piątek, 7 maja, 2021
PRACA I KARIERACzy z pracownikiem, który oczekuje na przyznanie renty, można rozwiązać umowę

Czy z pracownikiem, który oczekuje na przyznanie renty, można rozwiązać umowę

-

Czy z pracownikiem, który oczekuje na przyznanie renty, można rozwiązać umowę

Pytanie dotyczy rozwiązania umowy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, który przez okres ponad 6 miesięcy (182 dni) był na zwolnieniu lekarskim, po którym nie powrócił do pracy (nie został dopuszczony do pracy przez lekarza medycyny pracy). Obecnie pracownik stara się o rentę i czeka na komisję w ZUS. Jaką decyzję kadrową może aktualnie podjąć pracodawca? Czy może rozwiązać umowę z pracownikiem bez wypowiedzenia, czy lepiej poczekać na decyzję z ZUS w sprawie przyznania renty?

Pracodawca może albo poczekać na decyzję ZUS w sprawie renty pracownika i po niej dopiero podjąć decyzje kadrowe albo może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (w trybie art. 53 Kodeksu pracy), jeśli ma potwierdzenie, że pracownik jest niezdolny do pracy.

Warunkiem rozwiązania umowy o pracę w tym trybie art. 53 § 1 pkt 1 kp jest upływ okresu ochronnego oraz dalsza niezdolność do pracy pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy dłużej niż 6 miesięcy przed chorobą okres ochronny przed zwolnieniem z pracy obejmuje łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (obecnie co do zasady 182 dni) oraz okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, jeśli zostanie ono pracownikowi przyznane.

A zatem do zwolnienia pracownika w tym trybie wystarczy:

  • upływ okresu ochronnego wskazanego w art. 53 § 1 pkt 1 kp, oraz
  • dalsza niezdolność do pracy (którą może potwierdzać np. orzeczenie lekarskie z badań kontrolnych o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku wskazanym w skierowaniu, czy przyznanie pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy).

W przedstawionej sytuacji pracownik złożył wniosek o przyznanie renty z ZUS oraz nie został dopuszczony do pracy od lekarza medycyny pracy. Można z tego wywnioskować, że mimo wyczerpania całego okresu zasiłkowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, o czym zaświadczył lekarz. Jest to druga konieczna przesłanka rozwiązania umowy o pracę poza upływem okresów ochronnych. Zatem jeśli faktycznie pracodawca posiada potwierdzenie dalszej niezdolności do pracy pracownika (np. orzeczenie lekarskie z profilaktycznych badań kontrolnych), może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie art. 53 kp.

Oprócz rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z art. 53 kp, pracodawca może zaczekać na decyzję ZUS w sprawie renty. Okres oczekiwania na decyzję pracodawca może uznać za nieobecność usprawiedliwioną niepłatną (pracodawca wie bowiem co dzieje się w praktyce z jego pracownikiem). Jeżeli pracownik faktycznie otrzyma rentę, wówczas można rozwiązać umowę np. za porozumieniem stron.

Podstawa prawna:

  • art. 53 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).

Przeczytaj także:

__

Katarzyna Wrońska-Zblewska
ekspert portalu PortalKadrowy.pl

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...
polska unia europejska

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską i Polskę?

0
Michał Perzyński/Instytut Jagielloński: Jak Pana zdaniem będą wyglądać stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta? Bogusław Sonik: Myślę, że przede wszystkim zmieni się jedno – będą mieli do siebie zaufanie...