FINANSESystem emerytalny Holandii nadal najlepszy na świecie

System emerytalny Holandii nadal najlepszy na świecie

System emerytalny Holandii nadal najlepszy na świecie

Mercer i CFA Institute opublikowały piętnasty już (coroczny) raport i ranking systemów emerytalnych – Mercer CFA Institute  Global Pension Index (MCGPI). System emerytalny Holandii odzyskał pierwsze miejsce w zestawieniu. Za Holandią znalazły się: Islandia i Dania, zajmując kolejno drugie i trzecie miejsce.

Średnia wieku w wielu krajach wciąż rośnie. Dotyczy to szczególnie najbardziej rozwiniętych gospodarek”, potwierdza Margaret Franklin, CFA, Prezydent oraz CEO CFA Institute. „Inflacja i rosnące stopy procentowe przyczyniły się i zmieniły dynamikę wielu procesów ekonomicznych, stanowiąc poważne wyzwanie dla systemów emerytalnych. Obserwujemy również kontynuacje zmian w trendach globalizacyjnych. To tylko kilka z coraz bardziej złożonych problemów i wyzwań, przed którymi stoją fundusze emerytalne. Wszystko to wpływa istotnie na sytuację osób pobierających świadczenia emerytalne”.

Coraz częściej to indywidualni uczestnicy systemów emerytalnych odgrywają najważniejszą rolę w procesie kumulowania oszczędności. Jako osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami jesteśmy zobowiązani pomagać im w tych procesach. Co roku Pension Index przypomina, jak wiele działań, szczególnie o długoterminowej perspektywie należy zrealizować, by systemy emerytalne działały właściwie, szczególnie w kontekście ich długoterminowej stabilności i wypłacalności”.

Rosnący wpływ sztucznej inteligencji (AI) i jej korzyści dla uczestników systemów emerytalnych

W Raporcie, oprócz analizy i wskazania najlepszych na świecie systemów emerytalnych, przeanalizowano również potencjał i korzyści, jakie branży emerytalnej przynieść może AI (sztuczna inteligencja). Szczególnie w z zakresie poprawy jakości i efektów działania systemów emerytalnych i szerzej zabezpieczenia społecznego oraz zapewniania ludziom lepszej jakości życia na emeryturze.

Ciągły rozwój AI i jego zastosowania w procesach i decyzjach podejmowanych przez zarządzających aktywami (doradców inwestycyjnych) może prowadzić do bardziej efektywnych i właściwie udokumentowanych procesów podejmowania decyzji, których skutkiem  mogą być wyższe zyski z inwestycji dla członków funduszy i planów emerytalnych”, skomentował Dr. David Knox, Starszy Partner w Mercer i główny autor badania. „AI może odegrać znaczącą rolę w procesie angażowania indywidualnych inwestorów i pomóc im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących ich finansów. Obie te zmiany powinny poprawić efektywność inwestycji emerytalnych.

Jednocześnie Raport jasno wskazuje, że wykorzystywanie AI nie jest pozbawione ryzyka, w tym w obszarach:  etyki, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Rozwijając te obszary, kluczowe jest, aby modele AI były właściwie zarządzane i kontrolowane, z odpowiednio zdefiniowanymi odpowiedzialnościami – tak, aby eliminować i ograniczać niewłaściwe ich wykorzystywane. Tego typu zabezpieczenia są kluczowe dla zagwarantowania bezpieczeństwa i zaufania indywidualnych inwestorów i indywidualnych uczestników systemów emerytalnych.

AI jako takie nie stanowi kompletnej i pełnej odpowiedzi na wszystkie pytania i wyzwania. Udział i zaangażowanie ludzi, szczególnie w zakresie kontroli i zarządzania będą zawsze potrzebne. Pomimo tych ryzyk, AI ma szansę przyczynić się do polepszenia standardu życia obecnych i przyszłych emerytów – co stanowi ważny i istotny cel dla wszystkich systemów emerytalnych„, stwierdził Dr. Knox.

Szczegółowe wyniki rankingu

W tegorocznym rankingu najwyżej oceniono system emerytalny Holandii, który uzyskał najwyższą liczbę punktów  (85.1 pkt.). Za Holandią uplasowały się: Islandia (83.3 pkt.) oraz Dania (81.3 pkt.). Z kolei najniżej oceniono system emerytalny Argentyny (42.3 pkt.). Warto zauważyć, że pomimo tego, że Holandia wprowadza obecnie bardzo istotne zmiany w swoim systemie emerytalnym, system ten jest właściwie skonstruowany i przygotowany do zapewnienia bardzo atrakcyjnych świadczeń, także w trakcie jego przekształcania z systemu opartego o umowy grupowe (sektorowe) na system oparty o indywidualne oszczędności emerytalne w modelu DC (zdefiniowanych składek).

Pension Index wykorzystuje ważoną średnią subindeksów dotyczących trzech obszarów analizy: adekwatności wysokości świadczeń, wypłacalności w długim terminie oraz integralności oraz bezpieczeństwa prawnego systemu. W każdym z subindeksów można wskazać kraj i system emerytalny, które zostały najwyżej ocenione. I tak w kategorii adekwatność świadczeń najwyższą ocenę uzyskała Holandia (87.4 pkt.). Natomiast Islandia uzyskała najwyższą ocenę w kategorii wypłacalność w długim terminie (83.8 pkt.), a Finlandia zajęła pierwsze miejsce w ostatniej grupie ocen – pod kątem integralności oraz bezpieczeństwie prawnym systemu (90.9 pkt.). Najniżej ocenione kraje w poszczególnych kategoriach to: Południowa Korea w kategorii adekwatność (39 pkt.), Austria w kategorii wypłacalność w długim terminie (22.6 pkt.) oraz Filipiny pod względem integralności oraz bezpieczeństwa prawnego systemu (25.7 pkt.). Polska w znalazła się mniej więcej w środku rankingu – zajmując miejsce 29 (spadek o jedno miejsce w porównaniu do badania z 2022 roku) i zdobywając 57,6 pkt (czyli o 0,1 pkt. więcej niż przed rokiem).

Na koniec warto dodać, że spadek wskaźników urodzeń wpłynął negatywnie na wiele gospodarek i systemów emerytalnych, szczególnie negatywnie wpływając na wynik oceny w kategorii wypłacalność w długim terminie w takich krajach jak: Włochy i Hiszpania. Należy jednocześnie podkreślić, że kilka azjatyckich systemów, w tym Chiny kontynentalne, Korea, Singapur i Japonia, podjęło się w ostatnich pięciu latach przeprowadzenia reform, których celem była poprawa oceny jakości ich systemów emerytalnych.

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023

System / Kraj Ogólna ocena Total Adekwatność Wypłacalność Integralność
Netherlands A 85.0 85.6 82.4 87.7
Iceland A 83.5 85.5 83.8 80.0
Denmark A 81.3 82.5 82.5 77.8
Israel A 80.8 77.0 82.7 84.4
Australia B+ 77.3 70.7 78.4 86.1
Finland B+ 76.6 77.4 65.6 90.9
Singapore B+ 76.3 79.8 71.6 77.0
Norway B 74.4 79.4 59.1 87.8
Sweden B 74.0 72.1 75.6 75.0
UK B 73.0 77.3 62.7 80.6
Switzerland B 72.0 69.6 70.6 77.9
Canada B 70.2 71.1 64.5 76.7
Ireland B 70.2 77.1 54.4 81.1
Chile B 69.9 60.0 71.3 84.0
Uruguay B 68.9 84.0 46.2 76.5
Belgium B 68.6 82.0 39.4 88.2
New Zealand B 68.3 65.6 64.3 78.3
Portugal B 67.4 86.7 32.0 85.9
Germany B 66.8 79.8 45.3 76.3
Kazakhstan C+ 64.9 46.9 74.8 80.0
Hong Kong SAR C+ 64.0 51.9 61.1 87.6
USA C+ 63.0 66.7 61.1 59.5
UAE C+ 62.5 72.2 45.4 70.8
Colombia C+ 61.9 62.9 55.4 69.3
France C+ 61.7 84.5 40.9 54.4
Spain C+ 61.6 79.7 28.5 79.2
Croatia C+ 60.3 57.1 56.0 71.4
Saudi Arabia C 59.5 61.5 54.9 62.9
Poland C 57.6 59.8 45.4 71.2
Italy C 56.3 72.7 23.7 75.9
Japan C 56.3 59.2 46.5 65.6
Malaysia C 56.0 44.3 56.1 74.6
Brazil C 55.7 70.4 28.5 70.1
Peru C 55.5 55.0 50.4 63.5
China C 55.3 64.2 39.0 63.7
Mexico C 55.1 63.5 58.4 37.0
Botswana C 54.5 39.8 52.8 80.6
South Africa C 54.0 44.2 49.1 76.6
Taiwan C 53.6 47.6 52.9 64.1
Austria C 52.5 66.8 22.6 71.6
Indonesia C 51.8 41.6 50.6 69.8
Korea C 51.2 39.0 52.7 68.5
Thailand D 46.4 45.4 42.2 53.9
Turkey D 46.3 46.5 31.1 67.3
India D 45.9 41.9 43.0 56.5
Philippines D 45.2 41.8 63.2 25.7
Argentina D 42.3 56.3 29.5 37.8

 

O Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI)

MCGPI porównuje systemy emerytalne wybranych krajów świata, wskazując braki i słabości systemów oraz proponując zmiany w wybranych aspektach ich funkcjonowania – co powinno zapewnić odpowiednią wartość świadczeń i pewność oraz bezpieczeństwo ich wypłat.

W tym roku, Global Pension Index objął 47 systemów emerytalnych, w których żyje 64% populacji naszego globu. W tegorocznym badaniu (2023) uwzględniono po raz pierwszy trzy nowe kraje – Botswana, Chorwację i Kazachstan.

Global Pension Index wykorzystuje średnią ważoną trzech subindeksów: adekwatności świadczeń, wypłacalności w długim terminie oraz integralności oraz bezpieczeństwa prawnego systemu, analizując każdy system z perspektywy ponad 50 konkretnych wskaźników.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...