BIZNESKPI rozpoczyna współpracę z Bankiem Światowym przy cyfryzacji polskich przedsiębiorstw

KPI rozpoczyna współpracę z Bankiem Światowym przy cyfryzacji polskich przedsiębiorstw

KPI rozpoczyna współpracę z Bankiem Światowym przy cyfryzacji polskich przedsiębiorstw

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji (KPI) została wybrana przez Bank Światowy do wdrożenia w Polsce pilotażowego projektu wsparcia cyfryzacji mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 5 do 35 pracowników. Projekt realizowany jest w ramach programu Digitrans. Podobne projekty Bank Światowy realizuje w Bułgarii i na Słowacji.

KPI jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce wspiera firmy z sektora MMŚP w transformacji cyfrowej zarówno w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską (WAMA EDIH), jak i Bank Światowy (Digitrans).

Celem Digitrans jest podniesienie poziomu cyfryzacji w firmach z sektora MMŚP. Program nakierowany jest zarówno na niwelowanie luki w obszarze technologicznym, jak i na zmianę podejścia do zarządzania firmą w procesie transformacji cyfrowej. Pilotaż skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw o niezaawansowanym poziomie cyfryzacji, zatrudniających od 5 do 35 osób, działających na rynku co najmniej 12 miesięcy. Projekt obejmuje trzy województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie i małopolskie.

Cieszymy się, że wspólnie z tak renomowaną instytucją, jak Bank Światowy, będziemy wspierać polskie MMŚP w ich cyfrowej transformacji. Potrzeby w tym zakresie po stronie rodzimych firm są duże, ponieważ jak wskazuje Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), Polska jest na 24. miejscu wśród 27 krajów członkowskich UE.  Ponadto, dzięki realizacji pilotażu również w innych krajach, będziemy mogli czerpać z doświadczeń bułgarskich i słowackich firm – mówi Amelia Szukowska, wiceprezes KPI.

Na bezpłatne wsparcie w procesie cyfryzacji może liczyć 195 firm z Polski. Część z nich otrzyma wyłącznie dotację finansową na koszty subskrypcji lub licencji na cyfrowe narzędzia biznesowe w wysokości do 8 000 zł. Część firm otrzyma, obok grantu finansowego, pulę 40 godzin tzw. pomocy technicznej. Doradcy ds. technologii i zarządzania pomogą im w zidentyfikowaniu potrzeb oraz wyborze cyfrowego narzędzia wspierającego biznes. Przeprowadzą też kilka sesji doradczych i szkoleniowych, które pomogą firmom w przeprowadzeniu zmiany na poziomie zarządczym. Trzecia grupa firm otrzyma ocenę swojego poziomu cyfryzacji na tle konkurencji.

Jako jedyna organizacja pozarządowa w Polsce możemy udzielić polskim firmom wsparcia w transformacji cyfrowej zarówno z funduszy unijnych w ramach WAMA EDIH, jak i ze środków Banku Światowego. Chcemy, aby KPI stało się pierwszym adresem, kiedy firmy myślą o cyfryzacji. Mamy nadzieję, że te dwa programy to dopiero początek wsparcia, jakiego będziemy mogli udzielić polskim przedsiębiorstwom, które chcą podnosić swoją konkurencyjność dzięki cyfryzacji – komentuje Marcin Czyża, prezes KPI.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...