PRACA I KARIERAREKRUTACJACzego od rekrutacji oczekują współcześni kandydaci?

Czego od rekrutacji oczekują współcześni kandydaci?

Czego od rekrutacji oczekują współcześni kandydaci?

W czasach, w których żyjemy w szybkim tempie i korzystamy w coraz większym stopniu z automatyzacji, takie same oczekiwania mamy względem procesu poszukiwania pracy. Jak ujawniło badanie Pracuj.pl, aż 7 na 10 kandydatów chciałoby móc aplikować na kilka podobnych ogłoszeń o pracę za pomocą jednego kliknięcia,  a sam proces powinien być możliwie prosty. Badani oczekują od pracodawców także transparentności – zarówno w zakresie przedstawienia warunków oferty jak i komunikowania kolejnych etapów rekrutacji. Najlepiej możliwie sprawnego – 31% respondentów uważa, że czas oczekiwania na odpowiedź od pracodawcy powyżej dwóch tygodni jest zbyt długi. Na co zatem powinny zwrócić uwagę firmy, projektując proces rekrutacji?

Najważniejsze informacje:

  • 70% respondentów chciałoby móc aplikować na kilka ofert za pomocą jednego kliknięcia.
  • 62% doceniłoby automatyczny generator tworzący CV na podstawie informacji z profilu na portalu rekrutacyjnym.
  • 1 na 3 badanych uważa, że czas oczekiwania na odpowiedź od pracodawcy powyżej dwóch tygodni jest zbyt długi.
  • 58% kandydatów do aplikowania zniechęca brak jawnych widełek płacowych.
  • Pracodawcy nadal zbyt rzadko przekazują negatywne decyzje kandydatom – takiego zdania jest aż 81% badanych.
  • Respondenci skłonni są korzystać ze wsparcia AI w generowaniu CV czy dobieraniu ogłoszeń rekrutacyjnych, które mogą być dla nich interesujące.

Najnowsze badanie Pracuj.pl pokazuje, że współcześni kandydaci i kandydatki przeglądają oferty pracy przede wszystkim na smartfonach (77%),  dopiero w drugiej kolejności na laptopach (66%) i w trzeciej – na komputerach stacjonarnych (33%). CV wysyłają już jednak najczęściej nie z urządzenia mobilnego, lecz z laptopa – deklaruje to 59% badanych (wobec 37%, którzy składają aplikacje przy pomocy telefonu).

Przeglądanie ofert pracy przy pomocy urządzeń mobilnych, głównie smartfonów, jest bardzo wygodne i podobnie jak inne treści konsumowane w ten sposób może odbywać się w wielu miejscach, na przykład podczas podróży transportem publicznym, jednak już składanie aplikacji tą drogą okazuje się mniej popularne. Wynika to często z nieresponsywnych stron internetowych, wymuszania logowania czy procesów niedostosowanych do urządzeń mobilnych. Kandydaci preferują aplikację z poziomu komputera również z uwagi na to, że na większych urządzeniach po prostu więcej widać, a zatem ryzyko popełnienia błędu jest mniejsze. Sądzę, że trend ten będzie ulegać stopniowej zmianie, bowiem pracodawcy z pewnością będą musieli dostosować się do zmieniających się oczekiwań osób poszukujących pracy. A te są jasne – proces aplikowania powinien być możliwie prosty, ograniczony do kilku kliknięć. Być może nawet – do kilku stuknięć w ekran telefonu, jak pokazuje nasze badanie – komentuje Monika Seroka, Product Discovery and Design Manager.

Z danych wynika, że 56% kandydatów i kandydatek mniej chętnie aplikuje na oferty, które są pracochłonne, a zatem zawierają na przykład dodatkowy formularz do wypełnienia. 77% badanych chciałoby bowiem aplikować zaledwie kilkoma kliknięciami myszki. 7 na 10 kandydatów idzie jeszcze dalej, oczekując możliwości aplikowania na kilka podobnych ofert pracy za pomocą jednego kliknięcia. Taka możliwość wpłynęłaby pozytywnie na chęć aplikowania aż 61% kandydatów.

Jeśli chodzi o uproszczenie procesu rekrutacyjnego, to aż 62% badanych doceniłoby automatyczny generator CV tworzący dokument na podstawie informacji z profilu na portalu rekrutacyjnym. Takiego rozwiązania nie potrzebuje tylko jeden na dziesięciu badanych. W tym zakresie pomocnym narzędziem mogą być rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Tym bardziej, że zaufanie kandydatów i kandydatek wobec tego typu wsparcia, jest dość wysokie.

Ponad połowa (53%) respondentów ocenia pozytywnie możliwość otrzymywania rekomendacji dotyczących ulepszeń w ich profilu kandydata na portalu rekrutacyjnym generowanych przez AI. Tylko 15% wykazuje brak zaufania w tym zakresie i wskazuje, że takie rozwiązanie nie wpłynęłoby pozytywnie na ich stosunek do ofert pracy. Podobny wynik AI uzyskuje w zakresie przedstawiania kandydatowi czy kandydatce ogłoszeń podobnych do tych, na które już aplikowali – 51% ocenia, że mogłoby to pozytywnie wpłynąć na ich stosunek do ofert (15% twierdzi, że miałoby to efekt przeciwny).

Respondenci niechętnie też patrzą na listy motywacyjne, jeśli te są wymagane przez pracodawców. 37% badanych konieczność załączenia takiego dokumentu zniechęca do udziału w rekrutacji. Tym bardziej, że sześciu na dziesięciu już dziś nie dodaje zazwyczaj listu do aplikacji.

Z badania wynika, że skrócona ścieżka aplikowania, choć bywa używana przez pracodawców, nie jest jeszcze powszechnym standardem – spotkało się z nią 29% respondentów. Tyle samo miało okazję skorzystać z automatycznego generatora CV na podstawie informacji uzupełnionych przez kandydata czy kandydatkę w profilu na portalu rekrutacyjnym. Warto jednak podkreślić, że także wydłużanie ścieżki rekrutacyjnej poprzez dodatkowe formularze pracodawcy nie jest powszechną praktyką – spotkało się z nim 33% respondentów.

Partnerska relacja

W badaniu Pracuj.pl ujawniają się także oczekiwanie kandydatów i kandydatek w zakresie transparentnej i sprawnej komunikacji pracodawcy z osobą aplikującą. Automatyczne informacje o statusie CV (np. czy zostało przeczytane, ocenione, odrzucone, przyjęte itd.) ocenia pozytywnie 76% badanych, a negatywnie tylko 5%. Aż 81% respondentów uważa, że obecnie nadal pracodawcy zbyt rzadko odpowiadają na ich aplikacje.

1 na 5 (22%) badanych uważa przy tym, że czas na otrzymanie finalnej decyzji pracodawcy nie powinien być dłuższy niż tydzień. 31% sądzi, że optymalny czas to nie dłużej niż dwa tygodnie i tyle samo – że miesiąc.

Ogłoszenie powinno być skonstruowane tak, by nie wprowadzało w błąd. Zawarta w nim nazwa stanowiska powinna zatem odpowiadać opisowi zadań i oczekiwań od potencjalnego pracownika (jeśli jest inaczej, aż u 44% kandydatów i kandydatek spada chęć aplikowania na ogłoszenie). Sam opis powinien być z kolei możliwie precyzyjny (zbyt ogólny wykaz obowiązków zniechęca do rekrutacji połowę badanych). W razie potrzeby, respondenci doceniliby możliwość kontaktu z działem HR pracodawcy – kontakt do rekruterów zawarty w ogłoszeniu wpływa pozytywnie na stosunek do niego u 61% badanych.

Bardzo ważne wydaje się wskazanie przez pracodawcę w ogłoszeniu widełek płacowych. Oczekuje tego aż 81% badanych. Brak takiej informacji zniechęca do udziału w rekrutacji znacznie ponad połowę (58%) z nich.

Co ciekawe, odpowiedzi wskazujące na oczekiwanie transparentności w zakresie wynagrodzeń częściej zaznaczali kandydaci wykonujący pracę biurową, a nie fizyczną. Także oni nieco częściej zniechęcają się do udziału w procesie rekrutacyjnym z powodu braku takich informacji. Może to oznaczać, że w sektorze, w którym praca biurowa jest standardem (np. w biznesie czy w administracji) transparentność płacowa w większym stopniu stała się już oczekiwanym standardem niż w przypadku innych sektorów. Różnice te nie przekraczają jednak na ogół kilku punktów procentowych. Kierunek zatem jest jasny – kandydaci oczekują ujawniania oferowanej płacy już na etapie ogłoszenia rekrutacyjnego
-– komentuje Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Wśród aspektów, które powinni wziąć pod uwagę pracodawcy, projektując proces rekrutacji i przygotowując ogłoszenia, znajduje się jeszcze coś. Aż 1 na 4 (24%) badanych przyznaje, że zniechęca ich do wysłania aplikacji ogłoszenie, które skierowane jest tylko do jednej płci. To pokazuje, że kandydaci i kandydatki coraz bardziej oczekują równego traktowania obu płci, opartego o ocenę kompetencji danej osoby. Z tego samego powodu 62% z nich uważa, że dodawanie zdjęć do CV powinno pozostać praktyką z przeszłości.

Nowoczesny kandydat czy kandydatka oczekuje merytorycznego procesu rekrutacyjnego, w którym obie strony traktują się po partnersku, co wpływa na jakość komunikacji i transparentność na każdym etapie rozmów. A jeśli całość przebiegnie szybko i sprawnie – tym lepiej.

O BADANIU

Badanie „Nowe prawa rekrutacji” zostało przeprowadzone we wrześniu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 2120 Polaków w wieku 18-65, w tym 424 osoby w wieku 55-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...