FIRMYW Q1 2024 Grupa TAG podpisała 786 umów przedwstępnych i deweloperskich

W Q1 2024 Grupa TAG podpisała 786 umów przedwstępnych i deweloperskich

W Q1 2024 Grupa TAG podpisała 786 umów przedwstępnych i deweloperskich

W pierwszym kwartale 2024 roku ROBYG z Grupy TAG Immobilien podpisał 665 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo 275 umów rezerwacyjnych, które zostaną sfinalizowane jako deweloperskie wkrótce. Grupa TAG podpisała łącznie 786 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz 327 umów rezerwacyjnych. ROBYG zrealizował i rozpoznał w przychodach 687 lokali, Grupa TAG zrealizowała i przekazała 962 lokali, z czego 820 lokali zostało przekazanych klientom, a 142 lokali wprowadzono na wynajem. Łącznie w Q1 2024 roku Grupa TAG w Polsce miała w budowie około 3900 mieszkań i lokali komercyjnych. Bank ziemi Grupy obejmuje potencjał budowy około 20.000 lokali w całej Polsce. Portfolio mieszkań na wynajem Grupy wyniosło 2559 lokali na koniec Q1 2024. W 2024 roku ROBYG planuje sprzedaż na poziomie 2300 mieszkań.

W 2023 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,8 mld zł, podczas gdy marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 460 mln zł. EBIT wyniósł około 460 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 370 mln zł. W 2023 roku Grupa ROBYG podpisała 2800 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo 680 umów rezerwacyjnych, a także przekazała około 3360 lokali. Łącznie Grupa TAG w Polsce sprzedała 3600 lokali mieszkalnych i komercyjnych, zrealizowała i przekazała 4300 lokali, z czego 3800 lokali zostało przekazanych klientom, a 500 wprowadzono na wynajem.

„Pierwszy kwartał 2024 roku to przede wszystkim oczekiwanie na finalizację procedur administracyjnych – mamy w toku procesy pozwoleniowe na około 6000 lokali. Jesteśmy przekonani – bazując na doświadczeniach ubiegłego roku – że założony cel sprzedaży 2300 lokali jest bardzo realny, choć część klientów przesuwa swoje decyzje zakupowe oczekując na nowy rządowy program mieszkaniowy. W 2023 wypracowaliśmy rekordowe wyniki finansowe – co pozwala nam z optymizmem patrzeć na kolejne lata, mamy też dużą elastyczność, jeśli chodzi o nowe inwestycje. Pracujemy nad wprowadzaniem kolejnych projektów do sprzedaży i koncentrujemy się na rozbudową naszego banku ziemi, który obecnie pozwala na budowę około 20.000 lokali. Rozważamy wejście do kolejnych miast. Kwestie kluczowe na 2024 rok to przede wszystkim ustabilizowanie otoczenia makroekonomicznego, zmniejszenie inflacji i stopniowe obniżanie stóp procentowych. To powinno pozytywnie wpłynąć na sektor nieruchomości mieszkaniowych. Drugim elementem jest przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę – nadal trwają one za długo, co utrudnia uruchamianie nowych inwestycji i zmniejsza podaż mieszkań na rynku. Uzupełnienie luki podażowej na rynku to obecnie największe wyzwanie, jakie powinno być podjęte przez władze” – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG i Vantage.

Grupa ROBYG znajduje się w bardzo dobrej sytuacji płynnościowej. Pozycja gotówkowa Grupy na zakończenie 2023 roku sięgnęła blisko 560 mln PLN (wliczając środki zgromadzone na rachunkach powierniczych), zaś nasz wskaźnik długu netto do kapitałów był negatywny, czyli na koniec roku mieliśmy więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego. Tak mocna pozycja gotówkowa pozwala z optymizmem patrzeć na nasze możliwości odnośnie akwizycji nowych działek, jak również powinna przełożyć się na atrakcyjne poziomy kosztów obsługi dla nowych finansowań. To pozwoli skupić się nam na poszukiwaniu atrakcyjnych gruntów i powiększaniu banku ziemi” – powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu ROBYG i Vantage.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...