BIZNESDell Technologies: zrównoważone innowacje, jako czynnik napędzający wzrost biznesowy

Dell Technologies: zrównoważone innowacje, jako czynnik napędzający wzrost biznesowy

Dell Technologies: zrównoważone innowacje, jako czynnik napędzający wzrost biznesowy

Według wyników badania Innovation Index przeprowadzonego przez Dell Technologies przedsiębiorstwa przechodzą z czysto formalnych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem na innowacje oparte na tym zagadnieniu. Ponad jedna trzecia badanych (34%) wskazuje, że przyspieszają swoje wysiłki w obszarze innowacji w odpowiedzi na kryzys spowodowany zmianą klimatu. Dzięki wykorzystaniu potęgi rozwiązań IT, firmy mogą osiągać większą innowacyjność, wywierając jednocześnie bardziej pozytywny wpływ na planetę.  

Inwestowanie w zrównoważone rozwiązania…

W przypadku przedsiębiorstw droga do osiągnięcia lepszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju zaczyna się od planowania i zakupów IT – opinię tę powtarzają członkowie wyższej kadry kierowniczej na całym świecie.

Aż 39% z przebadanych organizacji zaczyna korzystać z technologii, aby uzyskać lepszy wgląd w kwestię swojego śladu węglowego w nowoczesnej infrastrukturze danych i w rozwiązaniach brzegowych. Natomiast 50% oszczędza więcej energii poprzez wykorzystanie technologii brzegowych, sztucznej inteligencji, czy też uczenia maszynowego, aby podejmować działania w oparciu o dane.

W badaniu Gartner z 2022 r. stwierdzono, że imponujący odsetek 87% liderów biznesowych oczekuje zwiększenia nakładów na zrównoważone rozwiązania w ciągu kolejnych dwóch lat. Aż 80% członków wyższej kadry kierowniczej zauważyło, że klienci są główną grupą interesariuszy, która naciska, aby przedsiębiorstwa inwestowały w kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem albo podejmowały działania w tym zakresie.

… a wzrost

Kwestią nadrzędną jest więc, aby w myśl zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa i dostawcy, z którymi współpracują, skoncentrowali swoje priorytety na ciągłym doskonaleniu infrastruktury w celu zmniejszenia zużycia energii, przy równoczesnym zwiększeniu zysków operacyjnych.

Na przykład, wykorzystanie danych i analityki może pomóc wskazać możliwości oszczędzania energii w procesie produkcji. Z kolei zastosowanie SI może zoptymalizować transport i logistykę, zmniejszając emisje dwutlenku węgla. Ponadto drukowanie 3D stanowi realną metodę na zminimalizowanie odpadów w branży budowlanej. Usprawnienia te są oparte na prostej logice: zrównoważony rozwój musi być wbudowany w każdej technologii jako nieodzowny element danego rozwiązania.

Jest to o tyle istotne, że wraz ze wzrostem wykorzystania technologii i urządzeń rośnie ilość odpadów elektronicznych – w 2021 r. wyniosła ona ponad 57 milionów ton. Jest to masa równa 82 000 autobusów szkolnych, przy czym wiadomo, że tylko 17% z nich jest zbierana i poddawana prawidłowemu recyklingowi.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...