wtorek, 21 września, 2021
MARKETINGBum na marketingowy digital – co z kompetencjami?

Bum na marketingowy digital – co z kompetencjami?

-

Bum na marketingowy digital – co z kompetencjami?

Podczas gdy nakłady na reklamę z wykorzystaniem tradycyjnych nośników drastycznie spadają, reklama w Internecie i aktywność firm w sferze digital marketingu przeżywają prawdziwy bum. Pandemia znacząco przyspieszyła ten proces. Dla zarządzających mniejszymi biznesami, którzy samodzielnie dbają o marketing, ale też dla marketerów w dużych organizacjach, nie może być już żadnych wymówek – wiedza o nowoczesnych narzędziach jest niezbędna, a umiejętność jej wykorzystania w praktyce stanowić będzie coraz ważniejszą przewagę  konkurencyjną. Ciągły rozwój tych narzędzi wymusza też konieczność ustawicznego kształcenia.

Według danych zebranych przez Publicis Groupe, największą w Europie i jedną z największych na świecie grup komunikacji marketingowej, reklama online w 2020 roku wygenerowała wpływy większe o 4,6 proc. niż rok wcześniej. Telewizja i radio straciły odpowiednio 10,1 proc. oraz 9,5 proc., zaś dzienniki i magazyny 29,6 proc. i 37,4 proc. W samym drugim kwartale ubiegłego roku pierwszy raz w historii wydatki na Internet przewyższyły wydatki na telewizję. W całym roku odsetek budżetów przeznaczanych na reklamę online wzrósł aż o 5,2 pkt proc. z 35,9 proc. do 41,1 proc.

Nie tylko reklama przeniosła się do Internetu. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią, wykluczających wykorzystanie bezpośredniej komunikacji z klientami, zarówno tymi z kategorii B2B, jak i B2C, z przestrzeni marketingowej niemal całkowicie zniknęły targi, konferencje i inne rodzaje spotkań. W wymuszony, ale i coraz bardziej efektywny sposób zastępują je cyfrowe narzędzia komunikacji. Znacząco rośnie też znaczenie mediów społecznościowych – do niedawna przez wielu traktowanych jako element prywatnej rozrywki, a nie poważne narzędzie marketingowe.

Przeprowadzone jakiś czas temu przez GFKM badanie, dotyczące wdrażania technologii charakterystycznych dla Przemysłu 4.0 w polskich firmach, wykazało, że jedną z największych barier w tym zakresie jest brak odpowiednich kompetencji pracowników. Można zaryzykować twierdzenie, że podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wykorzystywania cyfrowych narzędzi w marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach. O ile innowacyjne startupy zwykle sprawnie poruszają się w świecie digitalowej komunikacji, to już firmy z sektorów „tradycyjnych” jeszcze do niedawna chętniej sięgały po „tradycyjne” narzędzia. Jednak i w ich przypadku pandemia wymusiła szybszą zmianę.

– Bazując na naszej analizie potrzeb szkoleniowych, widzimy, że sektor MSP jest głodny wiedzy z zakresu marketingu internetowego. Pogłębienia i aktualizacji wiedzy o nowych narzędziach, potrzebują też coraz częściej osoby, które szkoliły się w tym zakresie jakiś czas temu. Zmiany w digital marketingu zachodzą bardzo szybko, wiedzę trzeba więc systematycznie „odnawiać”mówi Ewa Porowska, koordynatorka ds. marketingu w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, pomysłodawczyni programu Digital Marketing GFKM.

Jakiej wiedzy i umiejętności potrzebują więc zarządzający firmami i działaniami marketingowymi – nie tylko żeby nie zostać za tymi, którzy lepiej radzą sobie w cyfrowym świecie, ale przede wszystkim po to, by zbudować przewagę swojej organizacji na konkurencyjnym rynku?

Dla osób pracujących na stanowiskach zarządczych i menedżerskich najbardziej przydatna jest przekrojowa, a niekoniecznie specjalistyczna wiedza, dotycząca głównych kanałów komunikacji digital marketingowej. Przede wszystkim ważna jest znajomość funkcji i możliwości wybranych narzędzi oraz umiejętność strategicznego ich dopasowania do profilu prowadzonej działalności.

– W jednej branży kluczowe mogą być social media, w innej działania typu PPC, w jeszcze innych właściwa synergia wymienionych i innych narzędzi. Posiadanie takiej wiedzy jest istotne z kilku względów. Po pierwsze, możemy zweryfikować dotychczas prowadzone działania, wykorzystywane kanały i ich skuteczność, a tym samym lepiej rozporządzać budżetem. Po drugie, możemy zidentyfikować luki kompetencyjne w swoim zespole. To z kolei często prowadzi do podnoszenia kompetencji wewnątrz zespołu poprzez specjalistyczne szkolenia lub też nowe rekrutacje, albo zasięgnięcia pomocy u zewnętrznego partnera – agencji lub freelancera. W takim przypadku znajomość specyfiki kanałów i chociażby podstaw analityki internetowej będą kluczowe, aby wiedzieć, czego możemy od partnera wymagać i jak rozliczać jego działania mówi Szymon Lisowski, CEO Socjomania, wykładowca programu Digital Marketing w GFKM.

Zdaniem Szymona Lisowskiego, przekrojowe kursy czy studia podyplomowe są świetnym punktem startowym: – Pozwalają dowiedzieć się „czegoś o wszystkim”, co bardzo często będzie wystarczające z perspektywy potrzeb osoby zarządzającej i kontrolującej wybrane obszary w swojej organizacji. Jeżeli natomiast poczuje się głód wiedzy i chęć pogłębienia niektórych zagadnień, tak aby wiedzieć „wszystko o czymś” – wówczas warto skierować się na specjalistyczne szkolenia dedykowane wybranemu zagadnieniu.

Wybierając szkolenie – jak w każdej dziedzinie – warto zwracać uwagę na to, aby prowadzący mieli praktyczne doświadczenie zarówno na poziomie wykonawczym, jak i zarządczym – tak aby byli w stanie przekazać najbardziej praktyczną i użyteczną wiedzę z kilku perspektyw.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

polska raport

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...
ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....