PRACA I KARIERABlisko 70% liderów oczekuje większego wsparcia w zarządzaniu zespołem

Blisko 70% liderów oczekuje większego wsparcia w zarządzaniu zespołem

Blisko 70% liderów oczekuje większego wsparcia w zarządzaniu zespołem

Rola liderów stała się bardziej wymagająca, jednak firmy wciąż tego nie dostrzegają. Jak wynika z badania „Potrzeby liderów 2024” zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Pluxee Polska, aż 53% kierowników czuje, że ich pozycja w organizacji jest niedoceniana, m.in. z powodu braku zrozumienia, że zarządzanie jest czasochłonne i mocno angażujące. Tymczasem wyzwań przybywa, a największą trudnością jest brak zaangażowania wśród pracowników (39%) oraz konieczność ciągłego motywowania (34%). 

Niemal 70% badanych deklaruje, że zależy im, aby firma bardziej wspierała ich w zarządzaniu zespołem, co jest ważną informacją dla organizacji, by bliżej przyjrzeć się potrzebom liderów, którzy stanowią cenny kapitał dla firmy i mają ogromny, a zarazem bezpośredni wpływ na pracę pracowników. Jak wynika z badania, blisko 40% liderów przyznaje, że nie ma czasu na docenianie pracowników, co jest niepokojącym sygnałem, gdyż już co drugi pracownik przyznaje, że czuje się bardziej zaangażowany, kiedy jest doceniany*. Docenianie to także przestrzeń na zauważenie pracownika, dialog, powiedzenie mu “dziękuję”, tymczasem 36% badanych twierdzi, że brakuje im czasu na częstsze rozmowy z osobami z ich zespołów. Na przestrzeni ostatnich lat rola lidera znacząco się zmieniła, dlatego tak ważne jest, by wyposażyć go w konkretne narzędzia usprawniające pracę i ułatwiające zarządzanie. W interesie pracodawcy jest zadbać o lidera, którego jednym z kluczowych obecnie zadań jest dbanie o relacje z zespołem, dobrostan, poczucie przynależności i zaangażowanie pracowników. 

Atmosfera i zgrany zespół na pierwszym miejscu

Zgrany, współpracujący zespół to skarb dla organizacji. Jeśli jednak brakuje ducha zespołowości, a energię zastępuje grupowy spadek motywacji, firma traci na każdym możliwym polu, nie tylko finansowym. Dlatego to właśnie zgrany zespół i dobra atmosfera w pracy są dla liderów najważniejszym aspektem zarządzania (64%). Szczególnie zwracają na to uwagę kobiety na stanowiskach liderskich (71%), ale mężczyźni także mają świadomość, jak dużą rolę odgrywają relacje i atmosfera (58%). 

Na drugim miejscu znalazło się budowanie ogólnego dobrostanu pracowników53% badanych liderów deklaruje, że chce, żeby pracownicy byli zadowoleni i mieli dzięki pracy komfort życiowy. Niemal równie ważnym priorytetem jest też docenianie pracowników oraz podziękowanie im za pracę, co potwierdziła połowa badanych. 

Jak widać, „miękkie” aspekty zarządzania znajdują się w czołówce aktualnych potrzeb i kryteriów decydujących o skutecznym zarządzaniu zespołem. Dopiero na dalszych pozycjach znalazły się realizacja zadań i celów firmy (46%) czy rozwój pracowników, rozumiany jako ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności (44%), a także efektywność pracy i realizacja celów biznesowych (42%). 

Organizacje coraz częściej zdają sobie sprawę, że nie tylko czynniki finansowe wpływają na decyzje zatrudnionych. To, czy pracownik zostanie na dłużej, bardzo często zależy od panujących relacji i kultury organizacyjnej. Młodzi ludzie wprost dziś deklarują w trakcie rozmów rekrutacyjnych, jakich wartości oczekują od potencjalnego pracodawcy. Zależy im też na możliwości uczenia się od doświadczonych współpracowników, chcą łączyć pracę z przyjemną i radosną atmosferą – mówi Katarzyna Turska, dyrektorka HR w Pluxee Polska. – Liderzy mają świadomość, że bez zgranego zespołu i kultury otwartości nie jest możliwe osiągnięcie wyników, które pozwolą wyróżnić się na rynku i zachować przewagę nad konkurencją. 

Budowanie zgranego zespołu jest jednak wyzwaniem w rozproszonym, hybrydowym środowisku pracy. Wysoka rotacja w zespołach czy częste zmiany w organizacji również rzutują na poczucie przynależności i nastroje pracowników. 

Ciężki kawałek chleba, czyli jak zmotywować ludzi

Integracja, energia zespołu czy wspólne granie do jednej bramki nie są łatwe do uzyskania także wtedy, gdy na porządku dziennym obserwuje się spadki zaangażowania pracowników, osłabioną motywację i ciche wycofywanie się z obowiązków i życia firmowego (z ang. quiet quitting). Jak się okazuje, zjawiska te są nadal obecne w organizacjach. Z badania „Potrzeby liderów 2024” wynika, że największą trudność w zarządzaniu zespołem liderzy upatrują właśnie w braku zaangażowania po stronie pracowników (39%) i konieczności motywowania ich do pracy (34%). Kolejnym wyzwaniem są konflikty w zespole lub między zespołami (32%). Problematyczne jest również wykonywania zadań, które są niewykonalne przy dostępnych zasobach zespołu (29%). Może się to wiązać np. z deficytami kompetencji i brakami kadrowymi oraz ilością pracy niewspółmierną wobec możliwości zespołu. Ważnym, ale rodzącym trudności zagadnieniem jest także różnorodność pracowników i ich potrzeb, związana np. z kwestiami pokoleniowymi. To pokazuje, jak istotne jest, by organizacje wspierały liderów i zapewniały im dostęp do wiedzy, narzędzi i różnych sposobów rozwijania kompetencji przydatnych w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu kultury DEI (z ang. diversity, equity, inclusion). 

Jak liderzy chcą dbać o pracowników?

Benefity pracownicze (33%) i spotkania integracyjne (33%) to najczęściej praktykowane formy wspierania liderów w zarządzaniu zespołami. Politykę nagradzania szczególnie często można dostrzec w dużych korporacjach, zatrudniających powyżej 250 pracowników. Aby ułatwić pełnienie funkcji liderskiej, organizacje stosują też zwyczaj dzielenia się dobrymi praktykami (28%) i zapewniają szkolenia dla liderów (27%). Rzadziej spotykane są programy talentów czy coachingi i mentoringi dla osób na stanowiskach menedżerskich. 

Kluczem do efektywności i zadowolenia zespołu jest spójne połączenie tego, co oferuje organizacja, z postawą samego lidera. Według uczestników badania „Potrzeby liderów 2024” najlepszą formą dbania o pracowników jest budowanie pozytywnej atmosfery pracy i dbanie o integrację zespołu (61%). Bardzo duże znaczenie ma też docenianie pracowników, w postaci codziennych gestów, pochwał i podziękowań (57%). Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. dbanie o work-life balance (41%) czy elastyczne benefity dopasowane do potrzeb (40%). Przykładem takiego rozwiązania są karty przedpłacone – karty na przyjemności, które pracodawcy często wybierają jako formę podziękowania pracownikom i docenienia ich podczas różnych wydarzeń i okazji, m.in. w okresie Świąt Wielkanocnych. 

Aby utrzymać motywację i zaangażowanie w zespołach, potrzebne jest zadbanie o relacyjność i dobrostan. Badanie przeprowadzone przez IRCenter pokazuje, że liderzy mają świadomość tych wzajemnych powiązań i korelacji. Z drugiej strony, potrzebne jest docenienie przez organizacje roli liderów i zaoferowanie im kompleksowego wsparcia, po to by mogli sprostać oczekiwaniom zespołu, a jednocześnie zadbać o własny dobrostan, zachować poczucie wpływu i sprawczości oraz satysfakcję z tego, co robią na co dzień – podsumowuje Katarzyna Turska. 

*Źródło: Siła doceniania 2022, HRM Institute

O badaniu:

Badanie „Potrzeby liderów 2024” zostało zrealizowane na zlecenie Pluxee Polska przez IRCenter
w styczniu 2024 r. Objęło 300 przedstawicieli kadry menedżerskiej w Polsce.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...