polskiej gospodarki

Młodsze pokolenia obecne na rynku pracy, a przede wszystkim generacja Y i Z, preferują firmy traktujące różnorodność jako swój naczelny atut. Sektor usług biznesowych wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw, bowiem – zgodnie z najnowszym raportem ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2023” – aż 84 proc. respondentów badania potwierdziła wprowadzenie polityki różnorodności i włączania w swojej firmie. Co roku ABSL organizuje z okazji Światowego Dnia Wartości w ramach programu WorkingTogether debaty dotyczące równości i przynależności. To wszystko czyni sektor usług biznesowych jednym z najbardziej różnorodnych sektorów polskiej gospodarki.

Nobel dla badań wokół różnorodności na rynku pracy

Temat różnorodności mocno rezonuje w zbiorowej świadomości, co dodatkowo podkreśla niedawne wręczenie Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych amerykańskiej profesorce Claudii Goldin za  pogłębienie wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Tegoroczna laureatka jako pierwsza ukazała, jak różnice między płciami w zarobkach i wskaźnikach zatrudnienia zmieniały się na przestrzeni 200 lat. Sektor usług biznesowych w Polsce poważnie traktuje kwestię reprezentacji kobiet, a zgodnie z prognozami ta tendencja będzie się stopniowo nasilać, w miarę wzrostu globalnego zapotrzebowania na talenty. Udział kobiet w ogólnym zatrudnieniu w sektorze usług biznesowych wynosi 53 proc. W przypadku stanowisk kierowniczych na poziomie lidera zespołu udział kobiet wynosi 43 proc, a w przypadku kierownictwa wyższego szczebla – 32 proc. Poziomy te są znacznie wyższe niż w innych obszarach polskiej gospodarki i utrzymują się na podobnym poziomie w ciągu ostatnich lat.

Różnorodność się opłaca

Sektor nowoczesnych usług biznesowych zatrudnia w Polsce 435 tys. osób i jest jednym z najbardziej różnorodnych pod względem pracowników. 93 proc. działających centrów usług dla biznesu zatrudnia obcokrajowców. Ich udział w ogólnym zatrudnieniu w centrach usług biznesowych wzrósł o blisko 4 proc. do poziomu 17,6 proc., co daje łączną liczbę 76 700 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych Ukraina była najczęściej wskazywanym – z łącznej liczby 57 państw – krajem pochodzenia obcokrajowców zatrudnionych w centrach usług biznesowych w Polsce obok Włoch i Indii.

Anna Berczyńska, wiceprezeska ds. talentów w ABSL, podkreśla: Co łączy 435 tysięcy specjalistów pracujących w międzynarodowym środowisku mówiących blisko 40 językami i reprezentujących prawie 60 narodowości? Wartości. To właśnie one stanowią wspólny mianownik w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Jesteśmy jedną z bardziej zróżnicowanych – m.in. pod kątem wieku, pochodzenia czy płci – branż w Polsce, której firmy zrzesza ABSL. Od kilkunastu lat tworzymy sektor i budujemy społeczność opartą na otwartości, szacunku, zaufaniu, solidarności, uczciwości i odwadze. Większa inkluzywność pozwala usprawnić pracę zespołową, zwiększać kreatywność, jest inkubatorem innowacyjnych pomysłów, ale wpływa też pozytywnie na wizerunek pracodawcy i jego postrzeganie w kontekście różnorodności, równości i partnerstwa. Warto zwrócić uwagę, że pracodawca, który nie wdraża polityki DEI i nie zapewnia sprawnych procesów operacyjnych, naraża przedsiębiorstwo na utracone korzyści i wymierne straty finansowe.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...