sobota, 30 września, 2023
NIERUCHOMOŚCIWycena nieruchomości. Kto może jej dokonać?

Wycena nieruchomości. Kto może jej dokonać?

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Wycena nieruchomości. Kto może jej dokonać?

Wycena nieruchomości jest niezbędna w wielu sytuacjach. Kto może ją przeprowadzić?

Kredyt hipoteczny, odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia, użytkowanie wieczyste i sprzedaż mieszkania. Co je łączy? Konieczność sporządzenia profesjonalnej wyceny nieruchomości. Deklaracja właściciela dla instytucji takich jak banki, urzędy czy sądy nie jest wystarczająca. Wiążąca jest jedynie opinia rzeczoznawcy majątkowego. Wynika to z Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku.

Zgodnie z prawem rzeczoznawca musi dokonać wyceny według jasno określonych zasad, stosując odpowiednie podejście, metodę i technikę. Ściśle określona jest ponadto forma, w jakiej powinna zostać wycena domu, działki bądź lokalu. To wszystko sprawia, że od osób pełniących tę funkcję oczekuje się specjalistycznej wiedzy, popartej stosownymi uprawnieniami. Kto może je otrzymać? W jaki sposób są one przyznawane?

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Osoba, która chce zostać rzeczoznawcą majątkowym musi spełnić następujące wymagania:

  • ukończyć co najmniej studia licencjackie;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • być niekaraną za przestępstwa skarbowe i gospodarcze, a także przeciwko działalności instytucji publicznych i samorządów

Wspomniana już ustawa przyszłych rzeczoznawców zobowiązuje też do ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych. Wymóg ten nie dotyczy jednak tych kandydatów, którzy ukończyli studia, w toku których poruszone były podstawowe zagadnienia związane z wyceną nieruchomości. Powinno to być potwierdzone w wydanym przez uczelnię certyfikacie.

Wymogiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest też odbycie praktyki u rzeczoznawcy wpisanego na ministerialną listę praktyk. Według ustawy staż powinien trwać przynajmniej pół roku, a w jej czasie praktykant musi samodzielnie sporządzić przynajmniej sześć wycen. Podczas praktyk prowadzący powinien zapoznać przyszłego rzeczoznawcę z sądowymi i samorządowymi rejestrami nieruchomości. Przebieg praktyk należy opisać w dzienniku prowadzonym według wzoru ustalonego przez ustawę.

Postępowanie kwalifikacyjne dla rzeczoznawców

Po spełnieniu wszystkich wymogów, kandydat może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego. Przedtem przyszły rzeczoznawca musi złożyć wniosek w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • dziennik praktyk;
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • dyplom ukończenia studiów wraz z ewentualnym zaświadczeniem z uczelni;
  • dowód opłacenia kosztów postępowania

Wniosek powinien być złożony co najmniej 40 dni przed rozpoczęciem postępowania – jego datę ustala ministerstwo. O tym, czy kandydat zostanie do niego dopuszczony decyduje Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. Sam egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Ta druga jest przeprowadzana tylko wtedy, gdy część pisemną zaliczy przynajmniej 30 kandydatów. Po zdaniu obu egzaminów kandydaci otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Samodzielna wycena nieruchomości – to możliwe?

Wycena nieruchomości to koszt co najmniej 400 złotych. Taki wydatek nie zawsze jest jednak niezbędny. Jeśli chcemy po prostu orientacyjnie oszacować wartość nieruchomości, nie musimy zlecać tego zadania rzeczoznawcy. Istnieją sposoby na samodzielną wycenę mieszkania.

Pomoże w tym kalkulator dostępny na http://www.sonarhome.pl/wycena-mieszkania. W bazie aplikacji znajdziemy lokale z Warszawy oraz Trójmieście, a cały proces trwa kilka sekund. Sprowadza się do wypełnienia nieskomplikowanego formularza,w którym należy podać adres mieszkania i odpowiedzieć na kilka pytań o jego standard. Po tym kalkulator wyświetli informację o rynkowej wartości danego lokalu.

Więcej artykułów poradników znajdziesz na blogu: mieszkania.xyz

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...