PRACA I KARIERACoraz więcej Polaków szuka nowej pracy

Coraz więcej Polaków szuka nowej pracy

Coraz więcej Polaków szuka nowej pracy

Aż 27% Polaków deklaruje, że po raz ostatni zmienili pracę ponad 10 lat temu. Czy to oznacza, że polski rynek cechuje stabilność talentów i przywiązanie do jednego miejsca pracy? Wbrew pozorom, jak wskazują wyniki najnowszego badania Pracuj.pl – jest wprost przeciwnie. 20% badanych dokonało zmiany pracy na przestrzeni ostatniego roku, a na rynku sukcesywnie wzrasta stopień mobilności zawodowej Polaków. O ile jeszcze w pierwszych miesiącach ub. roku 41% respondentów badania Pracuj.pl deklarowało, że poszukują oni obecnie nowej pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną, o tyle w najnowszym pomiarze – po sześciu miesiącach – ta liczba wzrosła do 44%. Wzrasta także odsetek pracowników otwartych na otrzymanie ciekawej oferty pracy.

Najważniejsze informacje:

  • 1/5 badanych dokonała zmiany pracy w ciągu ostatniego roku.
  • 44% badanych poszukuje nowej pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną.
  • 85% wskazuje, że są oni otwarci na nowe, ciekawe oferty pracy.
  • 52% pracowników szuka nowej pracy po to, by więcej zarabiać.
  • 46% respondentów jako powód pozostawania w obecnej pracy podaje odpowiednią lokalizację.

W dynamicznie zmieniającym się świecie zawodowym, gdzie nowe technologie i globalizacja rynku kształtują nowe standardy pracy, również polscy pracownicy stają przed kluczowymi decyzjami dotyczącymi swojej kariery. Z najnowszego badania Pracuj.pl, przeprowadzonego na próbie 2120 respondentów wynika, że coraz większa część społeczeństwa aktywnie rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. Zjawisko to pokazuje, jak bardzo zmieniły się nasze podejście i oczekiwania wobec pracy na przestrzeni ostatnich lat.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania serwisu, z którego wynika między innymi, jak często polscy pracownicy zmieniają pracę, na ile są otwarci na zmiany i otrzymanie nowych propozycji oraz co jest w stanie zatrzymać ich u obecnego pracodawcy.

Stabilni, ale otwarci na zmiany

W ostatnich latach dynamika zmian na rynku pracy w Polsce uległa znaczącym przekształceniom, co znalazło odzwierciedlenie w częstotliwości, z jaką Polacy decydują się na zmianę miejsca zatrudnienia. Jak wynika z najnowszego badania Pracuj.pl, 27% respondentów przyznaje, że ostatni raz zmienili pracę ponad dekadę temu, co może świadczyć o tym, że na rynku funkcjonuje duża grupa pracowników przywiązanych do obecnego miejsca pracy. 16% badanych zdecydowało się na zmianę w okresie od 5 do 10 lat temu, a grupa respondentów, którzy ostatni raz zmienili pracę w ciągu 3-5 lat, stanowi 14% badanych.

Niemniej jednak, na rynku funkcjonuje także duża grupa pracowników otwartych na zmiany, tym większa, im więcej przedstawicieli młodego pokolenia na niego wchodzi. 10% uczestników ankiety zadeklarowało, że zmienili pracę w okresie 2-3 lat temu , podczas gdy 12% stwierdziło, że ich ostatnia zmiana miała miejsce ponad rok, ale nie więcej niż dwa lata temu.

Szczególnie warte uwagi jest to, że 20% badanych dokonało zmiany pracy w ciągu ostatniego roku, w porównaniu do 17% respondentów składających takie deklaracje w ankiecie z pierwszego kwartału 2023 roku. Ten trend świadczy o wzrastającym zainteresowaniu Polaków poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych, co może być motywowane różnorodnymi czynnikami, takimi jak poszukiwanie lepszego wynagrodzenia, dążenie do rozwoju osobistego czy poszukiwanie bardziej satysfakcjonującej pracy. Ostatecznie, dane wskazują na to, że mamy do czynienia z coraz bardziej dynamiczną sytuacją na rynku pracy, na którym Polacy są gotowi do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, poszukując ścieżek, które najlepiej odpowiadają ich aspiracjom i potrzebom.

Coraz więcej aktywnie poszukujących

Polacy otwierają się na zmiany, ale te widoczne są także w nich samych. Dziś już 43% badanych deklaruje, że wykonywana praca nie stanowi dla nich ważnego elementu życia, a jedynie źródło utrzymania.

Ta sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w liczbie osób poszukujących pracy. O ile jeszcze w pierwszych miesiącach 2023 roku 41% respondentów badania Pracuj.pl deklarowało, że poszukują  obecnie nowej pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną, o tyle w najnowszym pomiarze – po sześciu miesiącach od poprzedniego – ta liczba wzrosła do 44%.

Niezmiennie największy odsetek osób planujących zmiany w życiu zawodowym na przestrzeni najbliższych miesięcy charakteryzuje najmłodszą grupę odbiorców. W grupie wiekowej 18-24 lat pracę zamierza w najbliższym czasie zmienić 56% respondentów, a w grupie pracowników w wieku 25-34 lata odsetek ten wynosi 54%.

Polacy coraz częściej deklarują, że aktywnie poszukują pracy, a analizując dane z serwisu Pracuj.pl widzimy, że te liczby mają pokrycie w rzeczywistości i na rynku wyraźnie widoczna jest wzmożona aktywność wśród kandydatów. W minionym roku aż o 14% wzrosła liczba złożonych przez kandydatów aplikacji w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Analiza danych z ostatnich miesięcy ujawnia znamienne tendencje: wzrasta liczba osób, które nie tylko aktywnie poszukują pracy, ale także takich, które są gotowe na zmiany i nowe wyzwania zawodowe. Ta zmiana podejścia jest symptomatyczna dla rosnącej świadomości zawodowej Polaków oraz ich gotowości do podnoszenia kwalifikacji i rozwijania kompetencji – mówi Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Powody, dla których Polacy poszukują pracy, pozostają stosunkowo niezmienne. Ponad połowa (52%) z nas rozgląda się za nowymi możliwościami zawodowymi po to, by więcej zarabiać. Pośród najważniejszych powodów pozostają: brak możliwości rozwoju lub awansu w obecnym miejscu pracy (27%), poczucie bycia niedocenianym, które odczuwa 24% badanych (w porównaniu do 22% w poprzednim pomiarze), chęć zmiany branży lub zawodu (19%), czy zła atmosfera panująca w obecnej firmie (17%).

Poza respondentami deklarującymi aktywne poszukiwanie nowego miejsca pracy, aż 85% badanych wskazuje, że są otwarci na nowe, ciekawe oferty pracy, jeśli takie pojawiłyby się w najbliższych miesiącach. W tym wypadku zaobserwować możemy niewielki wzrost z poziomu 84% respondentów otwartych na oferty w poprzednim pomiarze.

Czego potrzeba, by zatrzymać pracownika

Wśród Polaków, którzy nie poszukują aktywnie nowej pracy, przeważają ci, dla których obecne miejsce zatrudnienia w pełni odpowiada ich oczekiwaniom i potrzebom. Co ciekawe, największą wagę przywiązują oni do lokalizacji – dla 46% badanych pasuje ona idealnie, co w połączeniu z dobrą atmosferą w firmie (40%) tworzy komfortowe środowisko pracy. Istotne są również relacje interpersonalne, dobre relacje z szefem jako powód pozostawania w obecnej firmie podało aż 31% respondentów.

Ponadto, adekwatne wynagrodzenie i poczucie docenienia są kluczowe dla odpowiednio 29% i 28% pracowników, podkreślając, że aspekty finansowe i emocjonalne odgrywają dużą rolę w decyzji o pozostaniu na obecnym stanowisku. Przywiązanie do pracodawcy i chęć dalszego rozwoju w znanej sobie branży czy zawodzie, jak również możliwości awansu, są kolejnymi czynnikami (odpowiednio 27%, 23% i 17%), które sprawiają, że pracownicy wolą nie zmieniać pracy.

Część badanych wskazuje, że na rynku po prostu brakuje odpowiednich dla nich ofert pracy (18%).

Jak zmieniają się nasze przyzwyczajenia

W kontekście poszukiwań nowej pracy, polscy kandydaci wykazują się coraz większą selektywnością i zaangażowaniem w proces aplikacji. Okazuje się, że aż 32% osób skupia swoje wysiłki na wysłaniu CV w odpowiedzi tylko na jedną, starannie wybraną ofertę. Ten trend znajduje odzwierciedlenie również w zachowaniu kolejnych 37% respondentów, którzy przyznają, że liczba wysyłanych przez nich aplikacji jest mniejsza niż podczas wcześniejszych poszukiwań pracy. Dążą oni do tego, aby każda aplikacja była dobrze przemyślana i jak najlepiej dopasowana do wymogów potencjalnego pracodawcy.

Takie podejście potwierdza również 55% kandydatów, którzy podkreślają swoje zaangażowanie w personalizację CV w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Staranne dopasowanie umiejętności i doświadczenia do wymagań zawartych w ogłoszeniu jest przez nich postrzegane jako klucz do sukcesu. Nie chodzi już tylko o liczbę aplikacji, ale o ich jakość i spersonalizowane podejście, które może znacznie zwiększyć szanse na zainteresowanie pracodawcy.

56% badanych wyraża swoją niechęć do aplikowania na oferty, które wymagają poświęcenia dużej ilości czasu na skomplikowane procedury rekrutacyjne, takie jak wypełnianie obszernych formularzy czy przygotowywanie dodatkowych dokumentów. To wskazuje na fakt, że nawet najbardziej zdeterminowani kandydaci mogą czuć się zniechęceni przez zbyt rozbudowane lub niejasne procesy aplikacyjne. W obliczu tych trendów, pracodawcy powinni zastanowić się nad uproszczeniem procedur rekrutacyjnych, aby przyciągnąć i zachować zainteresowanie najlepszych kandydatów.

W dobie rosnącej konkurencji na rynku pracy, coraz więcej pracowników poświęca więcej czasu na staranne dopasowywanie swoich aplikacji do ofert pracy, co podkreśla potrzebę, aby pracodawcy skupiali się na tworzeniu procesów rekrutacyjnych, które są nie tylko proste i intuicyjne, ale także empatyczne i dostosowane do współczesnych oczekiwań kandydatów. To zaangażowanie ze strony aplikujących świadczy o ich determinacji i gotowości do włożenia wysiłku w proces aplikacyjny. W związku z tym, pracodawcy, którzy zdecydują się na uproszczenie swoich procedur rekrutacyjnych, nie tylko zyskają przewagę konkurencyjną, przyciągając najlepsze talenty, ale również wyślą silny sygnał na rynku, że cenią czas i wysiłek kandydatów. Jest to kluczowy element budowania marki pracodawcy, która jest postrzegana jako nowoczesna i zorientowana na potrzeby pracowników
-– dodaje Konstancja Zyzik.

W 2024 roku obserwujemy kolejne wzrosty mobilności zawodowej Polaków, co odzwierciedla się w aktywnym poszukiwaniu nowych możliwości zawodowych przez pracowników funkcjonujących na rynku. Są oni coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań, co skłania ich do poszukiwania miejsc pracy, które oferują nie tylko lepsze wynagrodzenie, ale także możliwości rozwoju i poczucie docenienia. W tym dynamicznie zmieniającym się środowisku, pracodawcy powinni zwrócić uwagę na tworzenie atrakcyjnych warunków pracy, które odpowiadają na potrzeby współczesnych pracowników, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty.

O BADANIU

Badanie „Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku” zostało przeprowadzone we wrześniu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 2120 Polaków w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...