PODATKIKlauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: ochrona przed fiskusem za 20 tys. zł

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: ochrona przed fiskusem za 20 tys. zł

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: ochrona przed fiskusem za 20 tys. zł

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązuje od prawie 8 lat. W tym czasie wszczęto niemal 200 postępowań zmierzających do zastosowania klauzuli wobec podatników.

Przed postępowaniem w sprawie unikania opodatkowania nie chroni interpretacja indywidualna. Szef Krajowej Informacji Skarbowej (KAS) może odmówić wydania interpretacji jeśli stwierdzi, że może służyć ma ona uniknięciu opodatkowania.

– Nie oznacza to jednak, że podatnik nie ma możliwości uchronienia się przed ewentualnym zastosowaniem wobec niego klauzuli – mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Ławnicka, radca prawny, doradca podatkowy, senior associate, w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska. – Na wniosek podatnika szef KAS może wydać opinię zabezpieczającą, to rodzaj interpretacji, odnoszącej się wyłącznie do kwestii unikania opodatkowania.

We wniosku podatnik wskazuje przede wszystkim:

  • cele, których realizacji czynność ma służyć;
  • ekonomiczne lub gospodarcze uzasadnienie czynności;
  • określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem, a więc podstawowe okoliczności, które mogą przemawiać za zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Jeśli szef KAS nie znajdzie podstaw do zastosowania klauzuli, to wówczas w wydanej opinii potwierdza, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej nie ma zastosowania przepis art. 119a ordynacji podatkowej, dotyczący właśnie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej podlega opłacie w wysokości 20 000 zł w przypadku jednego wnioskodawcy. Może on być również składany łącznie przez kilku wnioskodawców – uczestników transakcji.

– W przypadku wielu transakcji, w tym wieloetapowych restrukturyzacji, uzyskanie opinii może stanowić niewielki koszt, a gwarantować bezpieczeństwo podatkowe, tym bardziej w odniesieniu do klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, której możliwość zastosowania jest względna i nie opiera się na żadnych jednoznacznych, wymiernych kryteriach – wyjaśnia Agnieszka Ławnicka z kancelarii Tomczykowski Tomczykowska. – Jednak pomimo korzyści płynących z otrzymania opinii zabezpieczającej, zainteresowanie tą formą współpracy z KAS cały czas maleje.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów dotychczas złożono tylko 172 wnioski o wydanie opinii, z czego aż 63 przed końcem 2020 r.

W 2023 r. wpłynęło tylko 28 wniosków i wydano 14 opinii zabezpieczających. Jednocześnie w aż 7 przypadkach KAS omówił wydania opinii zabezpieczającej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...